AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Dnů otevřených ateliérů. Tato akce spočívá v tom, že zájemcům o výtvarné aktivity nabízejí umělci, školy a jiné instituce v rámci Jihočeského kraje možnost výtvarné tvorby ve svých ateliérech a dílnách. V našich dílnách nabízíme v podstatě jakousi malou obdobu letních kurzů pro veřejnost. Připravili jsme práci v dílnách modelování (akad. sochař Oliva, Jiří Novotný), v dílně dekorace keramiky (Jitka Hášová), točení na kruhu (Jan Vančura), kreslení (Drahomíra Bočanová) a v dílně grafické (Alena Kissová).

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2011
Dny otevřených ateliérů 2011 v naší škole (ateliér kresby D. Bočanové, dílna točení a kruhu
J. Vančury, grafická dílna A. Kissové a dílna dekorace keramiky J. Hášové; foto: Jiří Novotný)

Dny otevřených ateliérů proběhly v sobotu a v neděli 22. - 23. 10. 2011. Nevěděli jsme, co vlastně od akce očekávat, a byli jsme mile překvapeni. Za víkend navštívilo naši školu několik desítek zájemců o výtvarno. Zájmu se těšilo především točení na kruhu, grafika (účastníci si zhotovili vlastní linoryt, mohli tisknout v několika barvách) a dekorace keramiky. Připravili jsme novou výstavu studentských prací, velký zájem vzbudily i dvě komentované prohlídky školního depozitáře, který při běžných exkurzích ve škole neotevíráme. Rozhodně můžeme celou akci považovat za velmi zdařilou a rádi se příští rok opět  zúčastníme. Poděkování patří učitelům, bez kterých by nebylo možné Dny otevřených ateliérů uskutečnit a kteří osobním nsdšením a zápalem měli lví podíl na zdaru této zajímavé akce: Jitce Hášové, Aleně Kissové, Drahomíře Bočanové, Janu Vančurovi a Miroslavu Olivovi.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ


Krátká informace o Dnech otevřených ateliérů

Jde o akci, kterou pořádá Kulturní most. Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013“ a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je hlavním koordinátorem projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Hlavním partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny otevřených ateliérů konaly v říjnu 2011 v Dolním Rakousku, kde již mají několikaletou tradici a staly se inspirací pro českou stranu.

Reportáž ze Dnů otevřených ateliérů 2011 byla vysílána v pořadu ČT  Kultura s Dvojkou dne 24. 10. 2011. Zájemce o zhlédnutí reportáže odkazujeme na web ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani10318911545-kultura-s-dvojkou/211542156000166/