VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obory:

  • Keramický design - nabízíme 10 volných míst
  • Průmyslový design - nabízíme 4 volná místa.

Přihlášky do druhého kola talentových zkoušek jsou přijímány do 11. 3. 2021, 2. kolo talentových zkoušek proběhne v termínu 22. 3. 2021. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu školy v tištěné podobě 23.3. 2021.