ŠKOLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

ŠKOLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍ UČEBNICE

8. 10. 2013 od 8.00 hodin se v malém sále kulturního domu v Bechyni uskutečnilo divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové s názvem Divadelní učebnice. Divadelní představení po dohodě s ředitelem MKS Bechyně Mgr. Štěpánem Ondřichem objednala PhDr. Iva Vágnerová.

"Divadélko pro školy z Hradce Králové patří k nejvytíženějším hereckým souborům v České republice. Během posledních deseti let naši herci odehráli čtyři a půl tisíce výchovných představení pro děti a mládež. Všechny naše hry jsou koncipovány jako doplněk výuky, v souladu s učebními osnovami a jsou připravovány ve spolupráci s Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové. Jedná se o komorní divadlo s důrazem na kontakt s divákem, preferujeme přitom zábavnou formu, která je pro mládež nejpřijatelnější. Přes relativně uvolněnou atmosféru však žákům nabízíme faktický odborný výklad, úryvky ze slavných divadelních her a názorné ukázky různorodosti žánrů. Umožňujeme mladému a tedy relativně nezkušenému divákovi poprvé se dotknout divadla a poznat sílu a krásu této umělecké formy.

Představení Divadelní učebnice volně navazuje na náš velmi úspěšný titul Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, který se během dvou let dočkal více než pěti set repríz. Znovu jde o soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů, tentokráte mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost, opět formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené herecké dvojice. Prvorepublikovou atmosféru připomeneme úryvkem ze hry "Don Juan & comp." z repertoáru Osvobozeného divadla, jako ukázku komediální tvorby dvojice J.Voskovce a J.Wericha. Předválečnou dramatickou atmosféru naopak vystihne dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka "Válka s mloky". Pro období nesvobody na české divadelní scéně v padesátých a šedesátých letech 20. století měla zásadní význam tzv. "divadla malých forem", v našem výčtu proto nemůže chybět ani ukázka z kolébky české populární hudby, tedy pražského divadla Semafor a kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra. Sedmdesátá léta připomínáme legendárním muzikálem brněnského divadla Husa na provázku "Balada pro Banditu" zde požádáme o hereckou spolupráci i dívku z publika a Divadelní učebnice vrcholí ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry "Vyšetřování ztráty třídní knihy". Pro střední školy navíc zařazujeme i část jednoaktovky "Chyba" od Václava Havla, jako ukázku absurdního dramatu z období normalizace.

Představení Divadelní učebnice doplňuje výuku Českého jazyka a literatury v souladu s učebními osnovami. Žáci a studenti se formou volných moderátorských vstupů seznámí se základními informacemi o původu a významu jednotlivých autorů a jejich děl, dbáme přitom na zachování charakteristických prvků jejich tvorby a divadelní úryvky doplňují i příslušné hudební ukázky. Způsob komunikace s publikem navíc přizpůsobujeme věkové skupině diváků tak, aby představení bylo zábavné pro žáky pátých tříd základních škol i maturanty."

Zdroj: webové stránky divadla http://www.divadelkoproskoly.cz/