PROJEKTY

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020

Po řadě let dochází k zásadní záležitosti, a to k opravě budov školy a domova mládeže. Projekt se nazývá Snížení energetické náročnosti budov SUPŠ Bechyně a Domova mládeže SUPŠ Bechyně. Od jeho schválení v červnu 2016 došlo k řadě změn. Předmětem projektu je:

  • rekonstrukce a zateplení střech na všech objektech školy;
  • zabezpečení obálky všech objektů školy a výměna výplní (tj. výměna oken a zateplení všech objektů školy, tedy staré budovy, tělocvičny, velké přístavby z přelomu 50. a 60. let, dílenské přístavby ze 70. let a domku přiléhajícího ke škole, tzv. školnického, kde je dnes umístěna školní knihovna a čítárna);
  • vzduchotechnika a její rozvod po celé škole;
  • rekonstrukce kotelny;
  • kompletní rekonstrukce kuchyně na domově mládeže (výměna oken, nové podlahy v kuchyni, veškeré kuchyňské vybavení včetně vzduchotechniky); výměna oken v kuchyni a jídelně a následné zateplení objektu;
  • kompletní výměna oken a následné zateplení celého pavilónu B domova mládeže.

Realizace projektu začala 24. 7. 2019 a potrvá do 22. 10. 2020. Projekt je ze 40% financován z prostředků EU (MŽP, Státním fondem životního prostředí a ze 60% zřizovatelem školy, tj. Odborem školství Jihočeského kraje). Přestože nebude jednoduché sladit rekonstrukci školy s provozem školy, je významné, že rekonstrukce započala.


PROJEKT 1a SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu SUPŠ Bechyně, č.p.203. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplení stropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 29.957.180,- Kč
Dotace EU: 11.982.872,- Kč (40%)
Příspěvek příjemce podpory: 17.974.308,- Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203


PROJEKT 1b SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu SUPŠ Bechyně, č.p.203. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplenístropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 8.156.005,- Kč
Dotace EU: 5.709.204,- Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 2.446.801,- Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
Začíná se! Třetí patro školy 30. - 31. 7. 2019 (Foto: Archiv školy)


PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu Domova mládeže při SUPŠ Bechyně, č.p.350. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplení stropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 7.036.596,- Kč
Dotace EU: 2.814.638,- Kč (40%)
Příspěvek příjemce podpory: 4.221.958,- Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
Pavilon B Domova mládeže 1. 8. 2019

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020 OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020