PROJEKTY 2006 - 2020

PROJEKT OP VK PENÍZE ŠKOLÁM 2012 - 2014

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ


Dne 6. 2. 2012 jsme obdrželi z MŠMT ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4878/34/7.1.5/2012 na projekt s názvem Multimediální tvorba. Celková výše dotace je 783.200,- Kč (665.720.- Kč z prostředků Evropských sociálních fondů, 117.480,- Kč ze státního rozpočtu ČR). Realizace projektu začíná dnem 6. 2. 2012 a bude ukončena po uplynutí 24 měsíců.

Projekt je zaměřen na nové vybavení počítačové učebny č. 88. Stávající počítače byly uvolněny pro potřeby vyučujících (vybavení kabinetů) a do třídy budou dodány nové. Zároveň byl zakoupen nový dataprojektor. Druhou částí projektu je vytváření tzv. šablon pro výuku multimediálního oboru (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a vytvoření sady digitálních materiálů). Nová učebna byla realizována během druhého pololetí školního roku 2011/2012, instalace nových počítačů proběhla v září 2012.