VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2022/2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na školní rok 2022 - 23.

Vzhledem k tomu, že z důvodu nemoci bude jeden uchazeč konat TZ až 25.3. 2022 bude definitivní pořadí upraveno až 25. 3. po 15 hodině.

Aktualizace pořadí uchazečů bude probíhat následně každý den podle zaslaných zápisových lístků.

Na keramický design přijímáme ve druhém kole 5 uchzečů, na průmyslový design přijímáme 1 uchazeče.

 

 

Potvrzení nástupu do školy

  • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od definitivního zveřejnění výsledků zkoušky, které proběhne 25.3. 2022
  • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí tuto skutečnost neodkladně řediteli školy (emailem - reditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
  • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště; zápisový lístek bude odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledku talentových zkoušek, tedy do 8. 4. 2022, pořadí uchazečů bude průběžně upravováno.

(zatím poslední aktualizace dne 28.3. 2022)

 

Keramický design – přijímá se 5 uchazečů

Pořadí přijatých uchazečů

Kód

Body za talentovou zkoušku

Body celkem

Zápisový lístek

1

12

45

54,45

ZL

2

13

47

52,49

ZL

3 14 43

49,28

ZL

 

8

44

50,5

Ukončila přijímací řízení

4

6

46

47,69

ZL

5

7

36

44,42

ZL

6

15

32

42,99

Ukončila přijímací řízení

7

10

41

42,69

 

8

16

42

42

 

9

1

34

40,78

 

10

2

39

39,5

 

11

9

37

37,5

 

12

4

32

35,86

 

13

5

35

35

 

14

3

31

33

 

15

17

25

27,09

 

 

Průmyslový design – přijímá se 1 uchazeč

Pořadí přijatých uchazečů

Kód

Body za talentovou zkoušku

Body celkem

Zápisový lístek

 

8

44

50,5

Ukončila přijímací řízení

1

11

40

50,09

ZL

  14 43 49,28 Ukončila přijímací řízení na PD- přijata na KD

2

15

32

42,99

Ukončila přijímací řízení

3

16

42

42

 

4

1

34

40,78

 

5

9

37

37,5

 

6

5

35

35

 

Pořadí uchazečů přijímacího řízení na školní rok 2022-23

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na školní rok 2022 - 23.

Aktualizace pořadí uchazečů bude probíhat každý den do konce února 2022 podle zaslaných zápisových lístků a informací o volbě školy nebo oboru od uchazečů.

Na obory Grafický deign, Průmyslový design a Keramický design přijímáme prvních 15 žáků.

Na obor Multimediální tvorba přijímáme prvních 20 žáků.

Potvrzení nástupu do školy

  • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, které proběhne 5. 2. 2022;
  • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí tuto skutečnost neodkladně řediteli školy (emailem - reditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
  • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště; zápisový lístek bude odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledku talentových zkoušek, tedy do 18. 2. 2022, pořadí uchazečů bude průběžně upravováno.

(zatím poslední aktualizace dne 15. 2. 2022)

 

GRAFICKÝ DESIGN – PŘIJÍMÁ SE 15 UCHAZEČŮ

 

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

KÓD

BODY ZA TZ

BODY CELKEM

ZÁPISOVÝ

LÍSTEK

1

95

50

62

ZL

2

82

47

59

ZL

3

62

48

58,6

ZL

 

52

48

58,49

zrušeno

4

27

47

58,28

ZL

5

111

45

56,74

ZL

6

112

45

56,48

ZL

 

47

47

56,42

zrušeno

7

64

47

55,92

ZL

8

5

45

55,39

ZL

9

66

45

54,4

ZL

10

104

45

54,01

ZL

11

19

46

53,96

ZL

12

86

43

52,85

ZL

13

35

44

52,64

ZL

 

99

42

52,45

přijat na MT

14

115

44

52,13

 ZL

 

8

44

51,7

přijat na MT

15

50

43

51,37

 ZL

 

85

44

51,28

 

 

21

48

51,19

 

 

53

42

50,68

 

 

97

44

50,5

 

 

119

37

49

 

 

11

39

49

 

 

6

41

48,1

 

 

69

46

47,69

 

 

16

41

47,27

 

 

61

44

46,5

 

 

73

45

46

 

 

4

38

45,68

 

 

79

42

45,6

 

 

30

40

45,5

 

 

1

38

45,01

 

 

43

42

45

 

 

38

45

45

 

 

89

36

43,02

 

 

13

32

42,99

 

