ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Organizační zabezpečení školního roku 2021/2022 bude průběžně aktualizováno, mj. i vzhledem k epidemii koronaviru a celkovému vývoji situace, po obdržení informací od MŠMT ČR, CERMATu a OŠMT JČ kraje.

Předběžné důležité informace

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Září 2021

    1. 9. 2021 - zahájení školního roku 2021/2022
    2. 9. 2021 - exkurze do galerií v Bechyni
    01. - 02. 09. 2021 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
    02. - 29. 09. 2021 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
    06. - 17. 9. 2021 - praxe 4. ročníků
    14. 09. 2021 - maturitní zkouška v podzimním termínu
    27. 9. 2021 - ředitelské volno
    28. 09. 2021 - Den české státnosti,státní svátek

Říjen 2021

    05. 10. 2021 - první den otevřených dveří 9.00 - 16.00
    9. 10. 2021 - první přípravný kurz ka talentovým zkouškám pro školní rok 2022/2023
    9. 10. 2021 - Dny otevřených ateliérů 2021
    13. 10. 2021 - burza škol Tábor (hotel Palcát)
    25. - 26. 10. 2021 - ředitelské volno
    27. - 29. 10. 2021 - podzimní prázdniny
    28. 10. 2021 - státní svátek
    31. 10. 2021 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2021

    2. 11. 2021 - druhý den otevřených dveří (9.00 - 16.00)
    6. 11. 2021 - druhý přípravný kurz k talentovým zkouškám pro školní rok 2022/2023
    17. 11. 2021 - Mezinárodní den boje za svobodu a nezávislost (státní svátek)
    19. 11. 2021 - třídní schůzky
    30. 11. 2021 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola výtvarných studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023

Prosinec 2021

    23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - vánoční prázdniny

Leden 2022

    3 - 4.1. 2022 - talentové zkoušky
    3. 1. 2022 - zadání témat odborných maturitních prací pro obory M a K
    3 - 4. 1.2022 - ředitelské volno
    15. 1. 2022 - jednotné zkušební schéma (stanovení konkrétních termínů konání didaktických testů)
    24.1. 2022 - uzavření klasifikace do 12 hod.
    26.1. 2022 -  pedagogická rada od 14 hod.
    31. 1. 2022 - předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

Únor 2022

    4. 2. 2022 - jednodenní pololetní prázdniny
    5. 2. - 10. 2. 2022 vyhlášení výsledků 1. kola TZ
    21. 2. - 27. 2. 2022 - jarní prázdniny

Březen 2022

    1.3. 2022 - rozeslání pozvánek k písemným částem SČ MZ
    28. 3. 2022- zadání témat odborných maturitních prací pro obory GD a PD
    29. 3. 2022 - pedagogická rada od 14 hod.
    31. 3. 2022- odevzdání žákovských seznamů četby

Duben 2022

    1 .4. 2022 - Rodičovské schůzky - 12. 30. -13. 00 hod. setkání rodičů s třídními učiteli; 13. 00 -15. 30 osobní pohovory svyučujícími a skupinovými vychovateli.
    14. 4. 2022 - Velikonoční prázdniny
    15. 4. 2022 - Velký pátek
    18. 4. 2022 - Velikonoční pondělí
    19. -20. 4. 2022 - písemné práce z CJL a CIJ
    25. 4. 2022 - uzavření klasifikace pro maturitní ročník
    25.4. 2022 - odevzdání odborných a praktických maturitních prací
    25. 4. - 27.4. instalace maturitních prací
    29. 4. 2022 - předání vysvědčení 4. ročníkům

Květen 2022

    2. 5. 2022 -  předán písemného posudku na odbornou a praktickou práci od vedoucího práce
    a oponentského posudku

    2 - 4. 5. 2022 -  didaktické testy společné části MZ
    16. - 20. 5. 2022 - profilové a ústní zkoušky - 1. skupina
    23. - 27. 5. 2022 - profilové a ústní zkoušky - 2. skupina

