VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2020/2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 (obecné informace)
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 z 6. - 7. 1. 2020
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 z 2. 3. 2020 (keramický design)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V této sekci webových stránek budou zveřejňovány výsledky všech kol talentových zkoušek pro školní rok 2020/2021. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanovuje Školský zákon a Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávánína středních školách.

Podmínky přijetí:

 • úspěšné vykonání talentové zkoušky (jiná zkouška se nekoná);
 • odevzdání přihlášky do 30. 11. 2019 (přihláška je ke stažení na https://www.supsbechyne.cz/ v sekci Soubory ke stažení/PDF);
 • zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje;
 • svůj zájem studovat na škole potvrdí uchazeč až odevzdáním zápisového lístku po úspěšném složení talentové zkoušky;
 • zápisový lístek je možné jednou vyzvednout a uplatnit na jiné škole.


1. kolo talentových zkoušek 6. a 7. 1. 2020

Pozvánka k talentové zkoušce byla doručena poštou. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit, omluví se písemně řediteli školy a dostaví se na zkoušku v náhradním termínu, která bude určena ředitelem školy.

Oznámení výsledků talentové zkoušky

 • výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy ve středu 5. 2. 2020 v elektronické podobě na webových stránkách  (pod číselnými kódy ZDE) a písemně (rovněž pod číselnými kódy) ve vestibulu školy;
 • písemné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno pouze nepřijatým uchazečům.

Potvrzení nástupu do školy

 • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, tedy do 18. 2. 2020;
 • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, je vítané, když to oznámí neodkladně řediteli školy (mailem, telefonicky), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
 • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středníchh škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště.

2. kolo talentových zkoušek se koná 2. 3. 2020 (na obory, na nichž jsou po prvním kole volná místa).

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Potvrzení nástupu do školy

 • odevzdání zápisového lístku do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušky, tedy do 18. 2. 2020;
 • pokud uchazeč nemá zájem o studium na naší škole, je vítané, když to zákonný zástupce uchazeče nebo plnoletý uchazeč oznámí neodkladně řediteli školy (mailem - redditel@supsbechyne.cz, telefonicky - 381 212 810, 722 473 482), aby bylo možno posunout pořadí přijatých uchazečů;
 • uchazeč o studium ze základní školy obdrží zápisový lístek na domovské základní škole; uchazeči, kteří se hlásí z jiných středních škol, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu kraje podle místa svého bydliště.

Druhé kolo talentových zkoušek na obory, které nebudou po prvním kole obsazeny, se koná 2. 3. 2020. Informace budou zveřejněny.

Aktualizace pořadí a přijatých uchazečů: každý den do 18. 2. 2020 (tj. do termínu odevzdání zápisových lístků v prvnímkole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021) bude pořadí uchazečů aktualizováno. Barevně je zvýrazněn kód uchazeče, který odevzdal zápisový lístek (kód ZL).

