EXKURZE A ZÁJEZDY

EXKURZE A ZÁJEZDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

  • Exkurze při zahájení školního roku 2017/2018 (Galerie Galvína, Městské muzeum, AJG Bechyně)
  • Exkurze Pestrá Normandie a Bretaň 24. - 30. 9. 2017 (Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti)
  • Exkurze do tiskáren v Táboře (Mgr. Marta Kotková a studenti grafického oboru)
  • Exkurze 4. ročníků do Veletržního paláce a na výstavu Hieronymus Bosch 25. 1. 2018 (Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti)
  • Exkurze 3. a 4. ročníků do Veletržního paláce na komentovanoé prohlídky o moderním umění 1. 3. 2018 (Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti)
  • Exkurze studentů grafického a multimediálního oboru do Brna na 28. ročník Bienále grafiky Brno 2018Mg.A. Roman Šedina, Libor Hošek)