Červen 2022

    10. 6. 2022 slavnostní předání maturitního vysvědčení od 9.00 hod.  -11.00 hod na radnici města Bechyně
    24. 6. 2022 - uzavření klasifikace do 12 hod.
    28. 6. 2022 - pedagogická rada
    30. 6. 2022 - předání vysvědčení


 

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Září 2020

    25. 08. 2020 - nástup pedagogů do školy (9.00 pedagogická rada)
    Opravné zkoušky z ANJ se konají 25. 8. 2020 od 10.00
    Opravné zkoušky z CJL, DVK a SMU se konají 26. 8. 2020 od 8.00
    Opravné zkoušky z NAM se konají 27. 8. 2020 od 8.00
    Po ukončení zkoušek následuje pedagogická rada.
    1. 9. 2019 - zahájení školního roku 2020/2021
    2. 9. 2020 - exkurze do galerií v Bechyni
    01. - 04. 09. 2020 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
    02. - 26. 09. 2020 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
    07. - 18. 9. 2020 - praxe 4. ročníků
    08. 09. 2020 - maturitní zkouška v podzimním termínu
    11. 09. 2020 - termín uvolnění výsledků didaktických testů všem školám současně (podzimní období)
    24. 09. 2020 - volby do školské rady
    28. 09. 2019 - Den české státnosti,státní svátek

Říjen 2020

    01. - 31. 10. 2020 - výstava plakátů Jeden svět v Galerii 2+1 v KD Bechyně
    06. 10. 2020 - první den otevřených dveří 9.00 - 16.00
    10. 10. 2020 - první přípravný kurz ka talentovým zkouškám pro školní rok 2021/2022
    10. 10. 2020 - Dny otevřených ateliérů 2020
    14. 10. 2020 - burza škol Tábor (hotel Palcát) - odloženo
    26. - 27. 10. 2020 - volno stanovené ministrem školství
    28. 10. 2020 - státní svátek
    29. - 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny
    31. 10. 2020 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2020

    11. 11. 2020 - preventivní protidrogová přednáška - odloženo
    16. 11. 2020 - ředitelské volno - zrušeno
    17. 11. 2020 - Mezinárodní den boje za svobodu a nezávislost (státní svátek)
    18. 11. 2020 - druhý den otevřených dveří (9.00 - 16.00) - zrušen
    19. 11. 2020 - čtvrtletní pedagogická rada - distančně
    20. 11. 2020 - třídní schůzky - distančně
    21. 11. 2020 - druhý přípravný kurz k talentovým zkouškám pro školní rok 2021/2022- zrušen
    23. 11. 2020 - protidrogová přednáška (předběžně - podle vývoje koronavirové epidemie)- zrušena
    30. 11. 2019 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola výtvarných studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022

Prosinec 2020

    01.12. 2020 - uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce 2021 pro jarní termín do CERMATu
    17. 12. 2020 - mezní termín pro potvrzení správnosti výpisu z přihlášky k MZ jaro 2020
    18. 12. 2020 - předání výpisů z přihlášek k MZ 2021 žákům 4. ročníků
    23. 12. - 3. 1. 2021 - vánoční prázdniny

Leden 2021

    04. - 05. 01. 2021 - ředitelské volno - zrušeno
    04. - 05. 01. 2021 - talentové zkoušky - první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
    04. - 10. 01. 2021 - distanční výuka
    06. 01. 2021 - zadání praktických maturitních prací třídám 4. K a 4. M
    15. 01. 2021 - určení jednotného schématu didaktických testů společné části maturitní zkoušky MŠMT
    25. 01. 2021 - uzavření klasifikace žáků 1. - 4. ročníků za 1. pololetí do 16.00
    26. 01. 2021 - klasifikační porada žáků 1. - 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (sborovna 14.00)
    28. 01. 2021 - předání výpisů pololetního vysvědčení
    29. 01. 2021 - pololetní prázdniny
    31. 01. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS)  SČ MZ pro jarní zkušební období

2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Únor 2021

    01. 02. 2021 - začátek vyučování ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
    05. - 15. 2. 2021 - zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022
    08. - 14. 2. 2021 - jarní prázdniny
    22. 02. 2021 - jmenování předsedů maturitních komisí pro jarní část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Březen 2021

