PROJEKTY 2006 - 2020

PROJEKT ERASMUS+: DENÍK PSANÝ GRAFIKOU

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY: ERASMUS+ NA SUPŠ BECHYNĚ

V rámci programu Erasmus+ realizuje škola projekt Deník psaný grafikou. Autorkami projektu jsou Mgr. Marta Kotková (koordinátorka) a Mgr. Štěpánka Janoušková. Projekt je realizován po dobu 12 měsíců od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. O aktivitách v rámci projektu budeme průběžně informovat


DENÍK PSANÝ GRAFIKOU

Po úspěšné spolupráci s portugalskou školou Escola Artistica de Soares dos Reis v Portu v letech 2014 až 2016 v rámci Erasmus+ KA2 Projekty spolupráce se nám podařilo navázat programem Erasmus+ KA1 Projekty mobility osob v odborném vzdělávání.

Naše spolupráce se tedy posunula od společných úkolů a vzájemných krátkodobých návštěv k odborně zaměřeným pobytům našich studentů v partnerské škole. Tento projekt se týká pouze letošního školního roku, tedy 2017/2018. Je připraven pro studenty oboru grafický design, je sestaven ze dvou čtrnáctidenní pobytů vždy šesti studentů a jednoho doprovázejícího učitele. Reálně se tedy  dotkne minimálně dvanácti studentů.

Název projektu je Deník psaný grafikou. Náplní je tedy především grafika. A to jak ve své volné formě (grafické výtvarné techniky, typografie, fotografie, kresba), tak v užité (brožura, plakát, autorská kniha). Studenti, kteří se zúčastní mobility, se budou zabývat mapováním a porovnáváním grafických výtvarných technik na SUPŠ Bechyně a EASR Porto. Cílem je dojít k rozšíření možností v naší škole díky praktické zkušenosti a poučení ve škole partnerské. Studenti absolvující mobilitu si tak budou moci osvojit nové dovednosti a ve spolupráci s učiteli odborných předmětů se pokusit nové techniky nebo třeba jen jiné postupy implementovat do stávající výuky.

 Přeji všem studentům krásný pobyt a mnoho silných zážitků!

 Mgr. Marta Kotková, koordinátorka projektu

 

PORTO 1. - 25. 11. 2017

Náš první výjezd do Porta se konečně přiblížil. Studentky (Miroslava Hadová, Eliška Bečková, Jana Babická, Klára Pavlovcová, Michaela Šatopletová a Nikola Kubátová) ve škole zmapovaly naše vyučované postupy v grafických technikách a po obdržení programu z portugalské strany jsme se začaly těšit na práci, která nás čeká v partnerské škole.

Po všech přípravách a balení jsme se konečně potkaly na letišti. Veškeré odbavení proběhlo dobře, let do Lisabonu také. Jen po přistání nás trochu zaskočilo dvouhodinové zpoždění letu do Porta. Ale i to se dalo přečkat. Konečně jsme přistály v Portu, stejně jako všechna naše zavazadla. Objednaná společnost nás dopravila přímo k hostelu, což bylo příjemné, protože naše cestování tak bylo u konce - neděle, asi půl druhé v noci.

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
Naše skupina v Portu, listopad 2017. (Foto: Archiv školy)

Coolhostel je v centru Porta. Do školy chodíme asi půl hodiny. Escola Artistica de Soares dos Reis se nachází ve čtvrti Antas. Pojme okolo devíti set žáků, učitelů je snad dvě stě. Je to poměrně nová moderní budova s dobrým současným vybavením, ale také velmi hodnotným zázemím starších strojů a technologií, které jsou již historií, nicméně stále funkční. A to je pro nás velký přínos - různorodost technologických postupů, propojení moderních i těch tradičních.

Máme tak možnost vyzkoušet si práci v sazárně s knihtiskem. Kdo si jednou může zkusit skládat kovové nebo dřevěné litery do slov, hledat správné výplňky a proklady, ten už jednou provždy porozumí mnoha termínům z knihtisku a sazby, které byly do té doby složitými pojmy. Tiskly jsme na příklopovém lisu, ale sledovaly i práci knihtiskového archového kotoučového stroje.

Velmi zajímavou technikou byla kyanotypie, vyvolávání díky schopnosti reakce železitých solí na světlo. Vznikají krásné modré obrázky podobné fotogramům. Díky práci ve fotolaboratoři si studentky mohly ujasnit i postupy v klasické fotografii. Nejprve vytvářely fotogram, podruhé zvětšovaly snímek z negativu, vyvolávaly, ustalovaly. Zcela nový byl pro nás postup při vytváření tisku z hloubky, především leptání pomocí elektrolýzy. Postup byl zajímavý, ale výsledky trochu nejisté. Nezbývá, než zkoušet dál po návratu. V sítotisku jsme viděly mnoho různých přístupů jak přípravy tiskové formy tak tisku a to na různé materiály. Vyzkoušely jsme si tisk jednou barvou na dlaždičky a čeká nás ještě soutisk tří procesních barev. U ofsetového stroje bylo možno pochopit kam se posunula litografie. To je technika, kterou bychom měly náš pobyt ve škole uzavřít.

