ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Organizační zabezpečení školního roku 2021/2022 bude průběžně aktualizováno, mj. i vzhledem k epidemii koronaviru a celkovému vývoji situace, po obdržení informací od MŠMT ČR, CERMATu a OŠMT JČ kraje.

Předběžné důležité informace

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Září 2021

 • 1. 9. 2021 - zahájení školního roku 2021/2022
 • 2. 9. 2021 - exkurze do galerií v Bechyni
 • 01. - 02. 09. 2021 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
 • 02. - 29. 09. 2021 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
 • 06. - 17. 9. 2021 - praxe 4. ročníků
 • 14. 09. 2021 - maturitní zkouška v podzimním termínu
 • 27. 9. 2021 - ředitelské volno
 • 28. 09. 2021 - Den české státnosti,státní svátek

Říjen 2021

 • 05. 10. 2021 - první den otevřených dveří 9.00 - 16.00
 • 9. 10. 2021 - první přípravný kurz ka talentovým zkouškám pro školní rok 2022/2023
 • 9. 10. 2021 - Dny otevřených ateliérů 2021
 • 13. 10. 2021 - burza škol Tábor (hotel Palcát)
 • 25. - 26. 10. 2021 - ředitelské volno
 • 27. - 29. 10. 2021 - podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2021 - státní svátek
 • 31. 10. 2021 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2021

 • 2. 11. 2021 - druhý den otevřených dveří (9.00 - 16.00)
 • 6. 11. 2021 - druhý přípravný kurz k talentovým zkouškám pro školní rok 2022/2023
 • 17. 11. 2021 - Mezinárodní den boje za svobodu a nezávislost (státní svátek)
 • 19. 11. 2021 - třídní schůzky
 • 30. 11. 2021 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola výtvarných studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023

Prosinec 2021

 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - vánoční prázdniny

Leden 2022

 • 3 - 4.1. 2022 - talentové zkoušky
 • 3 - 4. 1.2022 - ředitelské volno
 • 15. 1. 2022 - jednotné zkušební schéma (stanovení konkrétních termínů konání didaktických testů)

Únor 2022

 • 4. 2. 2022 - jednodenní pololetní prázdniny
 • 5.2. - 10. 2. 2022 vyhlášení výsledků 1. kola TZ
 • 21. 2. - 27. 2. 2022 - jarní prázdniny

Březen 2022

 • 1.3. 2022 - rozeslání pozvánek k písemným částem SČ MZ
 • 31. 3. 2022- odevzdání žákovských seznamů četby

 

Duben 2022

 • 14.4. 2022 - Velikonoční prázdniny
 • 15. 4. 2022 - Velký pátek
 • 18. 4. 2022 - Velikonoční pondělí
 • 19. -20. 4. 2022 - písemné práce z CJL a CIJ
 • 25. 4. 2022- uzavření klasifikace pro maturitní ročník
 • 29. 4. 2022 - předání vysvědčení 4. ročníkům

Květen 2022

 • 16. - 20. 5. 2022 - profilové a ústní zkoušky - 1. skupina
 • 23. - 27. 5. 2022 - profilové a ústní zkoušky - 2. skupina

Červen 2022

 • 10. 6. 2022 slavnostní předání maturitního vysvědčení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Září 2020

 • 25. 08. 2020 - nástup pedagogů do školy (9.00 pedagogická rada)
 • Opravné zkoušky z ANJ se konají 25. 8. 2020 od 10.00
  Opravné zkoušky z CJL, DVK a SMU se konají 26. 8. 2020 od 8.00
  Opravné zkoušky z NAM
  se konají 27. 8. 2020 od 8.00
  Po ukončení zkoušek následuje pedagogická rada.
 • 1. 9. 2019 - zahájení školního roku 2020/2021
 • 2. 9. 2020 - exkurze do galerií v Bechyni
 • 01. - 04. 09. 2020 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
 • 02. - 26. 09. 2020 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
 • 07. - 18. 9. 2020 - praxe 4. ročníků
 • 08. 09. 2020 - maturitní zkouška v podzimním termínu
 • 11. 09. 2020 - termín uvolnění výsledků didaktických testů všem školám současně (podzimní období)
 • 24. 09. 2020 - volby do školské rady
 • 28. 09. 2019 - Den české státnosti,státní svátek

