VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2023/2024

VÝSLEDKY 1. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. ROK 2023-24

PŘEHLED INFORMACÍ:

1.  DO 20. 1. 2023 BUDE NÍŽE ZVEŘEJNĚN SEZNAM, KTERÝ BUDE INFORMOVAT UCHAZEČE ZDA BYLI ÚSPĚŠNÍ U TALENTOVÉ ZKOUŠKY (TO JEŠTĚ NEPOTVRZUJE PŘIJETÍ KE STUDIU, O TOM ROZHODNE AŽ POŘADÍ, KTERÉ OVLIVNÍ I ZÍSKANÉ BODY ZA PROSPĚCH.)


2. OD 5. 2. 2023 BUDE ZVEŘEJNĚNO POŘADÍ. (Na Grafický deign, Průmyslový design a Keramický design přijímáme prvních 15 žáků. Na obor Multimediální tvorba přijímáme prvních 20 žáků.)


3. POTVRZENÍ NÁSTUPU DO ŠKOLY PROBÍHÁ ODEVZDÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU!

Potvrzení nástupu do školy probíhá odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, které proběhne 5. 2. 2023.


    Pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí neodkladně řediteli školy (emailem - reditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů.


    Uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště; zápisový lístek bude odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledku talentových zkoušek, tedy do 18. 2. 2022, pořadí uchazečů bude průběžně upravováno

Aktualizace pořadí a přijatých uchazečů bude od 5. 2. 2023 probíhat každý den až do závěrečného termínu pro odevzdání zápisových lístků.

 

Informace o výsledcích talentové zkoušky.

Minimální počet pro úspěšné složení talentové zkoušky je 25 bodů.

Úspěšné složení talentové zkoušky ještě nerozhoduje o přijetí, o tom rozhodne až pořadí po připočtení bodů za prospěch, které bude zveřejněno 5. 2. 2023.

KÓD

TZ BODY

KÓD

TZ BODY

KÓD

TZ BODY

KÓD

TZ BODY

KÓD

TZ BODY

KÓD

TZ BODY

1

33

26

46

51

39

76

36

101

37

126

35

2

35

27

34

52

40

77

38

102

43

127

32

3

44

28

27

53

25

78

32

103

15

128

43

4

39

29

35

54

42

79

36

104

23

 

 

5

48

30

33

55

32

80

36

105

49

 

 

6

34

31

39

56

38

81

41

106

43

 

 

7

27

32

44

57

36

82

33

107

33

 

 

8

43

33

27

58

43

83

0

108

29

 

 

9

41

34

47

59

30

84

40

109

36

 

 

10

34

35

47

60

25

85

36

110

27

 

 

11

35

36

42

61

39

86

44

111

32

 

 

12

45

37

39

62

42

87

50

112

31

 

 

13

45

38

32

63

27

88

19

113

44

 

 

14

39

39

47

64

33

89

31

114

28

 

 

15

42

40

40

65

0

90

36

115

29

 

 

16

37

41

36

66

42

91

31

116

34

 

 

17

46

42

45

67

33

92

29

117

43

 

 

18

41

43

41

68

50

93

39

118

25

 

 

19

36

44

39

69

26

94

35

119

34

 

 

20

47

45

40

70

41

95

29

120

42

 

 

21

31

46

39

71

48

96

32

121

18

 

 

22

40

47

42

72

36

97

40

122

32

 

 

23

32

48

48

73

36

98

36

123

0

 

 

24

41

49

31

74

37

99

36

124

40

 

 

25

33

50

45

75

45

100

31

125

0