AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Malujeme největší ulici – spolupráce s o.s. Bonaventa

V pátek 25. 9. 2009 proběhla v Českých Budějovicích díky občanskému sdružení Bonaventa a jmenovitě panu Milanu Frajtovi velká akce. Děti ze 16 škol z Českých Budějovic, Nových Hradů, Strakonic, Písku a Tábora malovaly největší křídový obraz. Jeho rozměry byly 3,60 x 141 m a byl zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova zapsán do Guinessovy knihy rekordů.
 
Jak se na tom podílela naše škola? Jsme partnery Bonaventy, jejímž cílem je přivést nadané děti k řemeslům a do uměleckých škol. V Krajinské ulici se naše škola prezentuje výrobky žáků v galerii Bonaventa. Zúčastnili jsme se několika akcí na podporu tohoto sdružení (benefiční Skelmisterský bál v Nových Hradech 7.3.2009, prezentace řemesel na oslavách 750. výročí založení města Nové Hrady atd.).
 
Akci Malujeme největší ulici jsme pomáhali zajišťovat organizačně. Velký dík patří studentkám Lucii Kacrové, Andree Majerové, Elišce Ctiborové, Markétě Souhradové a Zdeňce Strnadové. Ve čtvrtek 24. 9. 2009 rozměřily ulici na jednotlivé sektory a 25. 9. 2009 se vzorně staraly o malé malířky a malíře.
 
Bližší informace a fotografie naleznete na www.bonaventa.cz

Malujeme nejvtaí ulici –
Malování Krajinské ulice v Českých Budějovicích - právě
vzniká rekord (foto: Bonaventa České Budějovice)