AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

IuventArs tentokrát jinak

Již pátým rokem probíhají v Českých Budějovicích výstavy nazvané IuventArs. Jde o projekt, který se uskutečňuje díky iniciativě a entuziasmu pana dr. Jaromíra Schela, bývalého ředitele českobudějovického kulturního domu Metropol. Původní myšlenka ukázat umělecké školství jihočeského regionu velmi rychle přerostla hranice nejen kraje, ale i republiky a konec konců i středního školství. V prezentaci se objevily práce vyšších odborných škol, partnerem projektu se stala Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.
 
V letošním roce se změnilo místo prezentace. Poprvé se výstava dostala za hranice, a to do rakouského Lince, který je v letošním roce hlavním městem evropské kultury. V prostorách staré radnice se 15. - 23. 10. 2009 prezentuje pracemi svých žáků a studentů celkem 16 středních a vyšších odborných a 8 hostujících vysokých škol z osmi evropských zemí.
 
Vernisáž proběhla 15. 10. 2009 v 17:00 hodin za účasti představitelů města Lince, Českých Budějovic (náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička) a Jihočeského kraje (radní pro školství RNDr. Jana Krejsová). Projekt podpořil i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Dr. Jaromír Schel ocenil čestnými diplomy školy, které stály u zrodu projektu IuventArs a podílejí se na jeho realizaci. Je potěšitelné, že naše škola je mezi nimi.
 
Po skončení linecké části byla výstava přenesena do Českých Budějovic a v kulturním domě Metropol pokračovala vernisáží 3. 11. 2009, čímž se obě města symbolicky propojila. Lze si přát, aby tento projekt, který osvědčil svou životaschopnost, pokračoval i v dalších letech.
 
Velký dík za instalaci celé výstavy patří kromě pana Jaromíra Schela paní Věře Vejsové (PF České Budějovice), panu Mgr. Novákovi (SUPŠ Bechyně) a panu Martinu Novotnému (Nový domov Bechyně), který vystavované věci z několika škol v pořádku dovezl na místo a pomohl s instalací.

IuventArs tentokrát jinak  IuventArs tentokrát jinak  IuventArs tentokrát jinak

IuventArs tentokrát jinak  IuventArs tentokrát jinak  IuventArs tentokrát jinak

IuventArs tentokrát jinak  IuventArs tentokrát jinak  IuventArs tentokrát jinak
Výstava IuventArs 2009, radnice Linec (foto: Mg.A. Otakar Novák)