ROZVRH HODIN

ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin ve školním roce 2020/2021
Zkratky jmen pedagogů
Zkratky vyučovaných předmětů

ROZVRH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Rozvrh hodin na školní rok 2020 - 2021 bude vyvěšen po definitivních úpravách do konce září 2020.

 

 

 ÚTERÝ   0
7.05 - 7.50
1
7.55 - 8.40
2
8.45 - 9.30
3
9.35 - 10.20
4
10.40 - 11.25
5
11.30 - 12.15
6
12.20 - 13.05
7
13.10 - 13.55
8
14.00 - 14.45
9
14.50 - 15.35
10
15.40 - 16.25
1.D                      
1.G                      
1.K                      
1.M                      
2.D                      
     
2.G                      
2.K                      
2.M                      
     
3.D                      
3.G                      
3.K                      
3.M                      
4.D                      
4.G                      
4.K                      
4.M                      

 

 STŘEDA  0
7.05 - 7.50
1
7.55 - 8.40
2
8.45 - 9.30
3
9.35 - 10.20
4
10.40 - 11.25
5
11.30 - 12.15
6
12.20 - 13.05
7
13.10 - 13.55
8
14.00 - 14.45
9
14.50 - 15.35
10
15.40 - 16.25
1.D                      
1.G                      
1.K                      
1.M                      
           
2.D                      
2.G                      
2.K                      
2.M                      
3.D                      
3.G                      
3.K                      
3.M                      
             
4.D                      
 
4.G                      
 
4.K                      
 
4.M                      

 

 ČTVRTEK 0
7.05 - 7.50
1
7.55 - 8.40
2
8.45 - 9.30
3
9.35 - 10.20
4
10.40 - 11.25
5
11.30 - 12.15
6
12.20 - 13.05
7
13.10 - 13.55
8
14.00 - 14.45
9
14.50 - 15.35
10
15.40 - 16.25
1.D                      
1.G                      
1.K                      
1.M                      
2.D                      
           
2.G                      
2.K                      
2.M                      
     
3.D                      
3.G                      
3.K                      
3.M                      
4.D                      
4.G                      
4.K                      
4.M                      

 

  PÁTEK    0
7.05 - 7.50
1
7.55 - 8.40
2
8.45 - 9.30
3
9.35 - 10.20
4
10.40 - 11.25
5
11.30 - 12.15
6
12.20 - 13.05
7
13.10 - 13.55
8
14.00 - 14.45
9
14.50 - 15.35
10
15.40 - 16.25
1.D                      
1.G                      
1.K                      
1.M                      
2.D                      
 
2.G                      
 
2.K                      
 
2.M                      
3.D                      
3.G                      
3.K                      
3.M                      
4.D                      
4.G                      
4.K                      
4.M                      

ZKRATKY JMEN UČITELŮ

Bin - Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)
Boč - Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brá - Brázdová Libuše, Mgr. (tělesná výchova, občanská nauka)
Fuc - Fuchs Jiří, akad. soch. - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Hor - Horáková Zuzana, MgA. (fotografie, praktická cvičení v multimédiích)
Hoš - Hošek Libor (technologie grafiky a multimediíí, fotografie)
Hrd - Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně)
Jar - Jarošová Dagmar, BcA. (prakt. cvičení v designu, informační a komunikační technologie)
Kis - Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kok - Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie)
KoM - Kotková Marta, Mgr. (grafika, navrhování)
Kre - Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krů - Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)

Kup - Kupský Václav, MgA. (multimédia, navrhování, fotografie)
Lis - Lišková Eva, Mgr. (počítačová grafika, praktická cvičení v grafice, výtvarná příprava)
Mal - Mála Jan, Mgr. (počítačová grafika, technologie multimédií)
NoO - Novák Otakar, Mgr. (výtvarná příprava, navrhování)

NoI - Nováková Irena, Mgr. (výtvarná příprava)
Nov - Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury)
NoP - Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oli - Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Pán - Pánková Marcela, Ing. (technologie, laboratorní cvičení)
Pet - Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Pev - Peták Václav, Mgr. (praktická cvičení v multimédiích)

Pos - Pospíchalová Martina, Bc. (anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce)
Sme - Smetana Miloš, Mgr. (český jazyk, občanská nauka, výtvarná příprava)
Sta - Stankuš David (točírna, sádrovna)
Sed - Šedina Roman, MgA. (technologie, navrhování)
Tur - Turková Květa, Ing. (technologie, chemie)
Vag - Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
VaI - Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
VaJ - Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie)
Van - Vančura Jan (technické kreslení, modelování, vytváření)

ZKRATKY VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ

ANJ Anglický jazyk      
ANK Anglická konverzace
CJL Český jazyk a literatura
DVK Dějiny výtvarné kultury
EKO Ekonomika
FRJ Francouzský jazyk
FYZ Fyzika
CHE Chemie
IKT Informační a komunikační technologie
MAT Matematika
NAK Návrhové kreslení
NAM Návrhové modelování
NAV Navrhování
NEJ Německý jazyk
NEK Německá konverzace
ODV Odborný výcvik
OBN Občanská nauka
PCD Praktická cvičení v designu
PCG Praktická cvičení v grafice
PRK Přípravné kreslení
PCM Praktická cvičení v malírně
PCS Praktická cvičení v sádrovně
PCV Praktická cvičení ve vytváření
PMM Přípravné modelování
PGR Počítačová grafika
PIS Písmo
PMM Praktická cvičení v multimediální tvorbě
SEI Seminář z IKT
SEO Seminář z občanské nauky
SMU Seminář o moderním umění
SPJ Španělský jazyk
TDG Tři D grafika
TEC Technologie
TEK Technické kreslení
TEP Technická příprava
TEV Tělesná výchova
VYP Výtvarná příprava
ZAE Základy ekologie