Říjen 2020

 • 01. - 31. 10. 2020 - výstava plakátů Jeden svět v Galerii 2+1 v KD Bechyně
 • 06. 10. 2020 - první den otevřených dveří 9.00 - 16.00
 • 10. 10. 2020 - první přípravný kurz ka talentovým zkouškám pro školní rok 2021/2022
 • 10. 10. 2020 - Dny otevřených ateliérů 2020
 • 14. 10. 2020 - burza škol Tábor (hotel Palcát) - odloženo
 • 26. - 27. 10. 2020 - volno stanovené ministrem školství
 • 28. 10. 2020 - státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny
 • 31. 10. 2020 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2020

 • 11. 11. 2020 - preventivní protidrogová přednáška - odloženo
 • 16. 11. 2020 - ředitelské volno - zrušeno
 • 17. 11. 2020 - Mezinárodní den boje za svobodu a nezávislost (státní svátek)
 • 18. 11. 2020 - druhý den otevřených dveří (9.00 - 16.00) - zrušen
 • 19. 11. 2020 - čtvrtletní pedagogická rada - distančně
 • 20. 11. 2020 - třídní schůzky - distančně
 • 21. 11. 2020 - druhý přípravný kurz k talentovým zkouškám pro školní rok 2021/2022- zrušen
 • 23. 11. 2020 - protidrogová přednáška (předběžně - podle vývoje koronavirové epidemie)- zrušena
 • 30. 11. 2019 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola výtvarných studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022

Prosinec 2020

 • 01.12. 2020 - uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce 2021 pro jarní termín do CERMATu
 • 17. 12. 2020 - mezní termín pro potvrzení správnosti výpisu z přihlášky k MZ jaro 2020
 • 18. 12. 2020 - předání výpisů z přihlášek k MZ 2021 žákům 4. ročníků
 • 23. 12. - 3. 1. 2021 - vánoční prázdniny

Leden 2021

 • 04. - 05. 01. 2021 - ředitelské volno - zrušeno
 • 04. - 05. 01. 2021 - talentové zkoušky - první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 • 04. - 10. 01. 2021 - distanční výuka
 • 06. 01. 2021 - zadání praktických maturitních prací třídám 4. K a 4. M
 • 15. 01. 2021 - určení jednotného schématu didaktických testů společné části maturitní zkoušky MŠMT
 • 25. 01. 2021 - uzavření klasifikace žáků 1. - 4. ročníků za 1. pololetí do 16.00
 • 26. 01. 2021 - klasifikační porada žáků 1. - 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (sborovna 14.00)
 • 28. 01. 2021 - předání výpisů pololetního vysvědčení
 • 29. 01. 2021 - pololetní prázdniny
 • 31. 01. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS)  SČ MZ pro jarní zkušební období

2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Únor 2021

 • 01. 02. 2021 - začátek vyučování ve 2. pololetí školního roku 2020/2021
 • 05. - 15. 2. 2021 - zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022
 • 08. - 14. 2. 2021 - jarní prázdniny
 • 22. 02. 2021 - jmenování předsedů maturitních komisí pro jarní část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Březen 2021

 • 20. 03. 2021 - termín odevzdání přihlášek na obor technologie keramiky
 • 22. 03. 2021 - druhékolo talentových zkoušek na obory, které nebyly naplněny po prvním kole
 • 23. 03. 2021 - termín zadání praktických maturitních prací třídám 4.D a 4.G
 • 28. 03. 2021 - Den učitelů v ČR (narození J. A. Komenského)
 • 30. 03. 2021 - odevzdání vlastního seznamu literárních děl určených pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury žáky 4. ročníků řediteli školy

Duben 2021

 • 01. - 02. 04. 2021 - velikonoční prázdniny
 • 05. 04. 2021 - Velikonoční pondělí
 • 15. 04. 2021 -  třídní schůzky (distančně od 16.00 do 18.00)

Květen 2021

 • 07. 05. 2021 - odevzdávání maturitních prací, uzavření klasifikace 4. ročníků
 • 11. 05. 2021 - klasifikační pedagogickárada 4. ročníků
 • 10. 05. - 13. 5. 2021 - ve 4. ročnících konzultace maturitních předmětů, instalace praktických maturitních prací, úklid skříněk, šaten, dílen (zajistí TU, vedoucí praktických maturitních prací a učitelé maturitních předmětů; vedoucí praktických maturitních prací a oponenti v tomto týdnu vypracují posudky a 14. 5. 2021 je předají žákům)
 • 14. 05. 2021 - ukončení 2. pololetí 4. ročníků, předání vysvědčení žákům 4. ročníků
 • 17. 05. - 21. 05. 2021 - předmaturitní studijní volno
 • 24. 05. - 26. 05. 2021 - didaktické testy z CJL a CIJ

