SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ
29. 7. 2017 


Více ZDE


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE

OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY


Více ZDE


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

 • Sektorová dohoda pro keramiku
  Podrobnosti ZDE
 • Od 1. 9. 2013 jsme otevřeli tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky
  Podrobnosti ZDE
 • Upozorňujeme na web:
  www.keramikazije.cz

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ

Obory vyučované ve školním roce 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 nabízí škola studium výtvarných čtyřletých oborů s maturitní zkouškou:

NEMAZAT - DESIGN  Keramický design (82-41-M/12)   


NEMAZAT - DESIGN  Průmyslový design (82-41-M/04)   


NEMAZAT - DESIGN  Grafický desig (82-41-M/05)


NEMAZAT - DESIGN  Multimediální tvorba (82-41-M/17)
 

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Technologie keramiky (28-46-M/01) - pomaturitní studium ve zkrácené formě (2 roky)
 

Ve školním roce 2013/2014 byla zahájena výuka nově zřízeného tříletého učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky. Tento obor vznikl v úzké spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. Ve školním roce 2016/2017 není obor vyučován, ale počítáme s přijímáním žáků pro školní rok 2017/2018.

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Výrobce a dekoratér keramiky         (28-57-H/01)


Praxe

Součástí studia všech čtyřletých oborů je i souvislá praxe. Podle nových školních vzdělávacích programů je praxe dva týdny ve 3. ročníku (květen/červen) a dva týdny ve 4. ročníku (září). Škola neorganizuje hromadné praxe (s výjimkou výměnných praxí se SOŠ a SOU Třeboň),  žáci si najdou praxi sami (ve firmách, studiích apod.) a přinesou potvrzení, že ji absolvovali. Součástí tohoto potvrzení je i krátké hodnocení toho, co a jak dělali. Cílem praxe je posílení samostatnosti žáka, zkouška jeho uplatnitelnosti. Požadavkem je, aby žák vykonával praxi ve svém oboru nebo alespoň v oboru blízkém a aby práce, která je mu přidělena, byla odborná.

Praxe žáků tříletého oboru Výrobce a dekoratér keramiky probíhá v týdenním cyklu v závodě na výrobu sanitární keramiky firmy Laufen CZ s.r.o. v Bechyni (výrobky se značkou JIKA).


Přijímání ke studiu

Na všechny čtyřleté výtvarné studijní obory (tj. keramika, design, grafika a multimediální tvorba) skládají uchazeči o studium talentové zkoušky z kreslení podle skutečnosti, malby z představy a kompozičního cvičení. Zohledňován je i prospěch na základní škole. Přihlášky přijímáme do 30. 11. 2016. Bližší informace ZDE.
Obory vyučované ve školním roce 2009/2010  Přihláška ke studiu

Ve školním roce 2015/2016 je zahájena výuka v obnoveném oboru Technologie silikátů (název školního vzdělávacího programu Technologie keramiky). Jedná se o zkrácené pomaturitní studium, které probíhá dálkovou formou. Je určeno pro absolventy gymnázií a škol převážně technického zaměření, kteří již mají maturitu (maturitní vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky). Přihlášky přijímáme do 20. 3. 2017.
Soubory PDF  Přihláška ke studiu Technologie silikátů

Pro studium tříletého učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky nejsou zkoušky předepsány, podmínkou je úspěšné ukončení základní devítileté školní docházky. Přihlášky přijímáme do 15. 3. 2017.
Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Přihláška ke studiu