VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Potvrzení nástupu do školy

  • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, které proběhne 5. 2. 2021;
  • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, je vítané, když to zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí neodkladně řediteli školy (mailem - redditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
  • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště; zápisový lístek bude odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledku talentových zkoušek, tedy do 19. 2. 2021, pořadí uchazečů bude průběžně upravováno

 

Aktualizace pořadí a přijatých uchazečů: každý den, tj. do termínu odevzdání zápisových lístků v prvnímkole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022), bude pořadí uchazečů aktualizováno. Barevně je zvýrazněn kód uchazeče, který odevzdal zápisový lístek (kód ZL).

Na Grafický deign, Průmyslový design a Keramický design přijímáme prvních 15 žáků.

Na obor Multimediální tvorba přijímáme prvních 20 žáků.

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obor Keramický design - nabízíme 10 volných míst a Průmyslový design- nabízíme 4 volná místa.

Přihlášky na druhé kolo TZ jsou přijímány do 11. 3. 2021.

2. kolo TZ proběhne v termínu 22. 3. 2021.

Poslední aktualizace: 19. 2. 2021

Obor GD

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

60

49

61

1

ZL

67

49

61

2

ZL

71

48

60

 

přijímací ř. zastaveno

78

48

59,78

3

ZL

23

48

59,74

4

ZL

36

48

58,72

5

ZL

69

49

55,69

6

ZL

10

45

55,09

 

přijímací ř. zastaveno

68

50

54,81

7

ZL

22

46

54,35

8

ZL

94

47

54,32

9

ZL

48

42

51,74

 

přijímací ř. zastaveno

39

43

50,26

10

ZL

81

44

49,48

11

ZL

93

46

49

12

ZL

46

43

48,78

 

přijímací ř. zastaveno

56

46

48,5

13

ZL

65

40

48,11

14

ZL

13

40

47,79

15

 

82

37

47,29

16

 

29

45

46,5

17

 

92

43

46,26

18

 

80

35

46,02

 

přijímací ř. zastaveno

31

39

45,88

19

 

61

45

45

 

přijímací ř. zastaveno

59

40

44,58

 

přijímací ř. zastaveno

63

40

43,34

20

 

24

41

43

 

přijímací ř. zastaveno

35

38

41,65

21

 

53

37

40,85

 

přijímací ř. zastaveno

16

34

40,85

22

 

15

35

40,12

23

 

70

36

39,64

24

 

47

39

39,5

25

 

85

37

39,49

26

 

33

35

38,03

27

 

17

33

37,76

28

 

73

31

37,14

29

 

62

35

35

30

 

28

32

34,41

31

 

57

32

32,5

32

 

55

28

31,13

33

 

52

29

29,5

34

 

 

Obor MT

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

69

49

55,69

 

přijímací ř. zastaveno

86

45

55,56

 

přijímací ř. zastaveno

64

45

54,18

1

ZL

14

43

53,07

 

přijímací ř. zastaveno

5

45

51,92

2

ZL

88

45

51,34

3

ZL

87

45

51,08

4

ZL

54

43

50,62

 

přijímací ř. zastaveno

75

42

49,37

5

ZL

2

36

47,07

6

ZL

30

40

46,98

7

ZL

26

39

46,5

8

ZL

29

45

46,5

9

pošle ZL

40

37

46,04

 

přijímací ř. zastaveno

12

43

45,4

 

přijímací ř. zastaveno

61

45

45

10

ZL

27

44

44

11

ZL

50

37

43,14

12

ZL

24

41

43

13

ZL

42

39

42,69

14

ZL

11

39

42,64

15

ZL

91

34

42,1

 

přijímací ř. zastaveno

43

42

42

16

ZL

15

35

40,12

17

ZL

7

36

39,56

18

ZL

47

39

39,5

19

ZL

74

34

39,38

 

přijímací ř. zastaveno

32

38

39,26

 

přijímací ř. zastaveno

76

35

39

20

ZL-pošle

33

35

38,03

21

 

73

31

37,14

22

 

8

34

36,5

23

 

55

28

31,13

24

 

52

29

29,5

25

 

37

26

26

26

 

72

16

18

27

 

 

Obor PD

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

58

44

55,2

 

přijímací ř. zastaveno

18

44

49,29

1

ZL

83

41

49,06

2

ZL

80

35

46,02

3

ZL

59

40

44,58

4

ZL

27

44

44

 

přijímací ř. zastaveno

3

40

42

 

přijímací ř. zastaveno

4

37

42

5

ZL

53

37

40,85

6

ZL

20

37

37

7

ZL

9

34

35,06

8

ZL

51

33

35

9

ZL

84

31

34,63

10

ZL

34

32

33

11

ZL

79

31

32

 

přijímací ř. zastaveno

 

Obor KD

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

21

46

55,28

1

ZL

54

43

50,62

2

ZL

41

38

46,33

3

ZL

89

41

43,26

4

ZL

66

25

27

5

ZL