    20. 03. 2021 - termín odevzdání přihlášek na obor technologie keramiky
    22. 03. 2021 - druhékolo talentových zkoušek na obory, které nebyly naplněny po prvním kole
    23. 03. 2021 - termín zadání praktických maturitních prací třídám 4.D a 4.G
    28. 03. 2021 - Den učitelů v ČR (narození J. A. Komenského)
    30. 03. 2021 - odevzdání vlastního seznamu literárních děl určených pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury žáky 4. ročníků řediteli školy

Duben 2021

    01. - 02. 04. 2021 - velikonoční prázdniny
    05. 04. 2021 - Velikonoční pondělí
    15. 04. 2021 -  třídní schůzky (distančně od 16.00 do 18.00)

Květen 2021

    07. 05. 2021 - odevzdávání maturitních prací, uzavření klasifikace 4. ročníků
    11. 05. 2021 - klasifikační pedagogickárada 4. ročníků
    10. 05. - 13. 5. 2021 - ve 4. ročnících konzultace maturitních předmětů, instalace praktických maturitních prací, úklid skříněk, šaten, dílen (zajistí TU, vedoucí praktických maturitních prací a učitelé maturitních předmětů; vedoucí praktických maturitních prací a oponenti v tomto týdnu vypracují posudky a 14. 5. 2021 je předají žákům)
    14. 05. 2021 - ukončení 2. pololetí 4. ročníků, předání vysvědčení žákům 4. ročníků
    17. 05. - 21. 05. 2021 - předmaturitní studijní volno
    24. 05. - 26. 05. 2021 - didaktické testy z CJL a CIJ

Červen 2021

    01. 06. - 04. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky GD a PD
    07. 06. - 11. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky KD a MT
    18. 06. 2021 - předpokládaný termín slavnostního předání maturitního vysvědčení
    25. 06. 2021 - uzavření klasifikace 1. - 3. ročníků do 14.00
    28. 06. 2021 - pedagogická rada 1. - 3. ročníků (sborovna 14.00)
    30. 06. 2021 - předání vysvědčení žákům 1. - 3. ročníků za školní rok 2020/2021

Červenec 2021

    01. 07. - 31. 08. 2021 - hlavní prázdniny
    07. 07. - 09. 07. 2021 - náhradní termín konání společné části maturitní zkoušky, pro ty žáky, kteří byli nemocní nebo v karanténě při řádném termínu (24. 6. – 26. 6. 2021); tyto zkoušky budou probíhat na spádových školách
    16. 07. - 14. 08. 2021 - mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2021


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020 bude průběžně aktualizováno. Vzhledem k epidemii koronaviru bude změněn plán a termíny akcí v měsících březnu - červnu 2020. Rozpis bude aktualizován po obdržení informací od MŠMT ČR, CERMATu a OŠMT JČ kraje. Jde především o termíny odevzdání praktických maturitních prací 4. ročníků všech oborů, uzavření klasifikace 4. ročníků, termíny maturit (státních i školních) atd.

Předběžné důležité informace

    Státní svátek:
    sobota 28. 9. 2019
    Podzimní prázdniny:
    28. - 30. 10. 2019, 28. 10. 2019  - Den české státnosti, státní svátek
    31. 10 - 1. 11. 2019 - ředitelské volno (začátek vyučování v pondělí 4. 11. 2019)
    Vánoční prázdniny:
    23. 12. 2019 - 3. 1. 2020; začátek vyučování v úterý 7. 1. 2020
    6. 1. 2020 - ředitelské volno
    Talentové zkoušky v 1. termínu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
    pondělí 6.1. 2020 a úterý 7. 1. 2020 (zkoušky probíhají v jednom dni, uchazeč si vybere jeden z termínů)
    Pololetní prázdniny:
    pátek 31. 1. 2020 (konec 1. pololetí: čtvrtek 30. 1. 2020); začátek 2. pololetí 3. 2. 2020
    Jarní prázdniny:
    3. 2. - 9. 2. 2020
    Talentové zkoušky v 2. termínu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
    pondělí 2. 3. 2020 (na obory, které nebudou napněny po 1. kole)
    Velikonoční prázdniny:
    9. - 10. 4. 2020, 13. 4. 2020 - Velikonoční pondělí, začátek vyučování v úterý 14. 4. 2020
    Konec školního roku:
    pátek 26 . 6. 2020
    29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno
    Hlavní prázdniny:
    1. 7. - 31. 8. 2020, začátek vyučování v úterý 1. 9. 2020


