JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY

Olympiády ve školním roce 2009/2010

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 8. 12. 2009 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce za účasti osmi žáků. V úvodu zájemce čekala tři poslechová cvičení, která důkladně prověřila jejich schopnost porozumět slyšenému slovu. Pak měli za úkol představit se členům poroty a odpovědět na jednoduché otázky týkající se jejich rodiny a běžných životních situací. Poté si vybrali jednu z 15 fotografií, tu nejprve popsali a pak se v rozhovoru s porotou vyjadřovali k tématu, které fotografie zachycovala.

Jednoznačnou vítězkou se stala Jitka Hofmanová z třídy 1. G. Ta získala 32 z maximálních 33 bodů a bude naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže, které proběhne 4. 2. 2009 v Táboře. Na druhém místě skončila Klára Plicová rovněž z třídy 1. G. Třetí místo získala Adéla Machová z třídy 3. C. Věřím, že tato soutěž přispěje ke zvýšení motivace a zájmu o německý jazyk na naší škole.

Ing. Miroslav Petřík, vyučující německého jazyka

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Dne 15. 12. 2009 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 10 studentů. na 1. místě se umístila Lenka Barvínková (3. D) ziskem 21 bodů z 28 možných, druhé místo obsadily Kateřina Haškovcová (3. C), Monika Pavlečková (2. D) a Petra Růžičková (2. C) shodným ziskem 20 bodů.
 
V okresním kole, které proběhlo v Táboře 15. 3. 2010, naši školu reprezentovaly Lenka Barvínková a Kateřina Haškovcová. V konkurenci patnácti studentů různých středních škol táborského okresu, obsadila Kateřina Haškovcová 2. - 3. místo ziskem 18 bodů z 20 možných a bude reprezentovat školu a okres v krajském kole. Lenka Barvínková obsadila 9. místo.

Mgr. Ludmila Krůčková, vyučující českého jazyka

Krajské kolo chemické olympiády

V pondělí 26. 4. 2010 uspořádala Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích krajské kolo chemické olympiády kategorie B. Studentka 3. ročníku oboru aplikovaná chemie Kateřina Haškovcová obsadila v konkurenci převážně gymnazistů skvělé 2. místo. Patří jí uznání a dík za výbornou reprezentaci školy. Krajské kolo je v této kategorii nejvyšším stupněm soutěže.

Ing. Ladislav Sviták, vedoucí učitel chemického oboru