PŮJČOVÁNÍ TECHNIKY

Školní ateliér

Žáci mají během vyučovacích hodin možnost pro fotografickou a audiovizuální činnost využít školní ateliér č. 67 ve druhém patře. Pokud žák potřebuje pracovat v ateliéru i mimo své vyučovací hodiny, musí se dohodnout s některým z pedagogů, který nad ním převezme dohled a umožní mu vstup do ateliéru. Je možné si ateliér pro práci na školních cvičeních rezervovat – žádost je třeba nahlásit některému pracovníkovi odpovědnému za půjčování techniky (MgA. Václav Kupský, Libor Hošek) Informace o využití ateliéru a rezervacích na konkrétní hodiny mohou žáci najít v přehledu o rezervacích techniky.

Formulář na žádost o rezervaci

Přehled rezervací ateliéru multimédií 67