PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Upozorňujeme, že výsledek "uspěl" znamená, že uchazeč úspěšně vykonal talentovou zkoušku, nikoli že je přijat. Konečné výsledky budou zveřejněny 5. 2. 2020 podle oborů, na něž si uchazeči dali přihlášku.

Rovněž upozornujeme na možnost, že uchazeči, kteří neuspěli u talentové zkoušky, se mohou účastnit druhého kola přijímacího řízení, které se bude konat 2. 3. 2020. Zároveň mají možnost domluvit si konzultaci domácích prací ve škole po individuální domluvě.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

Legenda k tabulce:
N - nepřítomnost u talentové zkoušky
TZ - talentová zkouška

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY Z 6. - 7. 1. 2020

Kód
uchazeče

Výsledek
TZ

Kód
uchazeče

Výsledek
TZ

Kód
uchazeče

Výsledek
TZ

1

Uspěl

43

Uspěl

85

Uspěl

2

Uspěl

44

Uspěl

86

Uspěl

3

Uspěl

45

Uspěl

87

Uspěl

4

Uspěl

46

Uspěl

88

Uspěl

5

Uspěl

47

Uspěl

89

Uspěl

6

Uspěl

48

Uspěl

90

Uspěl

7

Uspěl

49

Uspěl

91

Uspěl

8

N

50

Uspěl

92

Uspěl

9

Uspěl

51

Uspěl

93

Uspěl

10

Uspěl

52

Uspěl

94

Uspěl

11

Uspěl

53

Uspěl

95

Uspěl

12

Uspěl

54

Uspěl

96

Neuspěl

13

Uspěl

55

Uspěl

97

Uspěl

14

Uspěl

56

Uspěl

98

Uspěl

15

Uspěl

57

Uspěl

99

Uspěl

16

Uspěl

58

Uspěl

100

Uspěl

17

Uspěl

59

Uspěl

101

Uspěl

18

Uspěl

60

Uspěl

102

Uspěl

19

Uspěl

61

Uspěl

103

N

20

N

62

Uspěl

104

Uspěl

21

Uspěl

63

Uspěl

105

Uspěl

22

Uspěl

64

Uspěl

106

Uspěl

23

Uspěl

65

Uspěl

107

Uspěl

24

Neuspěl

66

Uspěl

108

Uspěl

25

Uspěl

67

Uspěl

109

Uspěl

26

Uspěl

68

N

110

Uspěl

27

Uspěl

69

Uspěl

111

Uspěl

28

Uspěl

70

Uspěl

112

Uspěl

29

Uspěl

71

Uspěl

113

Uspěl

30

Uspěl

72

Uspěl

114

Uspěl

31

Uspěl

73

Uspěl

kód

Uspěl

32

Uspěl

74

Uspěl

115

Uspěl

33

Uspěl

75

Uspěl

116

Uspěl

34

Uspěl

76

Uspěl

117

Uspěl

35

Uspěl

77

Uspěl

118

Uspěl

36

Uspěl

78

Uspěl

119

Uspěl

37

Uspěl

79

Uspěl

120

Uspěl

38

Uspěl

80

Uspěl

121

Uspěl

39

Uspěl

81

Uspěl

122

Uspěl

40

Uspěl

82

Uspěl

123

Uspěl

41

Uspěl

83

Uspěl

124

Uspěl

42

N

84

Uspěl