1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Září 2019

    26. 8. 2019 - nástup pedagogů do školy (9.00 pedagogická rada)
    Opravné zkoušky z ANJ, SPJ, PMM a CJL se konají 26. 8. 2019 od 10.00
    Opravné zkoušky z ANK a DVK se budou konat 27. 8. 2019 od 8.00
    Po ukončení zkoušek následuje pedagogická rada.
    2. 9. 2019 - zahájení školního roku 2019/2020
    3. 9. 2029 - exkurze do galerií v Bechyni
    2. - 6. 9. 2019 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
    4. - 6. 9. 2019 - adaptační kurz „Start“ 1.M a 1. G
    4. 9. - 27. 9. 2019 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
    7.9. - 28. 10. 2019 - výstava školních prací v MKS MěXus v Sezimově Ústí
    9. 9. - 20. 9. 2019 - praxe 4. ročníků
    11. - 13. 9. 2019 - adaptační kurz „Start“ 1.D a 1. K
    11. 9. 2019 - termín uvolnění výsledků didaktických testů všem školám současně (podzimní období)
    16. - 20. 9. 2019 - krajinářský kurz 3. ročníků (Hlavatce)
    18. 9. 2019 - maturitní zkouška v podzimním termínu
    20. - 21. 9. 2019 - oslavy 135. výročí založení školy
    22. 9. - 31. 10. 2019 - výstava výsledků Plenéru 2019 ve školní Galerii Na chodbě (1. patro)
    20. 9. - 31. 11. 2019 - výstava absolventů Spojeni školou v rámci oslav 135. výročí založení školy v Galerii Na chodbě (17.00)
    21. 9. 2019 - derniéra výstavy Silný ročník v Galerii Zámecká sýpka Bechyně (15.00)
    23. - 27. 9. 2019 - zahraniční exkurze Údolím Loiry
    24. 9. 2019 - Srdíčkový den
    28. 9. 2019 - Den české státnosti,státní svátek

Říjen 2019

    1. 10. 2019 - den otevřených dveří (9.00 - 16.00)
    2. 10. 2019 - burza učebnic (čítárna, od 10.20)
    3. 10. 2019 - burza škol v Jindřichově Hradci (Ing. Marcela Pánková, Ing. Jaroslava Bínová)
    3. 10. 2019 - exkurze na výstavu knih Tabook Tábor (1.G, 3.G, 4.G a Mgr. Marta Kotková)
    3. - 6. 10. 2019 - účast MgA. Romana Šediny na výstavě SHAPES AND SHAPERS v Ankaře (Turecko)  
    5. 10. 2019 - přípravný kurz k talentových zkouškám (9.00 - 16.00)
    5. 10. - 15. 11. 2019 - Alena Kissová vystavuje na ART setkání 2019 v MKS MěXus v Sezimově Ústí
    10. 10. 2019 - burza škol v Třeboni (Jan Vančura, Mgr. Ludmila Krůčková)
    12. 10. 2019 - Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji (13.00 - 16.00) - dílna grafických technik, ateliér sochařství, ateliér kresby a malby, dílna točení na kruhu
    16. 10. 2019 - školní kolo točířské soutěže
    16. 10. 2019 - burza škol v Táboře (Mgr. Marta kotková, Mgr. Irena Nováková)
    16. - 21. 10. 2019 - účast školy na Designbloku 2019
    16. - 21. 10. 2019 - účast MgA. Romana Šediny na Designbloku 2019 (samostatná expozice)
    26. 10. 2019 - odhalení náhrobku Rudolfa Krajce
    28. 10. 2019 - státní svátek - Den české státnosti
    29. - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny
    do 31. 10. 2019 - výstava Keramické věže Jana Bendy ve školní Galerii Na chodbě (1. patro) - v rámci oslav 135. výročí založení školy
    31. 10. - 1. 11. 2019 - ředitelské volno
    31. 10. 2019 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2019

    4. - 15. 11. 2019 - účast školy na výstavě Cesty svobody (Pražský hrad, Mladotův dům)
    5. 11. 2019 - den otevřených dveří (8.00 - 16.00)
    7. - 8. 11. 2019 - celostátní točířská soutěž 2019 (zajišťuje Mgr. Milan Vágner, Jan Vančura)
    7. - 9. 11. 2019 - veletrh Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích (čtvrtek - Mgr. Irena Nováková, Mgr. Otakar Novák; pátek - Ing. Jaroslava Bínová, David Stankuš; sobota - Ing. Jaroslava Bínová, Jan Vančura)
    09. 11. 2019 - přípravný kurz k talentovým zkouškám (9.00 - 16.00)
    11. 11. 2019 - přednáška Romana Povaly pro 1. ročníky v rámci prevence patologických jevů
    12. 11. 2019 - školní divadelní představení Frida na Střelnici v Táboře (Mgr. Ludmila Krůčková, Mgr. Marta Kotková)
    14. 11. 2019 - burza škol ve Strakonicích (Ing. Jaroslava Bínová, Ing. Marcela Pánková)
    17. 11. 2019 - Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek
    18. 11. 2019 - burza škol Písek (BcA. Daša Jarošová, Jan Vančura)
    18. 11. 2019 - přednáška pro 1. ročníky na téma Sex, AIDS, vztahy
    19. - 20. 11. 2019 - jednání Asociace středních výtvarných škol v Plzni (Mgr. Otakar Novák, Ing. Jaroslava Bínová)
    22. 11. 2019 - přednáška Vladimíra Váchy pro 1. a 2. ročníky v rámci prevence patologických jevů:
    1. ročníky - Kybernetová šikana
    2. ročníky - Netolismus (závislost na internetu a sociálních sítích, počítačových hrách, televizi atd.)
    22. 11. 2019 - maturitní ples třídy 4.DGKM
    22. - 24. 11. 2019 - Roman Šedina & Collective of Artists Meat Design Ostrava (prezentace váz)
    23. 11. 2019 - 11. 1. 2020 - adventní výstava skupiny Devět+ a hostů v Galerii Galvína
    26. 11. 2019 - pedagogická rada (14.00)
    27. 11. 2019 - exkurze 3.K, 3.D a 3.G do smaltovny BELIS a.s. v Českých Budějovicích
    28. 11. 2019 - školní kolo olympiády v českém jazyce
    29. 11. 2019 - třídní schůzky (12.00 - 16.00)
    30. 11. 2019 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021

Prosinec 2019

    02. 12. 2019 - uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce 2020 pro jarní termín do CERMATu
    05. 12. 2019 - exkurze za uměním do Vídně
    17. 12. 2019 - školní kolo olympiády v anglickém jazyce
    17. 12. 2019 - vánoční turnaj v sálové kopané dívek v Soběslavi
    19. 12. 2019 - mezní termín pro potvrzení správnosti výpisu z přihlášky k MZ Jaro 2020
    20. 12. 2019 -  zpívání koled u vánočního stromku ve vestibulu školy
    20. 12. 2019 - předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce 2020 žákům 4. ročníků
    23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny, 6. 1. 2020 - ředitelské volno; začátek vyučování 7. 1. 2020