Červen 2021

 • 01. 06. - 04. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky GD a PD
 • 07. 06. - 11. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky KD a MT
 • 18. 06. 2021 - předpokládaný termín slavnostního předání maturitního vysvědčení
 • 25. 06. 2021 - uzavření klasifikace 1. - 3. ročníků do 14.00
 • 28. 06. 2021 - pedagogická rada 1. - 3. ročníků (sborovna 14.00)
 • 30. 06. 2021 - předání vysvědčení žákům 1. - 3. ročníků za školní rok 2020/2021

Červenec 2021

 • 01. 07. - 31. 08. 2021 - hlavní prázdniny
 • 07. 07. - 09. 07. 2021 - náhradní termín konání společné části maturitní zkoušky, pro ty žáky, kteří byli nemocní nebo v karanténě při řádném termínu (24. 6. 26. 6. 2021); tyto zkoušky budou probíhat na spádových školách
 • 16. 07. - 14. 08. 2021 - mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2021

 

 

 

 

 

 

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020 bude průběžně aktualizováno. Vzhledem k epidemii koronaviru bude změněn plán a termíny akcí v měsících březnu - červnu 2020. Rozpis bude aktualizován po obdržení informací od MŠMT ČR, CERMATu a OŠMT JČ kraje. Jde především o termíny odevzdání praktických maturitních prací 4. ročníků všech oborů, uzavření klasifikace 4. ročníků, termíny maturit (státních i školních) atd.

Předběžné důležité informace

 • Státní svátek: 
  sobota 28. 9. 2019
 • Podzimní prázdniny:
  28. - 30. 10. 2019, 28. 10. 2019  - Den české státnosti, státní svátek
  31. 10 - 1. 11. 2019 - ředitelské volno (začátek vyučování v pondělí 4. 11. 2019)
 • Vánoční prázdniny:
  23. 12. 2019 - 3. 1. 2020; začátek vyučování v úterý 7. 1. 2020
  6. 1. 2020 - ředitelské volno
 • Talentové zkoušky v 1. termínu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
  pondělí 6.1. 2020 a úterý 7. 1. 2020 (zkoušky probíhají v jednom dni, uchazeč si vybere jeden z termínů)
 • Pololetní prázdniny:
  pátek 31. 1. 2020 (konec 1. pololetí: čtvrtek 30. 1. 2020); začátek 2. pololetí 3. 2. 2020
 • Jarní prázdniny:
  3. 2. - 9. 2. 2020
 • Talentové zkoušky v 2. termínu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
  pondělí 2. 3. 2020 (na obory, které nebudou napněny po 1. kole)
 • Velikonoční prázdniny:
  9. - 10. 4. 2020, 13. 4. 2020 - Velikonoční pondělí, začátek vyučování v úterý 14. 4. 2020
 • Konec školního roku:
  pátek 26 . 6. 2020
  29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno
 • Hlavní prázdniny:
  1. 7. - 31. 8. 2020, začátek vyučování v úterý 1. 9. 2020

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Září 2019

 • 26. 8. 2019 - nástup pedagogů do školy (9.00 pedagogická rada)
 • Opravné zkoušky z ANJ, SPJ, PMM a CJL se konají 26. 8. 2019 od 10.00
  Opravné zkoušky z ANK a DVK se budou konat 27. 8. 2019 od 8.00
  Po ukončení zkoušek následuje pedagogická rada.
 • 2. 9. 2019 - zahájení školního roku 2019/2020
 • 3. 9. 2029 - exkurze do galerií v Bechyni
 • 2. - 6. 9. 2019 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
 • 4. - 6. 9. 2019 - adaptační kurz „Start“ 1.M a 1. G
 • 4. 9. - 27. 9. 2019 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
 • 7.9. - 28. 10. 2019 - výstava školních prací v MKS MěXus v Sezimově Ústí
 • 9. 9. - 20. 9. 2019 - praxe 4. ročníků
 • 11. - 13. 9. 2019 - adaptační kurz „Start“ 1.D a 1. K
 • 11. 9. 2019 - termín uvolnění výsledků didaktických testů všem školám současně (podzimní období)
 • 16. - 20. 9. 2019 - krajinářský kurz 3. ročníků (Hlavatce)
 • 18. 9. 2019 - maturitní zkouška v podzimním termínu
 • 20. - 21. 9. 2019 - oslavy 135. výročí založení školy
 • 22. 9. - 31. 10. 2019 - výstava výsledků Plenéru 2019 ve školní Galerii Na chodbě (1. patro)
 • 20. 9. - 31. 11. 2019 - výstava absolventů Spojeni školou v rámci oslav 135. výročí založení školy v Galerii Na chodbě (17.00)
 • 21. 9. 2019 - derniéra výstavy Silný ročník v Galerii Zámecká sýpka Bechyně (15.00)
 • 23. - 27. 9. 2019 - zahraniční exkurze Údolím Loiry
 • 24. 9. 2019 - Srdíčkový den
 • 28. 9. 2019 - Den české státnosti,státní svátek