 

74

35

42,53

 

 

3

39

42,51

 

 

48

41

42,5

 

 

20

42

42

 

 

68

42

42

 

 

7

35

41,28

 

 

23

34

40,78

 

 

108

29

40,01

 

 

90

35

39,75

 

 

34

33

39,48

 

 

102

35

39,33

 

 

81

30

38,42

 

 

12

30

37,25

 

 

109

35

36,69

 

 

59

32

35,86

 

 

116

35

35

 

 

88

25

34,19

 

 

67

34

34

 

 

10

33

33,5

 

 

17

33

33,5

 

 

41

31

32,5

 

 

40

32

32

 

 

37

32

32

 

 

15

26

31,3

 

 

28

27

30,94

 

 

24

28

30,74

 

 

96

27

30

 

 

57

28

30

 

 

84

30

30

 

 

42

28

29,76

 

 

60

28

28

 

 

72

26

27,5

 

 

83

25

26,58

 

 

56

25

25,65

 

 

33

25

25

 

 

110

17

19,5

 

 

KERAMICKÝ DESIGN – PŘIJÍMÁ SE 15 UCHAZEČŮ

 

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

KÓD

BODY ZA TZ

BODY CELKEM

ZÁPISOVÝ

LÍSTEK

1

25

42

53,06

ZL

2

115

44

52,13

zrušeno

3

85

44

51,28

ZL

4

63

46

50,27

zrušeno

5

94

45

49,28

ZL

6

44

39

47,19

ZL

7

98

41

43

ZL

 

14

34

42,14

zrušeno

8

32

39

41,5

ZL

9

107

37

40,75

ZL

10

113

37

39,64

ZL

11

54

35

37,6

ZL

12

12

30

37,25

ZL

13

70

32

32

zrušeno

 

PRŮMYSLOVÝ DESIGN – PŘIJÍMÁ SE 15 UCHAZEČŮ

 

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

KÓD

BODY ZA TZ

BODY CELKEM

ZÁPISOVÝ

LÍSTEK

1

103

48

57,24

ZL

2

21

48

51,19

ZL

3

106

46

48,49

ZL

4

1

38

45,01

ZL

5

18

36

43,01

ZL

6

3

39

42,51

ZL

7

48

41

42,5

ZL

8

55

37

42,01

ZL

 

71

39

40,5

zrušeno

9

116

35

35

ZL

10

80

34

34

ZL

11

40

32

32

ZL

12

15

26

31,3

ZL

13

84

30

30

ZL

14

101

26

29,5

ZL

15

83

25

26,58

zrušeno

 

76

0

0

 

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA – PŘIJÍMÁ SE 20 UCHAZEČŮ

 

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

KÓD

BODY ZA TZ

BODY CELKEM

ZÁPISOVÝ

LÍSTEK

1

2

48

60

ZL

2

105

49

59,25

ZL

 

36

46

57,01

zrušeno

3

78

44

55,74

ZL

4

99

42

52,45

ZL

5

77

43

52,08

ZL

6

8

44

51,7

ZL

7

53

42

50,68

 ZL

8

100

42

50

ZL

9

26

43

48,76

 ZL

10

114

37

48,55

ZL

11

92

40

48,12

ZL

12

6

41

48,1

ZL

 

87

46

48,04

zrušeno

13

93

38

47,35

ZL

14

29

39

47,16

ZL

15

61

44

46,5

ZL

16

65

35

46,48

ZL

17

79

42

45,6

 ZL

 

9

40

45,51

zrušeno

18

39

37

45,1

 ZL

19

22

40

45,02

 ZL

20

38

45

45

 ZL

 

91

37

44,16

zrušeno

 

89

36

43,02

 

 

18

36

43,01

 

 

13

32

42,99

 

 

45

34

42,15

 

 

55

37

42,01

 

 

49

42

42

 

 

68

42

42

 

 

32

39

41,5

 

 

7

35

41,28

 

 

23

34

40,78

 

 

107

37

40,75

 

 

117

38

38,5

 

 

120

32

37,76

 

 

58

31

36,99

 

 

109

35

36,69

 

 

59

32

35,86

 

 

88

25

34,19

 

 

46

32

34

 

 

80

34

34

 

 

67

34

34

 

 

10

33

33,5

 

 

17

33

33,5

 

 

31

26

32,74

 

 

28

27

30,94

 

 

24

28

30,74

 

 

101

26

29,5

 

 

56

25

25,65

 

 

75

24

24

 

 

51

12

12