Leden 2020

    1. 1. 2020 - Den obnovy samostatného českého státu, státní svátek
    6. 1. 2020 - ředitelské volno
    6. 1. 2020 - oficiální termín zadání odborné maturitní práce třídám 4.D, 4.G, 4.K, 4.M;
    vzhledem ke stanovenému ředitelskému volnu, bude zadání maturitní práce vyhlášeno před Vánočními prázdninami.
    6. - 7. 1. 2020 - 1. kolo talentových zkoušek pro školní rok 2020/2021
    7. 1. 2020 - školní filmové představení v bechyňském kině - Nalezený přítel
    (dokumentární film o Jiřím Trnkovi, natočený k 50. výročí jeho úmrtí, a Trnkův film Pérák a SS)
    15. 1. 2020 - určení jednotného schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky MŠMT
    17. 1. 2020 - přednáška a workshop studia Netvarec
    21. 1. 2020 - okresní kolo olympiády v českém jazyce
    22. 1. 2020 - porada ředitelů škol zřizovaných Jihočeským krajem
    23. 1. 2020 - přednáška a workshop MgA. Antonína Tomáška, vedoucího oboru design keramiky a porcelánu na UJEP Ústí nad Labem
    27. 1. 2020 - ve 12.00 uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku
    28. 1. 2019 - klasifikační porada 1. - 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2019/2020
    leden 2019 - okresní kolo olympiády v českém jazyce
    30. 1. 2020 - předání vysvědčení za první pololetí, konec 1. pololetí
    31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Únor 2020

    3. 2. 2020 - začátek 2. pololetí
    5. 2. 2020 - zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
    3.  - 7. 2. 2020 - jarní prázdniny
    10. 2. 2020 - začátek vyučování v 2. pololetí
    12. - 13. 2. 2020 - Řemesla živě (Novoměstská radnice Praha)
    20. 2. 2020 - exkurze 1. - 3. ročníků oboru grafcký design do Prahy na výstavu Grafika roku 2019
    a Ceny Vladimíra Boudníka
    21. 2. 2020 - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
    22. 2. 2020 - jmenování předsedů zkušebních komisí krajskými úřady, jmenování školního maturitního komisaře CERMATem
    24. - 28. 2. 2020 - lyžařský kurz pro 1. - 3. ročník

Březen 2020

    2. 3. 2020 - termín vygenerování pozvánek k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2020 pro žáky 4. ročníků
    březen 2020 - porada ředitelů Asociace SŠ a VOŠ s výtvarnými obory v Praze, Studentský design 2020 - zrušeno
    20. 3. 2020 - termín odevzdání přihlášek ke studiu na obor Technologie keramiky
    26. 3. 2020 - jarní pohár dívek v sálové kopané v Bechyni - zrušeno
    28. 3. 2020 - Den učitelů v ČR (narození J. A. Komenského)
    30. 3. 2020 - odevzdání vlastního seznamu literárních děl, určených pro ústní maturitní zkoušku z CJL, všemi žáky 4. ročníků řediteli školy
    30.3. čtvrtletní pedagogická rada od 14 hod.
    31. 3. 2020 - termín zveřejnění kritérií hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky - odloženo
    31. 3. 2020 - jmenování zadavatelů didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky - odloženo
    31. 3. 2020 - jmenování dalších členů zkušebních komisí ředitelem školy pro maturitní zkoušky v jarním období - odloženo

Duben 2020

    1. 4. 2020 - vernisáž výstavy plakátů v rámci festivalu Jeden svět 2019 MP7 Gallery v Táboře - zrušeno
    7. 4. 2020 - Den vzdělanosti
    8. 4. 2020 - písemná maturitní práce 1. jazyk v rámci společné části maturitní zkoušky 4.D, 4.G, 4.K, 4.M - zrušeno
    9. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny, 10. 4. 2020 - Velký pátek, státní svátek
    13. 4. 2020 - Velikonoční pondělí, státní svátek
    20. - 27. 4. 2020 - Bazárek pro Rolničku 2020 - odkládá se, termín bude upřesněn
    21. 4. 2020 - pedagogická rada 1. - 3. ročníků (sborovna, 14.00) - zrušeno
    24. 4. 2012 - uzavření klasifikace a absence 4. ročníků (12.00) - zrušeno
    24. 4. 2020 - termín předložení odborných maturitních prací 4. G (Mgr. Marta Kotková), 4.M (Mg.A. Jan Martinec, Mgr. Jan Mála),
    4.D (ak. soch. Miroslav Oliva), 4.K (Jan Vančura) - zrušeno
    24. 4. 2020 - třídní schůzky (12.00 - 16.00) - zrušeno
    25. 4. 2020 - Jaga Cup 2020 (35. ročník) - zrušeno
    27. - 28. 4. 2020 - instalace odborných maturitních prací - zrušeno
    27. 4. 2020 - pedagogická rada 4. ročníků (sborovna, 10.20) - zrušeno
    28. 4. 2020 - dokončování instalací maturitních prací 4.D. 4.G, 4.K, 4.M, třídnické hodiny- zrušeno
    29. 4. 2020 - poslední zvonění, předání vysvědčení žákům 4. ročníků - zrušeno
    30. 4. 2020 - písemná maturitní práce 2. jazyk v rámci společné části maturitní zkoušky 4.D, 4.G, 4.K, 4.M - zrušeno

