PROJEKTY 2006 - 2020

PROJEKTY 2006 - 2012

PROJEKT LEONARDO DA VINCI "PRAXE STUDENTŮ KFL LANDSHUT V SUPŠ BECHYNĚ"

V prosinci 2009 byl podán projekt výměnné praxe s keramickou školou KFL v Landshutu (Bavorsko, SRN) v rámci projektu Comenius ve spolupráci s organizací Tandem. Tento projekt zajistil třítýdenní pobyt skupiny 6 studentů a 1 pedagoga a uskutečnil se na přelomu září a října 2010. Bavorští studenti se zabývat typickou jihočeskou keramikou, tvary a dekory nádob a figurálním modelováním. Podrobnosti a fotografie naleznou zájemci v Aktualitách 2010/2011.

Spolupráce našich škol bude každopádně pokračovat na úrovni projektu IuventArs a na úrovni točířské soutěže, případně výměnných výstav.PROJEKT "ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ"
 
V dubnu 2009 podala naše škola projekt v rámci OP VK (Operační prostředky – vzdělání pro konkurenceschopnost) projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠK v Bechyni. Projekt v celkové výši 1.790.000,- Kč byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen dne 27. 10. 2009. Vyrozumění o schválení projektu Radou Jihočeského kraje jsme obdrželi 18. 11. 2009. Realizace projektu pak proběhla v letech 2010 - 2012.

Díky projektu bylo pořízeno základní vybavení oboru Multimediální tvorba (počítačová učebna pro 16 žáků, fotoaparáty, kamery, stativy atd.), byla pořízena kompletní fotodokumentace školního depozitáře a proběhla řada přednášek zejména mladých umělců, kteří se pohybují v současké multimediální tvorbě, ale také výstav a prezentací umělců z jiných oborů, několik exkurzí, praxí a také několik zajímavých studentských soutěží.

 PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

 

PROJEKT "ZLEPŠENÍ VYBAVENOSTI ICT NA STŘEDNÍCH, SPECIÁLNÍCH A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE"

Tento projekt škola nepořádala, ale byla do něho zařazena. Projekt byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl spolufinancován Evropskou unií. Rozpočet projektu byl 16 miliónů Kč, z nichž 1,2 miliónu Kč tvořil podíl Jihočeského kraje. V rámci projektu bylo na 92 školách zřizovaných Jihočeským krajem instalováno celkem 244 setů interaktivních tabulí. Navíc proběhly vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky.

Naše škola díky tomuto projektu obdržela dva sety interaktivních tabulí Smart Board. Byly instalovány v únoru 2010 do dvou učeben, a to do učebny dějin výtvarné kultury a do multimediální učebny určené především pro nově budovaný obor Multimediální tvorba (ale i pro výuku počítačové grafiky, matematiky, fyziky a chemie). Díky tomu má naše škola již čtyři sestavy interaktivních tabulí (první byl instalován v roce 2008 v učebně č. 74, další v roce 2012 v učebně č. 51), které přispívají k zatraktivnění výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.PROJEKT COMENIUS "EUROPE' ART PUZZLE"

Je bezpochyby zatím nejvýznamnějším mezinárodním projektem, který naše škola díky koordinátorce Mgr. Martě Kotkové také spolupořádala. Při nejrůznějších výtvarných činnostech se propojilo celkem pět škol napříč celou Evropou. Jednalo se o školy ze španělského Jerezu (samotný jih Španělska, odkud je vidět do Afriky), francouzského Echirolles u Grenoblu, litevského Druskininkai (téměř na hranici s Běloruskem), estonského Tallinu a naší bechyňské školy.
 
Během projektu proběhly výměny žáků i pedagogů, bylo uspořádáno pět výstav a vznikla kniha, která také putovala celou Evropou: do Španělska se sešly podklady, tam také byla vytištěna, ale pokřtěna byla v Tallinu. Byla navázána přátelství učitelů i žáků, výtvarné činnosti se staly spojovacím článkem, prostřednictvím něhož byly poznávány specifické evropské kultury.
 
Celý projekt, který začal v roce 2006 ve Vilniusu (Litva) skončil v dubnu 2009 velkou výstavou ve španělském Jerezu de la Frontera.

Projekty

 


PROJEKT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Tento projekt, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, proběhl od srpna 2007 do února 2008. Při této příležitosti byly učiteli školy zpracovány poměrně rozsáhlé učební texty (technologie, kreslení a modelování, stručné dějiny designu, základy počítačové grafiky), které jsou využitelné i při běžné výuce. Byly také vytvořeny nové propagační materiály - letáky o škole a DVD o škole a o projektu samotném.

      Projekty       Projekty

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky