SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ
ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE
TEREZIE"


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ KLASIFI-
KACE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ NEPŘI-
PUŠTĚNÝCH K MATURITĚ


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017

Soubory PDF  Přihláška k letním kurzům pro veřejnost 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Školní výstava v Klatovech
  Více ZDE
 • Výstava Zapomenuté krajiny Vlasty Sušerové
  Více ZDE
 • Jiří Zeman - Obrazy
  Více ZDE
 • Výstava Ryba na suchu v Galerii Záliv v Lázních Bechyně
  Více ZDE

OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY


Více ZDE


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • Aktuální výtvarné a kulturní akce
  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

 • Sektorová dohoda pro keramiku
  Podrobnosti ZDE
 • Od 1. 9. 2013 jsme otevřeli tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky
  Podrobnosti ZDE
 • Upozorňujeme na web:
  www.keramikazije.cz

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ZA ČASŮ ČESKÉ KRÁLOVNY MARIE TEREZIE"

Studenti 3.G se zúčastnili další výtvarné soutěže. Vyhlásilo ji Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a nesla název Za časů české královny Marie Terezie. Ve III. kategorii (16 - 19 let) získala v malbě 1. cenu Aneta Soldátová ("Podobizna Marie Terezie"), v kresbě 3. cenu Jana Babická ("Marie Terezie"), v grafice 2. cenu Klára Pavlovcová ("Náměstí Marie Terezi ve Vídni") a v komiksu 1. cenu Miroslav Martínek, ("Marie Terezie - školská reforma mýma očima").

Poděkování patří oceněným žákům, ale i všem, kteří se za naši školu soutěže zúčastnili, a Mgr. Drahomíře Bočanové, která práce vedla.