Říjen 2019

 • 1. 10. 2019 - den otevřených dveří (9.00 - 16.00)
 • 2. 10. 2019 - burza učebnic (čítárna, od 10.20)
 • 3. 10. 2019 - burza škol v Jindřichově Hradci (Ing. Marcela Pánková, Ing. Jaroslava Bínová)
 • 3. 10. 2019 - exkurze na výstavu knih Tabook Tábor (1.G, 3.G, 4.G a Mgr. Marta Kotková)
 • 3. - 6. 10. 2019 - účast MgA. Romana Šediny na výstavě SHAPES AND SHAPERS v Ankaře (Turecko)  
 • 5. 10. 2019 - přípravný kurz k talentových zkouškám (9.00 - 16.00)
 • 5. 10. - 15. 11. 2019 - Alena Kissová vystavuje na ART setkání 2019 v MKS MěXus v Sezimově Ústí
 • 10. 10. 2019 - burza škol v Třeboni (Jan Vančura, Mgr. Ludmila Krůčková)
 • 12. 10. 2019 - Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji (13.00 - 16.00) - dílna grafických technik, ateliér sochařství, ateliér kresby a malby, dílna točení na kruhu
 • 16. 10. 2019 - školní kolo točířské soutěže
 • 16. 10. 2019 - burza škol v Táboře (Mgr. Marta kotková, Mgr. Irena Nováková)
 • 16. - 21. 10. 2019 - účast školy na Designbloku 2019 
 • 16. - 21. 10. 2019 - účast MgA. Romana Šediny na Designbloku 2019 (samostatná expozice)
 • 26. 10. 2019 - odhalení náhrobku Rudolfa Krajce
 • 28. 10. 2019 - státní svátek - Den české státnosti
 • 29. - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny
 • do 31. 10. 2019 - výstava Keramické věže Jana Bendy ve školní Galerii Na chodbě (1. patro) - v rámci oslav 135. výročí založení školy
 • 31. 10. - 1. 11. 2019 - ředitelské volno
 • 31. 10. 2019 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2019

 • 4. - 15. 11. 2019 - účast školy na výstavě Cesty svobody (Pražský hrad, Mladotův dům)
 • 5. 11. 2019 - den otevřených dveří (8.00 - 16.00)
 • 7. - 8. 11. 2019 - celostátní točířská soutěž 2019 (zajišťuje Mgr. Milan Vágner, Jan Vančura)
 • 7. - 9. 11. 2019 - veletrh Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích (čtvrtek - Mgr. Irena Nováková, Mgr. Otakar Novák; pátek - Ing. Jaroslava Bínová, David Stankuš; sobota - Ing. Jaroslava Bínová, Jan Vančura)
 • 09. 11. 2019 - přípravný kurz k talentovým zkouškám (9.00 - 16.00)
 • 11. 11. 2019 - přednáška Romana Povaly pro 1. ročníky v rámci prevence patologických jevů
 • 12. 11. 2019 - školní divadelní představení Frida na Střelnici v Táboře (Mgr. Ludmila Krůčková, Mgr. Marta Kotková)
 • 14. 11. 2019 - burza škol ve Strakonicích (Ing. Jaroslava Bínová, Ing. Marcela Pánková)
 • 17. 11. 2019 - Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek
 • 18. 11. 2019 - burza škol Písek (BcA. Daša Jarošová, Jan Vančura)
 • 18. 11. 2019 - přednáška pro 1. ročníky na téma Sex, AIDS, vztahy
 • 19. - 20. 11. 2019 - jednání Asociace středních výtvarných škol v Plzni (Mgr. Otakar Novák, Ing. Jaroslava Bínová)
 • 22. 11. 2019 - přednáška Vladimíra Váchy pro 1. a 2. ročníky v rámci prevence patologických jevů:
  1. ročníky - Kybernetová šikana
  2. ročníky - Netolismus (závislost na internetu a sociálních sítích, počítačových hrách, televizi atd.)
 • 22. 11. 2019 - maturitní ples třídy 4.DGKM
 • 22. - 24. 11. 2019 - Roman Šedina & Collective of Artists Meat Design Ostrava (prezentace váz)
 • 23. 11. 2019 - 11. 1. 2020 - adventní výstava skupiny Devět+ a hostů v Galerii Galvína
 • 26. 11. 2019 - pedagogická rada (14.00)
 • 27. 11. 2019 - exkurze 3.K, 3.D a 3.G do smaltovny BELIS a.s. v Českých Budějovicích
 • 28. 11. 2019 - školní kolo olympiády v českém jazyce
 • 29. 11. 2019 - třídní schůzky (12.00 - 16.00)
 • 30. 11. 2019 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021

