EXKURZE A ZÁJEZDY

EXKURZE A ZÁJEZDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

  • Exkurze při zahájení školního roku (AJG, Městské muzeum, Galerie Galvína, Muzeum Vladimíra Preclíka; 2. 9. 2014)
  • Zájezd za uměním do Říma (14. - 20. 9. 2014)
  • Designblok 2014 Praha (7.10. 2014)
  • Bienále grafiky Brno 2014 (říjen 2014)
  • Vídeň - Henri de Tolouse-Lautrec (prosinec 2014)
  • Praha - návštěva Veletžního paláce, výstavy Hrady a zámky ČR a výstavy Terakotová armáda (22. 1. 2015)
  • Praha - komentované prohlídky moderního umění ve Veletržním paláci (9. 4. 2015)
  • Praha - výstavy v Muzeu Kampa, návštěva divadelního představení Ohlušující pach bílé (Nová scéna ND, 11. 6. 2015)
  • Praha - Královská cesta pozpátku (18. 6. 2015)
  • Bechyně - AJG, Městské muzeum (stálá expozice, výstava Jan Lauda), Galerie Galvína (25. 6. 2015)