VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022/2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na školní rok 2022 - 23.

Vzhledem k tomu, že z důvodu nemoci bude jeden uchazeč konat TZ až 25.3. 2022 bude definitivní pořadí upraveno až 25. 3. po 15 hodině.

Aktualizace pořadí uchazečů bude probíhat následně každý den podle zaslaných zápisových lístků.

Na keramický design přijímáme ve druhém kole 5 uchzečů, na průmyslový design přijímáme 1 uchazeče.

 

 

Potvrzení nástupu do školy

  • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od definitivního zveřejnění výsledků zkoušky, které proběhne 25.3. 2022
  • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí tuto skutečnost neodkladně řediteli školy (emailem - reditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
  • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště; zápisový lístek bude odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledku talentových zkoušek, tedy do 8. 4. 2022, pořadí uchazečů bude průběžně upravováno.

(zatím poslední aktualizace dne 28.3. 2022)

 

Keramický design – přijímá se 5 uchazečů

Pořadí přijatých uchazečů

Kód

Body za talentovou zkoušku

Body celkem

Zápisový lístek

1

12

45

54,45

ZL

2

13

47

52,49

ZL

3 14 43

49,28

ZL

 

8

44

50,5

Ukončila přijímací řízení

4

6

46

47,69

ZL

5

7

36

44,42

ZL

6

15

32

42,99

Ukončila přijímací řízení

7

10

41

42,69

 

8

16

42

42

 

9

1

34

40,78

 

10

2

39

39,5

 

11

9

37

37,5

 

12

4

32

35,86

 

13

5

35

35

 

14

3

31

33

 

15

17

25

27,09

 

 

Průmyslový design – přijímá se 1 uchazeč

Pořadí přijatých uchazečů

Kód

Body za talentovou zkoušku

Body celkem

Zápisový lístek

 

8

44

50,5

Ukončila přijímací řízení

1

11

40

50,09

ZL

  14 43 49,28 Ukončila přijímací řízení na PD- přijata na KD

2

15

32

42,99

Ukončila přijímací řízení

3

16

42

42

 

4

1

34

40,78

 

5

9

37

37,5

 

6

5

35

35