SEKTOROVÁ DOHODA PRO KERAMIKU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II

V úterý 25. 9. 2012 proběhla v pražském hotelu Diplomat závěrečná konference veřejné zakázky MPSV ČR "Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských zdrojů" pod názvem Národní soustava povolání - moderní nástroj světa práce. Konferenci zahájil náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Karel Machotka, s příspěvky vystoupili např. generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Ing. Zdeněk Liška, viceprezident Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeněk Somr, prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, manažeři NSP a další hosté.

Sektorovou dohodu pro keramiku a konkrétní výsledky spolupráce s firmou Laufen CZ s.r.o. přiblížil Jiří Novotný. Zdůraznil význam Sektorové dohody pro keramické obory, pro tři zúčastněné školy, ale i pro průmyslové podniky. Rovněž ocenil nezastupitelnou úlohu krajů jako zřizovatelů škol při podpoře keramických oborů a při spolupráci škol s průmyslem.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II
Sál dejvického Hotelu Diplomat 25. 9. 2012, konference Národní soustava povolání - moderní
nástroj světa práce. S příspěvky vystoupili Mgr. Karel Machotka, Ing. Zdeněk Liška, Ing. Jan
Veleba, Ing. Věra Vrchotová a další. Sektorovou dohodu pro keramiku přiblížil Jiří Novotný.
(Foto: Bc. Andrea Sedláčková, Jiří Novotný)