VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

PŘEDNÁŠKA PRO PRVNÍ A DRUHÉ ROČNÍKY

Dne 6. 10. 2015 se na naší škole uskutečnily přednášky Tomáše Řeháka pro první a druhé ročníky. Studenti prvních ročníků slyšeli tříhodinovou přednášku na téma sex, AIDS, vztahy. Přednáška i v takovém časovém rozsahu nikoho nenudila. Tuto přednášku již slyšelo přes 1.300.000 studentů. Tomáš Řehák přednáší v různých zemích v Evropě, Asii, Americe i v Africe, byl zván do mnoha měst na Ukrajině a v Rusku jako poradce při hledání řešení katastrofického rozšíření nemoci AIDS. Jediným řešením pro omezení této epidemie, jejímž zdrojem je převážně sexuální nevázanost, je prevence a informovanost, které vedou k věrnosti. Důležitou součástí přednášky byl i důraz na soucit s nakaženými. Studenti jasně slyšeli, co je a co není nebezpečné. Jakýkoli kontakt bez intimního sblížení je bezpečný. Nemocných se můžete dotýkat, podat jim ruku, přátelsky je políbit. Je mnoho nakažených, kteří nežili více promiskuitně než většinová populace. V naší republice, jsou již děti od narození s AIDS. Při posunu morálních měřítek ve společnosti můžeme s obavami očekávat jaké počty nakažených budou vykazovány v příštích letech. AIDS je v Bechyni, je v Táboře...

Druhým ročníkům byla určena přednáška na téma soucit s trpícími. Tomáš Řehák s nevyléčitelně nemocnými tráví čas, pomáhá jim osobně i jejich rodinám. Tato služba nemocným jej před dvaceti lety přivedla též k nemocným AIDS.

Mgr. Otakar Novák, metodik prevence