PROJEKTY 2006 - 2020

PROJEKT ERASMUS+ (RE. ART TRUE STORY) 2014 - 2016

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY: ERASMUS+ NA SUPŠ BECHYNĚ

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY

Po  školním roce 2013/2014, kdy jsme na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni hostili zahraničního asistenta z Portugalska v rámci programu Comenius, jsme se pustili do další výzvy ve formě evropských grantů. Zažádali jsme jako jedna z mnoha desítek českých škol o grantový program Erasmus+ (konkrétně projekt Strategické partnerství mezi školami) a uspěli jsme, k našemu velkému překvapení!

Projekt Erasmus+, který je financován z prostředků Evropské unie, umožňuje dvouletou spolupráci mezi SUPŠ Bechyně a střední uměleckou školou z Porta Escola Artística de Soares dos Reis. S partnerskou školou jsme před podáním projektu navázali kontakt přes portál e-Twinning a při vzájemné komunikaci jsme zjistili, že školy jsou si velmi blízké, nejen co se týče výtvarného zaměření (máme shodné obory multimédií, keramický, grafický a průmyslový design), ale obě byly založeny v roce 1884 jako jedny z nejstarších uměleckých škol. Další výhodou spolupráce je aktivní činnost a působení portugalského asistenta Sergio Bruna, který se snažil v minulém školním roce na naší škole studenty seznamovat s portugalskou kulturou, jídlem, uměním a žáci tedy mohou na mnoha základech stavět a rozvíjet své znalosti.

Projekt jsme pojmenovali Re: ART TRUeSTory. Název napovídá, že máme společně s portugalskými studenty cíl vytvořit umělecky zpracovaný příběh, který studenti sami napíší, vymyslí námět, technicky a umělecky zpracují, sami si svůj snímek zpropagují vlastními plakáty, logy a aktivně dotvoří celou koncepci. To vše v rámci dvou let. Součástí práce na projektech budou výměny mezi žáky, společné workshopy, návštěvy měst a poznání historie a kultury obou zemí. Naším cílem je zapojit studenty z různých oborů, ať už z grafiky, multimédií, či z keramiky právě díky širokému spektru aktivit, které náš projekt zahrnuje. Společným komunikačním jazykem bude angličtina, ale je v našem zájmu využívat v určitých aktivitách i rodný jazyk a obohatit tak povědomí našich portugalských partnerů a naopak.

Momentálně (počátek listopadu 2014) je celý projekt na začátku, rozbíhají se jednotlivé aktivity na obou školách a plánujeme společné setkání koordinátorů a studentů na naší škole v lednu 2015. Věříme, že dvouletý projekt Erasmus+ splní to, co od něj očekáváme, tedy že naši školu propojí se zahraniční školou, motivuje studenty k praktickému využití jejich schopností, ke zlepšení se v jazykových a výtvarných dovednostech a namotivuje je k dalšímu cestování, poznávání a k vytváření přátelství s lidmi na celém světě. Doufejme, že projekt bude prospěšný na všechny strany a co nejvíce si z něho odneseme!

A na závěr jeden citát: "Třeba ani není důležité, aby byli lidé stejní, spíš aby byli zvědaví. Jelikož jsme jiní, můžeme se radovat z výměny světů, můžeme předávat své lásky a vzrušení tomu druhému. Ty se můžeš naučit hudbě, já se mohu naučit létat. A to je jen začátek." (Richard Bach: Most přes navždy)

Mgr. Štěpánka Janoušková, Mgr. Marta Kotková

První návštěva portugalských studentů v Bechyni (12. - 16. 1. 2015)
Texty našich a portugalských studentů (24. - 28. 2. 2015)
První návštěva našich studentů a pedagogů v Portu (9. - 15. 3. 2015)
Druhá návštěva portugalských studentů v Bechyni (14. - 19. 6. 2015)
Druhá návštěva našich studentů a pedagogů v Portu (18. - 24. 10. 2015)
Závěrečná výstava prací projektu česko-portugalské spolupráce Erasmus+ (28. 2. - 4. 3. 2015)
Závěr dvouleté spolupráce EASR Porto a SUPŠ Bechyně (9. - 15. 5. 2016)
Projekt Erasmus+ má Pečeť kvality (27. 9. 2016)