KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurzy pro veřejnost 2023 - aktuální informace

Letos kurz proběhne v termínu od 30. 6. 2023 do 9. 7. 2023. Zahájení kurzu proběhne v 10 hod. v posluchárně č. 74.

Ubytování na DM bude možné od 30. 6. 2022 od 17 hod.

 

Přihlašování ke kurzu bude zahájeno 6. 3. 2023 od 0.00 hodin.

Platbu za kurzovné prosím proveďte převodem na účet školy 999 315 0257/0100 do poznámky napište- LK a příjmení

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin, plné kurzovné je 8.000,- Kč na kurzech modelování, točení, dekorace keramiky, sádrování a 7.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby, fotografii, počítačové grafice, základech designu a artdesignu. Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 8.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže do naplnění kapacity.

Ohledně ubytování kontaktujte prosím paní správcovou DM Ing. Janu Mitanovou email: spravcedm@supsbechyne.cz   tel. 381 211 035

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované pod č.j.: MSMT- 8595/2023-1-431 s platností do 24. 4. 2026

Letos bude probíhat rekonstrukce druhého pavilonu DM a proto prosíme o shovívavost. Nicméně ubytování bude probíhat v buňkách s rekonstruovanými jádry v nově izolovaném pavilonu. Samostatné pokoje budeme moci nabídnout až pokud budou nějaká volná místa po vyhovění všem zájemcům. Žádost o samostatný pokoj napište nebo sdělte paní správcové. Následně by jsme vyhověli podle pořadí - příplatek za neobsazené lůžko je 100,- Kč ( pokud to kapacita DM umožní).

Dnes také proběhlo energetické zhodnocení provozu a ceny za ubytování od 1. dubna jsou stanoveny na 380 Kč/noc při dvou a více nocích a 400,- Kč/noc při ubytování na jednu noc.

Minimální počet účastníků v kurzu je 6.

Maximální počet u kresby je 12 míst, u malby 12 míst, v točírně podle počtu kruhů (12 míst v kurzu pro začátečníky,10 v kurzu pro pokročilé), 10 míst je také na malbě na keramiku na fotografii, počítačové grafice a sádrování) v kurzech  modelování je v každém oddělení 12 míst. V kurzu grafiky, a základech designu a art designu je také 12 míst.

Průběžně doplňujeme tabulku obsazení jednotlivých kurzů.