AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

SOUTĚŽ REGION 2010

V pátek 15. 1. 2010 proběhla v Plzni soutěž v kresbě podle sádrového modelu a ve tvorbě plakátu počítačovou cestou Region 2010. Pořádala ji Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33. Za naši školu se soutěže účastnili studenti Eva Dvořáková (3. G - kresba podle modelu), Barbora Jakubčíková (3. G) a Mikuláš Gál (2. G - oba tvorba plakátu).

Soutěže se zúčastnily tyto školy:
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Soukromá střední odborná škola umění a managementu, Praha
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha
Soukromá vyšší odborná škola grafická a střední umělecká škola grafická, Jihlava
Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí
Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně
Stredná umelecká škola, Trenčín, Slovenská republika

Úkolem soutěže v kresbě bylo nakreslit sádrovou bustu dvěma technikami, tužkou a přírodním uhlem, a to ze tříčtvrtečního anfasu a profilu. Úkolem soutěžících ve druhé kategorii bylo vytvořit plakát formátu A v programu Adobe IIIustrator a Adobe Photoshop na zadané téma.

Odborná porota:
Mgr. Tomáš Němejc, Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
Akad. mal. Alena Laufrová, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Plzeň - Litice
Ilona Staňková, Soukromá vyšší odborná škola grafická a střední umělecká škola grafická, Jihlava
PaedDr. Jiří Novotný, Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně
Akad. mal. Marta Portfajová, Stredná umelecká škola, Trenčín, Slovenská republika

Výsledky:

Soutěž v kresbě
1. místo - Lenka Ferejová, Stredná umelecká škola, Trenčín
2. místo - Eva Dvořáková, Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně
3. místo - Aneta Andršová, Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí

Soutěž dvojic v tvorbě plakátu:
1. místo - Filip Bitnar a Romana Valentová, Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí
2. místo - Martin Vévoda a Václav Zemek, Soukromá střední odborná škola umění a managementu, Praha
3. místo - Leoš Hort a Klára Kopicová, Soukromá vyšší odborná škola grafická a střední umělecká škola grafická, Jihlava

SOUTĚŽ REGION 2010SOUTĚŽ REGION 2010SOUTĚŽ REGION 2010SOUTĚŽ REGION 2010
SOUTĚŽ REGION 2010SOUTĚŽ REGION 2010SOUTĚŽ REGION 2010
SOUTĚŽ REGION 2010SOUTĚŽ REGION 2010SOUTĚŽ REGION 2010
Soutěžní návrhy Barbory Jakubčíkové a Mikuláše Gála, kresby Evy Dvořákové, soutěž 
REGION 2010 (foto: materiály SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, 2010)