Poslední aktualizace:  24. 2. 2020 v 15.00

OBOR GRAFICKÝ DESIGN


Výsledek zkoušky

Prospěch

Kód

Body
TZ

Body
celkem

Pořadí
 

11.86

91 ZL

50

61.85

1

Přijat

15.00

34 ZL

45

60.00

2 - 3

Přijat

15.00

112 ZL

45

60.00

2 - 3

Přijat

10.26

63

47

57.26

4

PŘ zastaveno

11.00

98 ZL

46

57.00

5

Přijat

5.06

56

50

55.06

6

PŘ zastaveno

10.29

73 ZL

44

54.29

7

Přijat

7.85

46 ZL

45

52.85

8

Přijat

13.43

88 ZL

39

52.43

9

Přijat

11.85

26 ZL

39

50.85

10

Přijat

13.43

2 ZL

37

50.43

11

Přijat

7.86

57 ZL

42

49.86

12

Přijat

9.43

10 ZL

40

49.43

13 -14

Přijat

9.43

122

40

49.43

13 -14

PŘ zastaveno

11.00

58 ZL

38

49.00

15

Přijat

7.86

95 ZL

41

48.86

16

Přijat

6. 29

7 ZL

42

48.29

17

Přijat

11.00

80 ZL

37

48.00

18

Přijat

7.86

27

40

47.86

19

Nepřijat

5.67  

6

42

47.67

20

Nepřijat

5.43

118

42

47.43

21

Nepřijat

6.33

49

41

47.33

22 - 23

Nepřijat

6.33

121

41

47.33

22 - 23

Nepřijat

5.00

109

41

46.00

24

Nepřijat

11.86

23

34

45.86

25

Nepřijat

 1.86

44

43

44.86

26

Nepřijat

6.29

48

38

44.29

27

Nepřijat

5.43

114

38

43.43

28

Nepřijat

9.09

29

34

43.09

29

Nepřijat

1.00

32

42

43.00

30 - 31

Nepřijat

     1.00

93

42

43.00

30 - 31

Nepřijat

4.76

4

38

42.76

32

Nepřijat

4.73

74

38

42.73

33

Nepřijat

2.67

38

40

42.67

34

Nepřijat

10.29

119

32

42.29

35

Nepřijat

      1.00

33

41

42.00

36

Nepřijat

3.43

64

38

41.43

37

Nepřijat

0.33

120

41

41.33

38

Nepřijat

6.29

15

35

41.29

39

Nepřijat

5.67

69

35

40.67

40

Nepřijat

0.33

71

40

40.33

41

Nepřijat

11.86

100

28

39.86

42

Nepřijat

7.52

75

32

39.52

43

Nepřijat

1.33

13

38

39.33

44

Nepřijat

7.15

22

32

39.15

45

Nepřijat

5.09

70

34

39.09

46

Nepřijat

7.86

67

31

38.86

47

Nepřijat

0.67

9

38

38.37

48 - 49

Nepřijat

0.67

111

38

38.67

48 - 49

Nepřijat

1.33

107

37

38.33

50

Nepřijat

1.00

1

37

38.00

51

Nepřijat

3.53

84

34

37.53

52

Nepřijat

0.33

54

37

37.33

53

Nepřijat

3.00

78

34

37.00

54

Nepřijat

3.86

104

33

36.86

55

Nepřijat

4.67

28

32

36.67

56

Nepřijat

1.13

72

35

36.13

57

Nepřijat

3.00

21

33

36.00

58 - 59

Nepřijat

0.00

37

36

36.00

58 - 59

Nepřijat

2.86

17

33

35,86

60

Nepřijat

5.43

113

30

35,43

61

Nepřijat

2.00

79

33

35

62 - 64

Nepřijat

0.00

85

35

35

62 - 64

Nepřijat

3.00

94

32

35

62 - 64

Nepřijat

0,33

36

34

34,33

65

Nepřijat

0.00

18

34

34.00

66 - 68

Nepřijat

1.00

77

33

34.00

66 - 68

Nepřijat

0.00

105

34

34.00

66 - 68

Nepřijat

3.76

39

30

33.76

69

Nepřijat

1.00

41

31

32.00

70 - 71

Nepřijat

0.00

51

32

32.00

70 - 71

Nepřijat

0.50

59

31

31.50

72

Nepřijat

0,67

66

30

30.67

73

Nepřijat

0,67

11

28

28.67

74

Nepřijat

0.00

81

27

27.00

75

Nepřijat

 

 

 

 

 

 

0.00

8

 

 

Neúčast u TZ

Nepřijat

0.00

42

 

 

Neúčast u TZ

Nepřijat

5.33

68

 

 

Neúčast u TZ

Nepřijat

 

 

OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 

Prospěch

Kód

Body TZ

Body celkem

Pořadí

Výsledek zkoušky

15.00

61 ZL

43

58.00

1

Přijat

10.26

63

47

57.26

2

PŘ zastaveno

11.00

98

46

57.00

3

PŘ zastaveno

10.29

73

44

54.29

4

PŘ zastaveno

11.00

53

43

54.00

5

PŘ zastaveno

4.09

43 ZL

49

53.09

6

Přijat

4.09

124

47

51.09

7

PŘ zastaveno

11.85

26

39

50.85

8

PŘ zastaveno

7.52

102 ZL

42

49.52

9

Přijat

9.43

55 ZL

40

49.43

10

Přijat

15.00

3 ZL

34

49.00

11

Přijat

7.86

95

41

48.86

12

PŘ zastaveno

10.29

47 ZL

38

48.29

13

Přijat

5.67

6 ZL

42

47.67

14 - 15

Přijat

6.67

110

41

47.67

14 - 15

PŘ zastaveno

6.33

121 ZL

41

47.33

16

Přijat

11.86

23 ZL

34

45.86

17

Přijat

1.86

44 ZL

43

44.86

18

Přijat

9.43

25

35

44,43

19

PŘ zastaveno

1.00

93 ZL

42

43.00

20

Přijat

4.43

45 ZL

38

42,43

21

Přijat

1.00

33 ZL

41

42.00

22

Přijat

3.43

64 ZL

38

41.43

23

Přijat

0.67

111 ZL

38

38.67

24

Přijat

7.00

106 ZL

31

38.00

25

Přijat

0.67

82

37

37.67

26

PŘ zastaveno

0.67

123

36

36.67

27

PŘ zastaveno

2.53

60

34

36.53

28

PŘ zastaveno

1.13

72 ZL

35

36.13

29

Přijat

5.43

113 ZL

30

35.43

30

Přijat

2.00

79 ZL

33

35.00

31 - 32

Přijat

0.00

85 ZL

35

35.00

31 - 32

Přijat

2.67

50

32

34.67

33

Nepřijat

9.43

65

25

34.43

34

Nepřijat

0.33

36

34

34.33

35

Nepřijat

0.00

18

34

34.00

36 - 38

Nepřijat

1.00

77

33

34.00

36 - 38

Nepřijat

0.00

105

34

34.00

36 - 38

Nepřijat

0.00

90

28

28.00

39 - 40

Nepřijat

2.00

117

26

28.00

39 - 40

Nepřijat

0.00

83

25

25.00

41

Nepřijat

5.43

96

22

27.43

42

Nepřijat neuspěl u TZ

 

 

 

 

 

 

0.00

8

 

 

Neúčast u TZ

Nepřijat

0.00

20

 

 

Neúčast u TZ

Nepřijat

 

 

OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 

Prospěch

Kód

Body TZ

Body celkem

Pořadí

Výsledek zkoušky

15.00

34

45

60.00

1

PŘ zastaveno

5.00

40 ZL

44

49.00

2 - 3

Přijat

11.00

58

38

49.00

2 - 3

PŘ zastaveno

10.29

47

38

48.29

4

PŘ zastaveno

5.43

114 ZL

38

43.43

5

Přijat

6.33

16

37

43.33

6

PŘ zastaveno

2.67

38 ZL

40

42.67

7

Přijat

4.43

45

38

42.43

8

PŘ zastaveno

10.29

119 ZL

32

42.29

9

Přijat

6.29

15 ZL

35

41.29

10

Přijat

5.67

69 ZL

35

40.67

11

Přijat

1.67

76 ZL

38

39.67

12

Přijat

7.52

75 ZL

32

39.52

13

Přijat

3.20

35

36

39.20

14

PŘ zastaveno

7.86

67 ZL

31

38.76

15

Přijat

0.50

31 ZL

37

37.50

16

Přijat

0.00

14 ZL

35

35.00

17

Přijat

7.86

5

27

34.86

18

PŘ zastaveno

2.67

89

32

34.67

19

PŘ zastaveno

2.53

116

32

34.53

20

PŘ zastaveno

9.43

65 ZL

25

34.43

21

Přijat

0.33

92 ZL

33

33.33

22 - 23

Přijat

0.33

99

33

33.33

22 - 23

Přijat

7.20

62 ZL

26

33.20

24

Přijat

0.00

108

33

33.00

25

Nepřijat

1.33

52

31

32.33

26

Nepřijat

0.00

51

32

32.00

27

Nepřijat

1.00

19

29

30.00

28

Nepřijat

0.53

24

18

18.53

29

Nepřijat

 

 

 

 

 

 

0.00

103

 

 

Neúčast
u TZ

Nepřijat

 

 

                                      OBOR KERAMICKÝ DESIGN

 

Body ZŠ

Kód

Body TZ

Body celkem

Pořadí

Výsledek
zkoušky

7.85

87 ZL

43

50.85

1

Přijat

3.09

101 ZL

44

47.09

2

Přijat

5.00

109 ZL

41

46.00

3

Přijat

2.86

30

37

39.86

4

PŘ zastaveno

1.33

107 ZL

37

38.33

5

Přijat

3.53

12 ZL

32

35.53

6

Přijat

0.00

14

35

35.00

7

PŘ zastaveno

7.86

5 ZL

27

34.86

8

Přijat

2.67

115 ZL

32

34.67

9

Přijat

2.53

116 ZL

32

34.53

10

Přijat

2.63

97

30

32.63

11

PŘ zastaveno

3.20

86 ZL

25

28.20

12

Přijat

0.53

24

18

18.53

13

Nepřijat neuspěl
u TZ

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V pondělí 2. 3. 2020 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení na obor keramický design. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. Ve sloupečku "výsledek zkoušky" jsou barevně označeni uchazeči, kteří odevzdali zápisový lístek. Aktualizace: 5. 3. 2020 v 10.00.

Kód Prospěch ZŠ Body TZ Body celkem Pořadí Výsledek zkoušky
27 7.86 40 47.86 1. Přijat ZL
138 1.67 43 44.67 2. PřijatZL
71 0.33 40 40.33 3. PřijatZL
54 0.33 37 37.33 4. Přijat ZL
77 1.00 33 34.00 5. - 6. Přijat ZL
105 0.00 34 34.00 5. - 6. Přijat ZL
39 3.76 30 33.76 7. Přijat
51 0.00 32 32 8. Přijat ZL