PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE - OBSAZENÍ OBORŮ, VOLNÁ MÍSTA

Přijatí do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 po prvním kole TZ

  • obor Keramický design - 4  (10 míst pro možnost přijetí v 2. kole TZ)
  • obor Průmyslový design - 11 (4 místa pro možnost přijetí v 2. kole TZ)
  • obor Grafický design - 15 (naplněno)
  • obor Multimediální tvorba - 20 (naplněno)

Informace o možnostech přijetí ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022  podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).

Rovněž trvá možnost přijetí absolventů SOŠ, SOU a gymnázií ke zkrácenému studiu ve školním roce 2021/2022, a to na obory:

  • průmyslový design (2. - 3. ročník)
  • keramický design (2. - 3. ročník)

Informace o možnostech přijetí ke zkrácenému studiu pro školní rok 2019/2020 podá ředitel školy (reditel@supsbechyne.cz, telefon: 381 212 810, 722 473 482).