Květen 2020

    1. 5. 2020 - Svátek práce
    4. - 6. 5. 2020 - blok didaktických testů společné části maturitní zkoušky 4.G, 4.D, 4.K, 4.M - zrušeno
    8. 5. 2020 - Den vítězství, státní svátek,
    7. - 10. 5. 2020 - instruktorský kurz pro kurzy Start 2020 - zrušeno
    11. 5.  2020 - termín odevzdání písemných posudků na odborné maturitní práce vedoucím práce a oponentem - zrušeno
    11. - 17. 5. 2020 - předmaturitní volno 4.G, 4.D, 4.K, 4.M - zrušeno
    květen 2020 - předáné výpisu didaktických testů a písemných částí společné části maturitní zkoušky žákům 4. ročníků - zrušeno
    18. - 29. 5. 2020 - ústní maturitní zkoušky 4. ročníků výtvarných oborů - zrušeno
    18. - 22. 5. 2020 - třídy 4.G a 4.K (předseda komise MgA. Karel Dvořák)
    25. - 29. 5. 2020 - třídy 4.M a 4.D (předseda komise MgA. Jan Bobáň)
    18. - 29. 5. 2020 - praxe žáků 3. ročníků - zrušeno
    květen - listopad 2020 - výstava exteriérových plastik v Plané nad Lužnicí
    květen - listopad 2020 - výstava exteriérových plastik na náměstí v Bechyni
    31. 5. - 4. 6. 2020 - tělovýchovný kurz žáků 2. ročníků sjížění  Vtavy) - zrušeno

Červen 2020

    1. 6. 2020 - písemné zkoušky společné části MZ 2020 - didaktické testy ANJ, MAT
    2. 6. 2020 - písemné zkoušky společné části MZ 2020 - didaktické testy CJL
    8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oboru grafický design a keramický design předseda maturitní komise: MgA. Karel Dvořák);
    15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky pro obory multimediální tvorba a průmyslový design (předseda maturitní komise: MgA. Jan Bobáň);
    5. 6. 2020 - slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům 4. ročníků na radnici města - zrušeno
    červen 2020 - uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky ředitelům všech škol současně - zrušeno
    červen 2020 - předání protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky žákům 4. ročníků - zrušeno
    červen 2020 - účast školní posádky na závodu Dračí lodě Tábor 2020 - zrušeno
    červen 2020 - setkání rodičů žáků budoucích 1. ročníků s třídními učiteli od 14.00 hodin - zrušeno
    červen 2020 - opravné zkoušky žáků 4. ročníků - zrušeno
    22. 6. 2020 - uzávěrka přihlášek žáků k maturitní zkoušce 2020 v podzimním termínu
    22. 6. 2020 - uzavření klasifikace a absence žáků 1. - 3. ročníků
    22. - 23. 6. 2020 - tečka za fotbalovou sezónou 2019/2020 - zrušeno
    23. 6. 2020 - závěrečná klasifikační pedagogická rada pro 1. - 3. ročníky (9.00)
    24. 6. 2020 - třídnické hodiny - zrušeno
    25. 6. 2019 - třídnické hodiny, exkurze do bechyňských galerií - zrušeno
    24. 6. 2020 - předání vysvědčení žákům 4. ročníků a maturitních vysvědčení
    26. 6. 2020 - předání vysvědčení žákům 1. - 3. ročníků, konec 2. pololetí
    26. 6. 2020 - jmenování členů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky 2020 v podzimním období ředitelem školy
    26. 6. 2020 - uzávěrka podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní období maturitní zkoušky školou do CERMATu
    26. 6. 2020 - předání vlastního seznamu četby pro maturitní zkoušku v podzimním termínu
    29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno
    29. 6. - 31. 8. 2020 - hlavní prázdniny

