PROJEKTY

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škola je příjemcem podpory z EU. Financováno Evropskou unií- Next Generation EU. Záměrem této podpory je pomoci školám zajistit mobilní digitální technologie. Mobilní zařízení má výhradně sloužit k zapůjčení žákům s cílem, aby žáci měli možnost využít mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Za obdržený příspěvek škola zakoupí dva notebooky, které budou svými parametry zvládat nároky na počítačovou práci ve všech výtvarných oborech školy.

Podpora probíhá od školního roku 2021-22 dosud.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLUDIGITALIZUJEME ŠKOLUDIGITALIZUJEME ŠKOLU

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vzor-msmt-letak-pro-publicitu-npo-digitalizujeme-skolu539353614.docx   180.9 Kb