AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁ

Na listopad 2011 připravil ateliér designu keramiky porcelánu Ústavu umění a designu Plzeň (vedoucí ateliéru akad. sochařka Petra Šťastná, asistenti Luděk Míšek a Viktor Chalepa) u příležitosti 20. výročí založení této umělecké vysoké školy výstavu Jsme jedné krve ty i já. Výstava, v jejímž názvu je použit citát z Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga, je pojata jako doprovodná akce dne otevřených dveří na ÚUD Plzeň a  přiblížiuje tvorbu studentů středních škol s keramickým oborem. Vystavené práce dokazují, že středoškolští studeni mohou svou invencí velmi zajímavě obohatit design keramiky a porcelánu i volnou tvorbu v těchto oborech.

VÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE, TY I JÁ

Vernisáž se konala v pátek 4. 11. 2011 v 15.30 hodin v krásných prostorách  Avalon Business Center v Plzni (místnost F260, Poděbradova 1) a potrvá do 18. 11. 2011. Úvodní slovo pronesl Richard Drury, zástupce ředitele Ústavu umění a designu Západočeské univerzity.

Vystavují:

  • SPŠKS Karlovy Vary
  • SOŠ  VOŠ grafická Václava Hollara Praha
  • SUPŠ Uherské Hradiště
  • SOŠ a SOU Horní Bříza
  • SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov
  • SUPŠ Bechyně

Partnery výstavy jsou Mezinárodní keramické sympozium Bechyně a společnoti Karlovarský porcelán a JIKA Laufen Bechyně.

 

VÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁ
VÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁ
Protory plzeňského Avalonu s instalacemi prací středních kramických oborů šesti tředních
škol (foto: MgA. Luděk Míšek)

"Ateliér keramického designu děkuje všem zúčastněným školám a jejich pedagogům za vstřícnost a spolupráci, díky níž se nám podařilo připravit toto setkání. Chtěli jsme vyjádřit myšlenku oborové sounáležitosti a zdůraznit tak společný zájem převádět myšlenky a představy o světě do řeči stejného materiálu napříč různým stupněm vzdělání a specializaí uvnitř oboru."

Akad. sochařka Petra Šťastná

VÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁ
VÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁVÝSTAVA JSME JEDNÉ KRVE TY I JÁ
Vernisáž výstavy Jme jedné krve ty i já 4. 11. 2011 (foto: archiv ÚUD Plzeň)
 

"Dobrý den, vážený pane řediteli,

ráda bych Vám jménem svým i svých spolupracovníků, jako i současných studentů ateliéru keramického designu, poděkovala za účast vaší školy na výstavě "Jsme jedné krve, ty i já". Citát J. R. Kiplinga, který jsme použili v názvu výstavy, nám pomohl vyjádřit hlavní myšlenku akce, a tou je pocit oborové sounáležitosti. Chtěli jsme také zdůraznit náš společný nástroj k převádění myšlenek a představ o světě do řeči stejného materiálu. Jak je z výstavy zřejmé, toto se děje napříč různými stupni vzdělání i specializací uvnitř oboru. V tomto smyslu byla výstava, také díky vašemu přičinění, úspěšná. Přispěla i k bližšímu seznámení se s prací jednotlivých škol a přístupů pedagogů. Byla také příjemnou příležitostí k osobním setkáním. I v budoucnu se budeme snažit vyvíjet podobné iniciativy a napomáhat přibližování studentů i pedagogů našeho oboru . Vždy nás bude těšit, pokud se navázané kontakty mezi námi podaří prohlubovat. Ke zdokumentování akce zasílám tiskovou zprávu, dále charakteristiku ateliéru keramického designu a některá foto z vernisáže a intalace výstavy.
          
Ještě jednou děkuji a přeji úspěšné zakončení letošního roku a do toho¨nového opětovnou dávku sil a entuziasmu a jak se mezi keramiky přeje: "dobrý oheň!"