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU

Velmi intenzivní grafická práce. Porto, listopad 2017. (Foto: Archiv školy)

Kromě práce v grafických dílnách jsme měly možnost poznat Porto a trochu i jeho okolí, pobřeží oceánu a přímořské rybářské městečko Matosinhos, údolí řeky Douro a městečko Régua, vinné sklepy rodinné firmy Graham’s vyrábějící již přes sto let portské víno, muzeum sochařství a klášter ve městě Santo Tirso s výstavou fotografií portugalského fotografa Jorge Moldera, moderní prostory musea Seralves v Portu, které vystavuje především současné umění. Samo Porto je velikou přehlídkou nádhernýh obrazů. Uličky s vysokými domy často opatřenými různě barevnými vzorovanými obklady, mnoho kostelů zdobených typickými azulejos - bílé obklady s figurálními motivy malovanými kobaltem v kombinaci s barokními kamennými prvky působí i ve své mohutnosti velmi přívětivě. Řeka Douro je lemovaná rybáři a loďkami, lidé na jejích březích tráví rádi spoustu času.

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU

Krásné Porto, řeka Douro a také velká únava... Porto, listopad 2017. (Foto: Archiv školy)

Portugalci jsou velmi milí a prátelští lidé. Jsou bezprostřední a ochotní - poradit, pomoct, vyhovět, dobře vám uvařit. Nebo se prostě dají do řeči a chtějí si jen tak popovídat... Náš odlet se blíží. Doufejme, že odletíme domů jen s dobrými vzpomínkami a přáním se ještě někdy do Porta vrátit.

Mgr. Marta Kotková, Porto, 23. 11. 2017

VÝSTAVA MISE PORTO

Ve středu 31. 1. 2018 se v 16.30 ve školní Galerii Na chodbě konala vernisáž výstavy výsledků pobytu studentek 4. (Miroslavy Hadové, Elišky Bečkové, Jany Babické a Kláry Pavlovcové) a 2. (Michaela Šatopletová a Nikola Kubátová) ročníku oboru Grafický design v Portu na škole Escola Artistica de Soares dos Reis v rámci projektu Deník psaný grafikou (11. - 26. 11. 2017; více ZDE). Výstavu s názvem Mise Porto připravily studentky za pomoci Mgr. Marty Kotkové. Srdečně zveme!

VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

Vernisáž zahájila Mgr. Marta Kotková stručnou informací o projektu a o partnerské škole. Následovaly výstupy jednotlivých účastnic projektu a prezentace fotografií. Výstavu grafických prací, které vznikly v Portu, doplnily autorské knihy - deníky, které byly v definitivní podobě realizovány po návratu našich studentek. Poděkování patří Mgr. Martě Kotkové i všem účastnicím projektu.

VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

Vernisáž výstavy Mise Porto 31. 1. 2018. (Foto: Archiv školy)

POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ NA ŠKOLE V JEREZU DE LA FRONTERA

Projekt Erasmus+ s názvem Deník psaný grafikou, který na naší škole probíhá v letošním roce, je zaměřen na studijní stáže žáků, ale zároveň i na jednu stáž učitele. Pracovní pobyt byl koncipován jako stínování v hodinách v EAJ v jihošpanělském městě Jerez de la Frontera. Pracovní cestu absolvovala Mgr. Marta Kotková, vedoucí oboru grafický design, ve dnech 5. - 20. 2. 2018.

Cesta do španělské školy nebyla cestou do neznáma. Před devíti lety jsme ukončili tříletou úspěšnou spolupráci pěti evropských škol v rámci programu Socrates – Comenius. Bylo tedy příjemné se do tvůrčího prostředí kvalitní výtvarné školy vrátit. 

Zásadní změnou byl univerzitní statut školy, která začala nabízet dva magisterské obory. Zároveň také bakalářské a vyšší odborné studium. Kromě grafického designu, vizuální komunikace a fotografie, které byly mým středem zájmu, bylo zajímavé sledovat práci v ostatních výtvarných odvětvích ve škole - keramika, sochařství, produktový design, textilní tvorba a návrhářství.

Zásadní pro mě byly návštěvy v hodinách počítačové grafiky, typografie, grafických výtvarných technikách, vizuální komunikace a fotografování. Získala jsem povědomí nejen o různých možnostech zadání výtvarných úkolů, ale i způsobu prezentace vlastních výsledků, které mají velmi důležité místo ve všech zpracovávaných úkolech. Sama jsem si vyzkoušela práci na vlastním fontu a editaci znaků v programu FontLab. Práce s fotografií byla velmi zajímavá, a to jak fotografování v ateliéru s kvalitní technikou, tak i výroba a použití vlastní kamery obskury. V grafické dílně jsem mohla zkusit tisk z výšky s šablonovou pěnovou hmotou a velmi přínosné byly hodiny přípravy, leptání a tisku akvatinty. Zajímavou zkušeností byly hodiny angličtiny, během kterých jsem mohla studentům přiblížit naší školu, zemi, zvyky a dovědět se naopak něco od studentů o Španělsku a krásné Andaluzii.


