VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vyhodnocení druhého kola přijímacího řízení.

V pondělí 22. 3. 2021 proběhlo druhé kolo přijímacího řízení na obory průmyslový a keramický design.

Na oboru průmyslový design pro 2. kolo přijímacího řízení nabízíme 4 volná místa a na oboru keramický design nabízíme 10 volných míst.

Prosím uchazeče, aby potvrdili svůj zájem o studium emailem (reditel@supsbechyne.cz) nebo telefonicky (722 473 482) a závazně, posláním zápisového lístku do deseti pracovních dnů.

Dále prosím ty uchazeč, kteří jsou přijati na oba obory o potvrzení svého výběru emailem nebo telefonicky co nejdříve, kvůli případnému posouvání pořadí.

Děkuji všem za účast a bezproblémovou realizaci talentových zkoušek.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

Vyhodnocení výsledků je zde.

Výsledky 2. kola talentových zkoušek  obor Průmyslový design

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

15

50

53,38

1

 ZL

2

47

50,5

2

 ZL

1

39

49,3

3

 ZL

14

44

47,83

4

 ZL

4

38

42,35

5

zrušeno

7

42

42

6

zrušeno

3

36

39,64

7

zrušeno

10

36

39,03

8

zrušeno

9

35

36,5

9

zrušeno

 

Výsledky 2. kola talentových zkoušek  obor Keramický design

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

13

50

58,93

1

 ZL

12

48

54

2

 ZL

15

50

53,38

 

zrušeno

2

47

50,5

 

zrušeno

1

39

49,3

 

zrušeno

6

37

42,38

3

ZL

5

36

42,14

4

ZL

11

38

40,49

5

ZL

3

36

39,64

6

ZL

10

36

39,03

7

 ZL

9 35 36,5 8 zrušeno

8

27

27,5

9

 ZL

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (obecné informace)
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Druhé kolo přijímacího řízení  pro školní rok 2021/2022

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Potvrzení nástupu do školy

 • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, které proběhne 5. 2. 2021;
 • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, je vítané, když to zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí neodkladně řediteli školy (mailem - redditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
 • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště; zápisový lístek bude odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledku talentových zkoušek, tedy do 19. 2. 2021, pořadí uchazečů bude průběžně upravováno

 

Aktualizace pořadí a přijatých uchazečů: každý den, tj. do termínu odevzdání zápisových lístků v prvnímkole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022), bude pořadí uchazečů aktualizováno. Barevně je zvýrazněn kód uchazeče, který odevzdal zápisový lístek (kód ZL).

Na Grafický deign, Průmyslový design a Keramický design přijímáme prvních 15 žáků.

Na obor Multimediální tvorba přijímáme prvních 20 žáků.

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obor Keramický design - nabízíme 10 volných míst a Průmyslový design- nabízíme 4 volná místa.

Přihlášky na druhé kolo TZ jsou přijímány do 11. 3. 2021.

2. kolo TZ proběhne v termínu 22. 3. 2021.

Poslední aktualizace: 19. 2. 2021

Obor GD

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

60

49

61

1

ZL

67

49

61

2

ZL

71

48

60

 

přijímací ř. zastaveno

78

48

59,78

3

ZL

23

48

59,74

4

ZL

36

48

58,72

5

ZL

69

49

55,69

6

ZL

10

45

55,09

 

přijímací ř. zastaveno

68

50

54,81

7

ZL

22

46

54,35

8

ZL

94

47

54,32

9

ZL

48

42

51,74

 

přijímací ř. zastaveno

39

43

50,26

10

ZL

81

44

49,48

11

ZL

93

46

49

12

ZL

46

43

48,78

 

přijímací ř. zastaveno

56

46

48,5

13

ZL

65

40

48,11

14

ZL

13

40

47,79

15

 

82

37

47,29

16

 

29

45

46,5

17

 

92

43

46,26

18

 

80

35

46,02

 

přijímací ř. zastaveno

31

39

45,88

19

 

61

45

45

 

přijímací ř. zastaveno

59

40

44,58

 

přijímací ř. zastaveno

63

40

43,34

20

 

24

41

43

 

přijímací ř. zastaveno

35

38

41,65

21

 

53

37

40,85

 

přijímací ř. zastaveno

16

34

40,85

22

 

15

35

40,12

23

 

70

36

39,64

24

 

47

39

39,5

25

 

85

37

39,49

26

 

33

35

38,03

27

 

17

33

37,76

28

 

73

31

37,14

29

 

62

35

35

30

 

28

32

34,41

31

 

57

32

32,5

32

 

55

28

31,13

33

 

52

29

29,5

34

 

 

