SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

29. 7. 2019 začala kompletní rekonstrukce budov školy a domova mládeže. Ředitelství SUPŠ Bechyně sděluje, že  od 1. 8. 2019 není možné v domově mládeže až do ukončení rekonstrukce poskytovat ubytování Děkujeme za pochopení.
Ubytování žákům školy od 1.9. 2019 bude poskytnuto.


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ


Více ZDE


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • Průběh kurzů 2019 - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019. Více ZDE
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Sochy, objekty a obrazy Vladimíra
    Preclíka
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. - 31. 8. 2019; derniéra
    21. 9. 2019 při 135. výročí školy)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019). Více ZDE

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PROJEKTY 2006 - 2020

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020

Po řadě let dochází k zásadní záležitosti, a to k opravě budov školy a domova mládeže. Projekt se nazývá Snížení energetické náročnosti budov SUPŠ Bechyně a Domova mládeže SUPŠ Bechyně. Od jeho schválení v červnu 2016 došlo k řadě změn. Předmětem projektu je:

 • rekonstrukce a zateplení střech na všech objektech školy;
 • zabezpečení obálky všech objektů školy a výměna výplní (tj. výměna oken a zateplení všech objektů školy, tedy staré budovy, tělocvičny, velké přístavby z přelomu 50. a 60. let, dílenské přístavby ze 70. let a domku přiléhajícího ke škole, tzv. školnického, kde je dnes umístěna školní knihovna a čítárna);
 • vzduchotechnika a její rozvod po celé škole;
 • rekonstrukce kotelny;
 • kompletní rekonstrukce kuchyně na domově mládeže (výměna oken, nové podlahy v kuchyni, veškeré kuchyňské vybavení včetně vzduchotechniky); výměna oken v kuchyni a jídelně a následné zateplení objektu;
 • kompletní výměna oken a následné zateplení celého pavilónu B domova mládeže.

Realizace projektu začala 24. 7. 2019 a potrvá do 22. 10. 2020. Projekt je ze 40% financován z prostředků EU (MŽP, Státním fondem životního prostředí a ze 60% zřizovatelem školy, tj. Odborem školství Jihočeského kraje). Přestože nebude jednoduché sladit rekonstrukci školy s provozem školy, je významné, že rekonstrukce započala.


PROJEKT 1a SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu SUPŠ Bechyně, č.p.203. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplení stropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 29.957.180,- Kč
Dotace EU: 11.982.872,- Kč (40%)
Příspěvek příjemce podpory: 17.974.308,- Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203


PROJEKT 1b SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu SUPŠ Bechyně, č.p.203. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplenístropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 8.156.005,- Kč
Dotace EU: 5.709.204,- Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 2.446.801,- Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
Začíná se! Třetí patro školy 30. - 31. 7. 2019 (Foto: Archiv školy)


PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu Domova mládeže při SUPŠ Bechyně, č.p.350. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplení stropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 7.036.596,- Kč
Dotace EU: 2.814.638,- Kč (40%)
Příspěvek příjemce podpory: 4.221.958,- Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
Pavilon B Domova mládeže 1. 8. 2019

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020