Za dva týdny jsem důkladně prověřila vlastní angličtinu a zjistila, jak omezená je moje znalost odborných slovíček, ale zároveň však, jak celkově příjemné je domluvit se. Kromě zajímavých hodin ve škole jsem měla možnost podívat se k oceánu a zahlédnout břehy nedaleké Afriky, slyšet skutečné flamengo a zažít španělský karneval. Možnosti vycestovat si velmi vážím. Ten krásný pocit souznění a porozumění s do té doby cizími lidmi, který jistě mohu nazvat přátelství, mě naplňuje a trvá dodnes. 
 

Mgr. Marta Kotková

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

Mgr. Marta Kotková v Jerezu de la Frontera. (Foto: Mgr. Marta Kotková)

DRUHÁ MISE PORTO - ZÁVĚR PROJEKTU

Již podruhé v tomto školním roce měli vybraní studenti naší školy možnost strávit dva týdny v portugalském městě Porto. Díky projektu Erasmus+ Deník psaný grafikou se stali Terezie Marčíková, Alice Martincová, Nikola Pazderová, Marie Zinková, Michaela Šatopletová, Nikola Kortánová a Tadeáš Bačák na dva týdny studenty Éscola Artística de Soares dos Reis. Druhá “Mise Porto” probíhala od 7. do 21. dubna 2018.

Bylo to dobrodružství v pravém slova smyslu, navíc plné poprvé: pro mnohé se jednalo o první let letadlem, pro značnou část to bylo první delší odloučení od rodiny a přátel, někteří poprvé viděli moře, bořili nohy do písku na pláži nebo ochutnali dary moře v útulné přímořské hospůdce. Někteří také měli možnost poprvé si prověřit angličtinu v praxi mimo stránky učebnic a pracovních sešitů.  

Pro všechny se ale jednalo o první velkou zkoušku, jak obstát v neznámém prostředí a zejména na cizí střední škole, kde každý den probíhalo vyučování v grafických dílnách a fotografických ateliérech. Studenti měli jedinečnou možnost pracovat s novými i tradičními grafickými  technikami a postupy, porovnat je s našimi domácími, vše si vyzkoušet, inspirovat se. 

I Porto samotné bylo velkým zdrojem inspirace. Je to skutečně krásné město, které po prvním propršeném a nezvykle chladném týdnu odhalilo svou krásu. Zcela stačilo posadit se do jedné z mnoha kaváren, objednat si vafle se zmrzlinou  nebo se jen tak procházet uličkami historické části, zvednout hlavu a obdivovat úzké zdobené balkonky a fasády domů s typickými azulejos, pozorovat ruch, nasávat atmosféru. A pohled na noční město a stovkami světel ozářený most Ludvíka I. klenoucí se nad řekou Douro nás jenom ujistil, že na druhé největší portugalské město jen tak nezapomeneme. 

Obrigada, Porto, naše deníky jsou plné!

Mgr. Markéta Kuthanová

Tento pobyt byl zároveň závěrečným v rámci projektu Deník psaný grafikou. Poděkování patří všem, kteří se na projektu jakýmkoli způsobem podíleli, Mgr. Martě Kotkové, Mgr. Markétě Kuthanové i všem studentům, kteří se zúčastnili obou pobytů v portugalské škole.


ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA PROJEKTU DENÍK PSANÝ GRAFIKOU

V úterý 26. 6. 2018 byla zahájena výstava výsledků projektu Erasmus+ Deník psaný grafikou v Galerii Na chodbě. Mgr. Marta Kotková seznámila přítomné s průběhem svého pobytu ve španělské škole v Jerezu de la Frontera a studenti - účastníci praxe v Portu - si rozdělili jednotlivé "sekce" a účastníky vernisáže seznámili s okruhy Cesta, Bydlení, Škola, Výlety atd. Prezentace byly velmi zajímavé a projekt celkově velmi zdařilý. Poděkování patří všem, kteří se podíleli, především Mgr. Martě Kotkové a Mgr. Markétě Kuthanové. Výstava trvala do 7. 7. 2018.

PORTO/JEREZ
Slavnostním zakončením projektových aktivit ve školním roce 2017/2018 byla vernisáž výstavy PORTO/JEREZ ve školní Galerii Na chodbě v úterý 26. 6. 2018. Studenti představili co vytvořili během pobytu v EASR Porto a poutavou prezentaci doplnili vyprávěním zážitků ze stáže. Návštěvníci si také mohli prohlédnout krásné autorské knížky. "Deníky psané grafikou" vytvořili Tadeáš Bačák, Alice Martincová, Terezie Marčíková, Nikola Pazderová, Nikola Kortánová a Marie Zinková. Prostor vystavit práce a autorskou knihu patřil i Mgr. Martě Kotkové, která absolvovala stáž v jihošpanělském Jerez de la Frontera. Prezentace fotografií a postřehů ze vzdálené odborné výtvarné školy tak byla posledním ohlédnutím za mobilitami, které jsme díky projektu Erasmus+ mohli absolvovat.