VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022/2023

VÝSLEDKY 1. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23

PŘEHLED INFORMACÍ:

1.  DO 20. 1. 2022 BUDE NÍŽE ZVEŘEJNĚN SEZNAM, KTERÝ BUDE INFORMOVAT UCHAZEČE ZDA BYLI ÚSPĚŠNÍ U TALENTOVÉ ZKOUŠKY (TO JEŠTĚ NEPOTVRZUJE PŘIJETÍ KE STUDIU, O TOM ROZHODNE AŽ POŘADÍ.)


2. OD 5. 2. 2022 BUDE ZVEŘEJNĚNO POŘADÍ. (Na Grafický deign, Průmyslový design a Keramický design přijímáme prvních 15 žáků. Na obor Multimediální tvorba přijímáme prvních 20 žáků.)


3. POTVRZENÍ NÁSTUPU DO ŠKOLY PROBÍHÁ ODEVZDÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU!

Potvrzení nástupu do školy probíhá odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, které proběhne 5. 2. 2022.


    Pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí neodkladně řediteli školy (emailem - reditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů.


    Uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště; zápisový lístek bude odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledku talentových zkoušek, tedy do 18. 2. 2022, pořadí uchazečů bude průběžně upravováno

Aktualizace pořadí a přijatých uchazečů bude od 5. 2. 2022 probíhat každý den až do závěrečného termínu pro odevzdání zápisových lístků.

 

Informace o výsledcích talentové zkoušky.

Minimální počet pro úspěšné složení talentové zkoušky je 25 bodů. Úspěšné složení talentové zkoušky ještě nerozhoduje o přijetí, o tom rozhodne až pořadí po připočtení bodů za prospěch.

POŘADÍ UCHAZEČŮ BUDE ZVEŘEJNĚNO 5. 2. 2022.

KÓD BODY ZA TALENTOVOU ZKOUŠKU    
20 42          
21 48          
21 48          
6 41          
6 41          
22 40          
23 34          
23 34          
2 48          
2 48          
4 38          
24 28          
24 28          
25 42          
26 43          
27 47          
28 27          
28 27          
29 39          
30 40          
17 33          
17 33          
31 26          
32 39          
32 39          
18 36          
18 36          
11 39          
16 41          
33 25          
34 33          
35 44          
35 44          
36 46          
37 32          
38 45          
38 45          
39 37          
40 32          
40 32          
41 31          
42 28          
43 42          
14 34          
44 39          
45 34          
46 32          
47 47          
48 41          
48 41          
7 35          
7 35          
49 42          
3 39          
3 39          
50 43          
51 12          
52 48          
53 42          
53 42          
54 35          
55 37          
55 37          
56 25          
56 25          
57 28          
8 44          
8 44          
58 31          
59 32          
59 32          
60 28          
61 44          
61 44          
62 48          
62 48          
63 46          
64 47          
65 35          
66 45          
67 34          
67 34          
9 40          
68 42          
68 42          
69 46          
70 32          
71 39          
72 26          
120 32          
73 45          
74 35          
75 24          
76 0          
77 43          
78 44          
19 46          
79 42          
79 42          
80 34          
80 34          
81 30          
12 30          
12 30          
82 47          
83 25          
83 25          
84 30          
84 30          
85 44          
85 44          
86 43          
86 43          
87 46          
88 25          
88 25          
89 36          
89 36          
90 35          
13 32          
13 32          
91 37          
93 38          
92 40          
94 45          
95 50          
96 27          
97 44          
98 41          
98 41          
99 42          
99 42          
100 42          
101 26          
101 26          
102 35          
103 48          
103 48          
104 45          
104 45          
105 49          
105 49          
106 46          
10 33          
10 33          
107 37          
107 37          
108 29          
5 45          
5 45          
109 35          
109 35          
110 17          
111 45          
111 45          
112 45          
113 37          
114 37          
115 44          
115 44          
116 35          
116 35          
117 38          
1 38          
1 38          
118 0          
15 26          
15 26          
119 37