S pozdravem

Petra Šťastná akad. sochařka, vedoucí ateliéru keramického designu UUD- ZČU Plzeň"


PŘEDSTAVENÍ ATELIÉRU KERAMICKÉHO DESIGNU ZČU V PLZNI

Keramický design / Ústav umění a designu ZČU

Vedoucí oboru / akad. soch. Petra Šťastná
Asistenti / MgA. Viktor Chalepa a MgA. Luděk Míšek

Ateliér keramického designu vychází ze staleté tradice oboru, současně však reflektuje i příbuzné obory jako produktový design, sochařství či grafický design. Má blízko k experimentu spojenému se zkoumáním možností aplikace nových materiálů ve spolupráci s ostatními fakultami ZČU i výrobci keramiky a porcelánu. Tím se zdánlivě poměrně úzce zaměřený ateliér otevírá přesahům a prostupům s jinými uměleckými i technickými obory.

Posluchač tohoto oboru na UUD získává základní profesionální orientaci formou praktické ateliérové výuky a teoretických přednášek, a to v plné šíři možností keramické tvorby. Předměty Keramika a Keramický design jsou podporovány schopnostmi, teoretickými poznatky a laboratorními zkušenostmi získanými v předmětu věnovanému materiálu a technologii keramické tvorby, do něhož jsou integrovány i tvůrčí postupy získané v předmětech modelování a kresba a malba pro potřeby keramického designu.

Studium v ateliéru keramického designu je rozděleno na stupeň bakalářský a magisterský. V prvních semestrech je výuka zaměřena na sochařská cvičení vycházející ze studia přírody, sledování tvaru a formy a odvozené stylizační postupy. Z těchto základů vychází následné navrhování předmětů se zaměřením na produkci porcelánu. Ateliér v této sféře spoluprácuje s několika porcelánkami v kraji. Kromě zušlechťování výtvarného projevu je kladen důraz na pěstování myšlení v kontextu celosvětových trendů, na zkvalitňování životních podmínek a zohledňování šetrného přístupu k životnímu prostředí, ekologického uvažovaní a náhledu na svět.

Na počátku magisterského studia se výuka orientuje na tvorbu designu pro sanitární výrobu. Zde je obor Keramický design ÚUD v úzkém spojení s firmou Jika-Laufen-Roca. Návrhy zpracovávají studenti nejprve ve 3D modelářích, jejichž výcvik mohou absolvovat v rámci volitelných předmětů za vedení odborných pedagogů. Dále mají možnost  realizovat své návrhy do fáze prototypu, jehož příprava se provádí ve školní dílně a konečná realizace pak v závodě. Studenti tak  mají možnost konzultací s odborníky v oboru a získávají cenné zkušenosti z profesního prostředí. Poslední semestry studia si studenti volí témata a zpracovávají je dle svého individuálního zaměření.

Nejkvalitnější semestrální, klauzurní, bakalářské a diplomové práce posluchači pravidelně vystavují ve dvou galeriích ZČU v Plzni, jež ÚUD spravuje, v Avalon Business Center, ale i ve výstavních prostorech mimo město Plzeň. Posluchači magisterského studia mohou absolvovat studijní stáže v zahraničí. Samozřejmou součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí nejen v rámci ZČU, ale i města Plzeň. Během studia jsou posluchači povinni absolvovat odbornou praxi.

Absolvent oboru Keramický design získá základní orientaci v oblasti keramiky a porcelánu, dějin výtvarného a užitého umění, dějin keramiky a oborových technologií. Uplatnění nalezne v celé šíři výtvarného oboru Keramický design od jeho tradičních poloh volné a zejména užité keramiky až po návrhy a realizaci děl keramického designu v architektuře, urbanismu a tvorbě krajiny včetně návrhů keramických prefabrikátů. Bude tvůrčí osobností schopnou flexibilně a na vysoké odborné úrovni spolupracovat s aplikovaným vědeckým výzkumem, s průmyslovou výrobou a různými odvětvími stavebnictví i s řadou vědních oborů. Absolventi budou mít zároveň všechny předpoklady k tomu věnovat se samostatné volné tvorbě.