ROZVRH HODIN

ZKRATKY JMEN UČITELŮ

Bin - Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)
Boč - Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brá - Brázdová Libuše, Mgr. (tělesná výchova, občanská nauka)
Fuc - Fuchs Jiří, akad. soch. - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Hor - Horáková Zuzana, MgA. (fotografie, praktická cvičení v multimédiích)
Hoš - Hošek Libor (technologie grafiky a multimediíí, fotografie)
Hrd - Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně)
Jar - Jarošová Dagmar, BcA. (prakt. cvičení v designu, informační a komunikační technologie)
Kis - Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kok - Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie)
KoM - Kotková Marta, Mgr. (grafika, navrhování)
Kre - Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krů - Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)

Kup - Kupský Václav, MgA. (multimédia, navrhování, fotografie)
Lis - Lišková Eva, Mgr. (počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, výtvarná příprava)
Mal - Mála Jan, Mgr. (počítačová grafika, technologie multimédií)
NoO - Novák Otakar, Mgr. (výtvarná příprava, navrhování)

NoI - Nováková Irena, Mgr. (výtvarná příprava)
Nov - Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury)
NoP - Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oli - Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Pán - Pánková Marcela, Ing. (technologie, laboratorní cvičení)
Pet - Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Pev - Peták Václav, Mgr. (praktická cvičení v multimédiích)

Pos - Pospíchalová Martina, Bc. (anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce)
Sme - Smetana Miloš, Mgr. (český jazyk, občanská nauka, výtvarná příprava)
Sta - Stankuš David (točírna, sádrovna)
Sed - Šedina Roman, MgA. (technologie, navrhování)
Tur - Turková Květa, Ing. (technologie, chemie)
Vag - Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
VaI - Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
VaJ - Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie)
Van - Vančura Jan (technické kreslení, modelování, vytváření)