Obor MT

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

69

49

55,69

 

přijímací ř. zastaveno

86

45

55,56

 

přijímací ř. zastaveno

64

45

54,18

1

ZL

14

43

53,07

 

přijímací ř. zastaveno

5

45

51,92

2

ZL

88

45

51,34

3

ZL

87

45

51,08

4

ZL

54

43

50,62

 

přijímací ř. zastaveno

75

42

49,37

5

ZL

2

36

47,07

6

ZL

30

40

46,98

7

ZL

26

39

46,5

8

ZL

29

45

46,5

9

pošle ZL

40

37

46,04

 

přijímací ř. zastaveno

12

43

45,4

 

přijímací ř. zastaveno

61

45

45

10

ZL

27

44

44

11

ZL

50

37

43,14

12

ZL

24

41

43

13

ZL

42

39

42,69

14

ZL

11

39

42,64

15

ZL

91

34

42,1

 

přijímací ř. zastaveno

43

42

42

16

ZL

15

35

40,12

17

ZL

7

36

39,56

18

ZL

47

39

39,5

19

ZL

74

34

39,38

 

přijímací ř. zastaveno

32

38

39,26

 

přijímací ř. zastaveno

76

35

39

20

ZL-pošle

33

35

38,03

21

 

73

31

37,14

22

 

8

34

36,5

23

 

55

28

31,13

24

 

52

29

29,5

25

 

37

26

26

26

 

72

16

18

27

 

 

Obor PD

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

58

44

55,2

 

přijímací ř. zastaveno

18

44

49,29

1

ZL

83

41

49,06

2

ZL

80

35

46,02

3

ZL

59

40

44,58

4

ZL

27

44

44

 

přijímací ř. zastaveno

3

40

42

 

přijímací ř. zastaveno

4

37

42

5

ZL

53

37

40,85

6

ZL

20

37

37

7

ZL

9

34

35,06

8

ZL

51

33

35

9

ZL

84

31

34,63

10

ZL

34

32

33

11

ZL

79

31

32

 

přijímací ř. zastaveno

 

Obor KD

kód

Body TZ

Body celkem

pořadí

Zápisový lístek

21

46

55,28

1

ZL

54

43

50,62

2

ZL

41

38

46,33

3

ZL

89

41

43,26

4

ZL

66

25

27

5

ZL

VOLNÁ MÍSTA V RÁMCI 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Druhé kolo talentových zkoušek je vyhlášeno na obory:

 • Keramický design - nabízíme 10 volných míst
 • Průmyslový design - nabízíme 4 volná místa.

Přihlášky do druhého kola talentových zkoušek jsou přijímány do 11. 3. 2021, 2. kolo talentových zkoušek proběhne v termínu 22. 3. 2021. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu školy v tištěné podobě 23.3. 2021.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V této sekci webových stránek budou zveřejňovány výsledky všech kol talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanovuje Školský zákon a Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávánína středních školách.

Podmínky přijetí:

 • úspěšné vykonání talentové zkoušky (jiná zkouška se nekoná);
 • odevzdání přihlášky do 30. 11. 2020 (přihláška je ke stažení na https://www.supsbechyne.cz/ v sekci Soubory ke stažení/PDF);
 • zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje;
 • svůj zájem studovat na škole potvrdí uchazeč až odevzdáním zápisového lístku po úspěšném složení talentové zkoušky a zveřejnění jejího výsledku do 10 pracovních dnů;
 • zápisový lístek je možné jednou vyzvednout a uplatnit na jiné škole.

1. kolo talentových zkoušek 4. a 5. 1. 2021

Pozvánka k talentové zkoušce byla doručena poštou. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, omluví se písemně řediteli školy a dostaví se na zkoušku v náhradním termínu, která bude určena ředitelem školy.

Oznámení výsledků talentové zkoušky

Dne 4. 1. a 5.1. 2021 proběhlo 1. kolo talentových zkoušek. Ředitelství školy děkuje uchazečům i rodičům za klidný průběh v této nestandardní době. Výsledky talentových zkoušek a pořadí uchazečů na jednotlivých oborech budou letos zveřejněny najednou, a to 5. 2. 2021. Maximální počet bodů, který uchazeči mohou dosáhnout, je 62, z toho za talentovou zkoušku je možné získat 50 bodů a za prospěch maximálně 12 bodů. Pokud nebude některý obor naplněn, bude vypisáno druhé kolo přijímacího řízení. Předběžný termín je 2. 3. 2021, přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Hodnocení prací 5. 1. 2021. (Foto: Mgr. Marta Kotková)

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy ve středu 5. 2. 2021 v elektronické podobě na webových stránkách  (pod číselnými kódy) a písemně (rovněž pod číselnými kódy) ve vestibulu školy; písemné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno pouze nepřijatým uchazečům.

Potvrzení nástupu do školy

 • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky;
 • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, je vítané, když to oznámí neodkladně řediteli školy (mailem, telefonicky), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
 • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středníchh škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště.

2. kolo talentových zkoušek se koná 1. 3. 2021 (na obory, na nichž jsou po prvním kole volná místa).