PROJEKTY 2006 - 2020

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

Naše škola realizuje projekt Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT. Projekt se zaměřuje na vzdělávání lektorů (zvýšení a rozšíření kvalifikace) v oblasti ICT technologií se specifickým zaměřením na cloudové technologie a tzv. freemium modely (open source). Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření regionální nabídky dalšího vzdělávání a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro další vzdělávání v Jihočeském kraji a jejich provázání do prostředí firem.

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na tvorbu webové platformy, tvorbu vzdělávacích modulů a jejich zpracování do e-learningové a m-learningové podoby, a pilotní ověřování vzdělávacích modulů. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/3.2.08/04.0065, je realizován od ledna do prosince 2014, rozpočet je 2.700.000,- Kč. Příjemcem je naše škola, partnerem je společnost Jihočeská počítačová s.r.o.

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU TECHNIKY

Název programu Operační program Vzělávání pro konkuren-ceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/04.0065
Název zakázky ICT zařízení
Datum vyhlášení zakázky 5. 3. 2014
Název/obchodní firma vybraného zadavatele Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
Název/obchodní firma vybraného dodavatele Interaktivní učebny s.r.o.
Sídlo dodavatele Petrská1426/1, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná jednat jménem doavatele Markos Paraskevopulos
IČ dodavatele 24126268