AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Muzejní noc v Městském muzeu v Bechyni

Pracovnice bechyňského muzea připravily na pátek 25. 6. 2010 muzejní noc v bechyňském muzeu. Je to počin, který se v Bechyni dosud neuskutečnil; rádi jsme přijali pozvání předvádět točení na kruhu.

Program začal hudebním vystoupením dětí ze ZUŠ Václava Pichla. Poté následoval hlavní bod programu, a to odhalení rekonstruované selské světničky domu z jihočeských blat z druhé poloviny 19. století. Návštěvníci si pak mohli prohlédnout výstavu naší školy a na závěr programu bylo předváděno točení na kruhu. Mezi početným i návštěvníky byl i známý Ivo Šmoldas, který vše sledoval s nelíčeným zájmem. Celá akce byla velmi zajímavá.

Muzejní nocMuzejní nocMuzejní noc
Vlevo - nádvoří muzea, vystoupení dětí ze ZUŠ; uprostřed - školní výstava; 
vpravo - ukázky točení

Muzejní nocMuzejní nocMuzejní noc
Rekonstrukce selské světničky z jihočeských blat z poloviny 19. století
(foto: Pavlína Novotná)