Upravené termíny duben - červen 2020 (mohou být změněny po zveřejnění metodiky MŠMT)

    20. 4. 2020 - porada s vedoucími a oponenty maturitních prací;
    4. - 8. 5. 2020 - sjednocení kritérií pro hodnocení žáků za druhé pololetí;
    11. 5 - 12. 5. 2020 - konzultace a realizace maturitních prací;
    19. 5. 2020 - uzavření klasifikace 4. ročníků
    20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací;
    20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací;
    21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, vytištění vysvědčení (předáme u maturit); pokud by někdo neprospěl, bude neprodleně informován;
    25. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
    1. 6. 2020 - didaktické testy z ANJ a MAT;
    2. 6. 2020 - didaktický test z ČJL;
    8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oboru grafický design a keramický design předseda maturitní komise: MgA. Karel Dvořák);
    15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky pro obory multimediální tvorba a průmyslový design (předseda maturitní komise: MgA. Jan Bobáň);
    22. 6. 2020 -  uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročníky (12.00);
    23. 6. 2020 - klasifikační porada pro 1. - 3. ročníky (9.00);
    23. 6. 2020 - stanovení termínů náhradních a opravných zkoušek;
    24. 6. 2020 - pravděpodobně individuální předání maturitních vysvědčení;
    26. 6. 2020 - vydání vysvědčení pro žáky 1. - 3. ročníků, elektronické zaslání vysvědčení žákům, konec školního roku;
    29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno.

Červenec - srpen 2020

    5. 6. 2020 - den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, státní svátek
    6. 6. 2020 - Den upálení Mistra Jana Husa, státní svátek
    25. 7. 2020 - účast školy na Bechyňských keramických trzích 2020
    čevenec - srpen 2020 - výstavy exteriérové keramiky v Plané nad Lužnicí a v Městském muzeu Bechyně
    24. 8. 2020 - nástup vyučujících do školy
    srpen 2020 - reparáty za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (termín bude upřesněn);
    po skončení zkoušek následuje pedagogická rada
    1. 9. 2020 - začátek školního roku 2020/2021

Upravené termíny duben - červen 2020 (mohou být změněny po zveřejnění metodiky MŠMT)

    20. 4. 2020 - porada s vedoucími a oponenty maturitních prací;
    4. - 8. 5. 2020 - sjednocení kritérií pro hodnocení žáků za druhé pololetí;
    11. 5 - 12. 5. 2020 - konzultace a realizace maturitních prací;
    20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací;
    20.5. 2020 - uzavření klasifikace 4. ročníků (12.00);
    20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací (2. a 3. patro opravené budovy);
    21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, vytištění vysvědčení (předáme u maturit); pokud by někdo neprospěl, bude neprodleně informován;
    25. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
    1. 6. 2020 - didaktické testy z ANJ a MAT;
    2. 6. 2020 - didaktický test z ČJL;
    8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oboru grafický design a keramický design;
    15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky pro obory multimediální tvorba a průmyslový design;
    22. 6. 2020 -  uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročníky (12.00);
    23. 6. 2020 - klasifikační porada pro 1. - 3. ročníky (9.00);
    23. 6. 2020 - stanovení termínů náhradních a opravných zkoušek;
    24. 6. 2020 - pravděpodobně individuální předání maturitních vysvědčení;
    26. 6. 2020 - vydání vysvědčení pro žáky 1. - 3. ročníků, elektronické zaslání vysvědčení žákům, konec školního roku;
    29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno.