ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Organizační zabezpečení školního roku 2022/2023 bude průběžně aktualizováno.

 

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Srpen 2022

 • 26. 8. 2022 - nástup pedagogů na přípravný týden - od 9 hod. ped. rada
 • 26. a 29. 8. 2022 - opravné a náhradní zkoušky (26. 8. 2022 od 10 hod. a 29. 8. 2022 od 8 hod.)
 • 29. 8. 2022 - ped. rada od 11 hod. 

Září 2022

 •     1. - 2. 9. 2022 - Ředitelské volno
 •     4. 9. 2022 ubytování žáků od 14 hod. na DM
 •     5. 9. 2022 - posunuté zahájení školního roku 2022/2023
 •     6. 9. 2021 - začátek výuky
 • Podzimní didaktické testy maturitní zkoušky

 • 1. 9. 2022  didaktický test CJL od 12. hod. - na spádové škole v TÁBOŘE 
 • 2. 9. 2022 didaktické testy RUJ od 8. 30 hod. - na spádové škole v TÁBOŘE
 • 2. 9. 2022 didaktické testy ANJ od 12. hod - na spádové škole v TÁBOŘE
 • 5.- 16. 9. 2022 - praxe 4. ročníků
 • 5.9. 2022- školení první pomoci pro zaměstnanceškoly od 14 hod. do 18. hod.
 • 5. - 9. 9. 2022 plenér pro žáky 3.K
 • 7. 9. 2022 - maturitní písemná práce z CJL- koná se v budově SUPŠ Bechyně
 • 8. - 9. 9. 2022 - maturitní ústní zkoušky a obhajoby mat. prací - konají se v budově SUPŠ Bechyně.
 • 12.- 16. 9. 2022 plenér pro žáky 3.D,G, M
 •  28. 09. 2022 - Den české státnosti, státní svátek (929/935)
 • Říjen 2022

 •     4. 10. 2022 - první den otevřených dveří 9.00 - 16.00
 •     6. 10. 2022 - burza škol Třeboň
 •     8. 10. 2022 - 1. přípravný kurz k talentovým zkouškám od   8.30 hod. do 15.30 hod. (11.30 hod a 12.30 hod. pauza na oběd)  a Den otevřených ateliérů od 13. 30 do 15. 30 hod

 •    13. 10. 2022 - Burza škol Jindřichův Hradec
 •    19. 10. 2022 - Burza škol Tábor
 •    24. 10. 2022 - Burza škol Písek
 •    25. 10. 2022 - Burza škol Strakonice
 •    26 - 27.10. 2022 Podzimní prázdniny
 •    28. 10. 2022 - státní svátek Den vzniku samostatného československého státu(1918)
 •    31. 10. 2022 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2022

 •     1. 11. 2022 - druhý den otevřených dveří (9.00 - 16.00)
 •     5. 11. 2022 - druhý přípravný kurz k talentovým zkouškám pro školní rok 2023/2024 od 8.30 hod. do 15.30 hod. (11.30 hod a 12.30 hod. pauza na oběd) 
 •    17. 11. 2022 - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (státní svátek)
 •    18.11. 2022 - ředitelské volno
 •    22.11. 2022 čtvrtletní klasifikačn porada
 •    25. 11. 2022 - třídní schůzky - od 12. 30 hod. do 13 hod. setkání s třídními učiteli. Od 13. hod. do 15. 30. hod. individuální schůzky s vyučujícími a vychovateli na DM
 •    30. 11. 2022 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacích zkoušek výtvarných studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024

Prosinec 2022

    23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 - vánoční prázdniny( vyučování začíná 5. 1. 2023 v úterý)

Leden 2023

 •     3 - 4.1. 2023 - talentové zkoušky
 •     3 - 4.1. 2023 - ředitelské volno
 •     3. 1. 2023 - zadání témat odborných maturitních prací pro obory M a K
 •     15. 1. 2023 - jednotné zkušební schéma (stanovení konkrétních termínů konání didaktických testů)
 •     24.1. 2023 - uzavření klasifikace do 12 hod.
 •     26.1. 2023 -  pedagogická rada od 14 hod.
 •     31. 1. 2023 - předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Únor 2023

 •     3. 2. 2023 - jednodenní pololetní prázdniny
 •     5. 2. - 10. 2. 2023 vyhlášení výsledků 1. kola TZ
 •     27. 2. - 5. 3. 2023 - jarní prázdniny

Březen 2023

 •     1.3. 2023 - rozeslání pozvánek k písemným částem SČ MZ
 •      13. - 17. 3. 2023 - Lyžařský kurz
 •     28. 3. 2023- zadání témat odborných maturitních prací pro obory GD a PD
 •     28. 3. 2023 - pedagogická rada od 14 hod.
 •     31. 3. 2023- odevzdání žákovských seznamů četby

Duben 2023

 •     6. 4. 2023 - Velikonoční prázdniny
 •     7. 4. 2023 - Velký pátek
 •     10. 4. 2023 - Velikonoční pondělí
 •     11. -12. 4. 2023 - písemné práce z CJL a CIJ
 •     14. 4. 2023 - Rodičovské schůzky - 12. 30. -13. 00 hod. setkání rodičů s třídními učiteli; 13. 00 -15. 30 osobní pohovory svyučujícími a skupinovými vychovateli.
 •     24. 4. 2023 - uzavření klasifikace pro maturitní ročník
 •     24. 4. 2023 - odevzdání odborných a praktických maturitních prací
 •     24. 4. - 27.4. 2023 instalace maturitních prací
 •     28. 4. 2023 - předání vysvědčení 4. ročníkům

Květen 2023

 •     1. 5. 2023 Státní svátek, Svátek práce (1890)
 •     2. 5. 2023 -  předán písemného posudku na odbornou a praktickou práci od vedoucího práce
 •     a oponentského posudku
 •     2 - 5. 5. 2023 -  didaktické testy společné části MZ(ještě bude upřesněno)
 •     8. 5. 2023 Státní svátek, Den vítězství (1945)
 •     10. 5. 2023 Nicholas Winston - síla lidskosti beseda a filmová projekce v kině v Bechyni
 •     11. 5. 2023 divadelní představení pro třetí ročníky - DON Tábor
 •     22. 5 - 2. 6. 2023 odborné praxe všech 3. ročníků
 •     22. 5 - 26. 5. 2023 - profilové a ústní zkoušky - 4. G a 4. M
 •     29. 5 - 2. 6. 2023 - profilové a ústní zkoušky - 4. D a 4. K

Červen 2023

 •     9. 6. 2023 slavnostní předání maturitního vysvědčení od 9.00 hod.  -11.00 hod na radnici města Bechyně
 •     26. 6. 2023 - uzavření klasifikace do 12 hod.
 •     28. 6. 2023 - pedagogická rada
 •     30. 6. 2023 - předání vysvědčení , začátek letních prázdnin
 • Vyučování ve školním roce 2023/24 začne v pondělí 4. 9. 2023