AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010

V pondělí 26. 7. 2010 začal již 24. ročník Mezinárodního keramického sympozia BECHYNĚ 2010. Úvodní schůzka účastníků s ředitelem školy proběhla v 17.00 hodin. Sympozia se zúčastní 8 umělců (Kanada, USA, Lucembursko, Turecko, Česká republika). Na závěr byla ve škole 20. 8. 2010 nainstalována výstava výsledků.

Účastníci sympozia:

  • Nusret Algan, Turecko
  • Doris Becker, Lucembursko
  • Michal Jakeš, Česká republika
  • Marc Leuthold, USA
  • Braien Mc Arthur, Kanada
  • Robert Shay, USA
  • Markéta Škopková, Česká republika
  • Petra Šťastná, Česká republika

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Autor: MgA. Petr Macek

Ohlédnutí za sympoziem

Sympozium začalo exkurzí ve škole a výběrem pracovních míst jednotlivými účastníky. Následovala příprava zkoušek hlín a další exkurze, tentokrát v závodě JIKA, kde budou páleny práce účastníků. Další dny proběhly v maximálním pracovním vypětí a byly ozvláštněny prezentacemi tvorby jednotlivých umělců. V krátkém mezidobí při pálení zbyl čas na příjemné posezení v penzionu Na Prádle a také na malý výlet na hrad Zvíkov.

V pondělí 16. 8. 2010 se začalo s nakládáním pece na dřevo; každý z účastníků přispěl, a tak v úterý se mohlo začít pálit. I přes částečnou nepřízeň počasí se výpal povedl výborně; velký dík za to patří Petru Pichovi.

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Pálení a vykládání pece (foto: Libor Hošek)

Čtvrtek 19. 8. 2010 se nesl ve znamení příprav na výstavu, 20. 8. 2010 proběhla vernisáž. K příjemné atmosféře přispělo vystoupení smyčcového kvarteta účinkujícího v rámci mezinárodních hudebních kurzů La Pellegrina pana Dirkjana Horringy. Velmi příjemně se tak propojilo mezinárodní výtvarné umění s uměním hudebním. Výstavu navštívil starosta města pan Matějka, ředitel AJG pan Bednář, zástupce podniku JIKA pan Pokorný, vedoucí oddělení skla a keramiky Uměleckoprůmyslového muzea pan Hlaveš, paní Georgine Lánská ze školy v Linci a další. Počítáme s tím, že výstava ve škole zůstane po dva měsíce, aby ji viděli naši studenti, návštěvníci školy a lázeňské exkurze.

Velmi si vážíme možnosti být spolupořadatelem tak významné mezinárodní akce a děkujeme všem sponzorům, partnerům i provozním pracovníkům školy a domova mládeže za její úspěšný průběh.

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Pracovní zápal vrcholí - příprava exponátů na výstavu (foto: Libor Hošek)

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Vernisáž pracovní výstavy výsledků 24. ročníku mezinárodního keramického
 sympozia BECHYNĚ 2010, pátek 20. 8. 2010 (foto: Libor Hošek)

Výstava skončila 28. 10. 2010, kdy byly artefakty vyfotografovány a převezeny do Alšovy jihočeské galerie. Nyní se pracuje na katalogu a na přípravě výstavy, která proběhne v příštím roce v Praze. Po dobu dvou měsíců mělo možnost v naší škole výstavu navštívit na dvě stě našich žáků, studenti z několika jihočeských výtvarných škol, plzeňského ÚUD, z partnerské školy KFL Landshut, rodiče a zájemci o studium na naší škole během dne otevřených dveří 4. 10. 2010, učitelé ze čtyř evropských zemí v rámci projektu ZŠ Bechyně (Libušina ulice), frekventanti našich kurzů, několik exkurzí žáků ze ZŠ z Jihočeského kraje a řada lázeňských hostů.