Prosinec 2019

 • 02. 12. 2019 - uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce 2020 pro jarní termín do CERMATu
 • 05. 12. 2019 - exkurze za uměním do Vídně
 • 17. 12. 2019 - školní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • 17. 12. 2019 - vánoční turnaj v sálové kopané dívek v Soběslavi
 • 19. 12. 2019 - mezní termín pro potvrzení správnosti výpisu z přihlášky k MZ Jaro 2020
 • 20. 12. 2019 -  zpívání koled u vánočního stromku ve vestibulu školy
 • 20. 12. 2019 - předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce 2020 žákům 4. ročníků
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny, 6. 1. 2020 - ředitelské volno; začátek vyučování 7. 1. 2020

Leden 2020

 • 1. 1. 2020 - Den obnovy samostatného českého státu, státní svátek
 • 6. 1. 2020 - ředitelské volno
 • 6. 1. 2020 - oficiální termín zadání odborné maturitní práce třídám 4.D, 4.G, 4.K, 4.M;
  vzhledem ke stanovenému ředitelskému volnu, bude zadání maturitní práce vyhlášeno před Vánočními prázdninami.
 • 6. - 7. 1. 2020 - 1. kolo talentových zkoušek pro školní rok 2020/2021
 • 7. 1. 2020 - školní filmové představení v bechyňském kině - Nalezený přítel
  (dokumentární film o Jiřím Trnkovi, natočený k 50. výročí jeho úmrtí, a Trnkův film Pérák a SS)
 • 15. 1. 2020 - určení jednotného schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky MŠMT
 • 17. 1. 2020 - přednáška a workshop studia Netvarec
 • 21. 1. 2020 - okresní kolo olympiády v českém jazyce
 • 22. 1. 2020 - porada ředitelů škol zřizovaných Jihočeským krajem
 • 23. 1. 2020 - přednáška a workshop MgA. Antonína Tomáška, vedoucího oboru design keramiky a porcelánu na UJEP Ústí nad Labem
 • 27. 1. 2020 - ve 12.00 uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku
 • 28. 1. 2019 - klasifikační porada 1. - 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2019/2020
 • leden 2019 - okresní kolo olympiády v českém jazyce
 • 30. 1. 2020 - předání vysvědčení za první pololetí, konec 1. pololetí
 • 31. 1. 2020 - pololetní prázdniny
   

2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Únor 2020

 • 3. 2. 2020 - začátek 2. pololetí
 • 5. 2. 2020 - zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
 • 3.  - 7. 2. 2020 - jarní prázdniny
 • 10. 2. 2020 - začátek vyučování v 2. pololetí 
 • 12. - 13. 2. 2020 - Řemesla živě (Novoměstská radnice Praha)
 • 20. 2. 2020 - exkurze 1. - 3. ročníků oboru grafcký design do Prahy na výstavu Grafika roku 2019
  a Ceny Vladimíra Boudníka
 • 21. 2. 2020 - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • 22. 2. 2020 - jmenování předsedů zkušebních komisí krajskými úřady, jmenování školního maturitního komisaře CERMATem
 • 24. - 28. 2. 2020 - lyžařský kurz pro 1. - 3. ročník

Březen 2020

 • 2. 3. 2020 - termín vygenerování pozvánek k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2020 pro žáky 4. ročníků
 • březen 2020 - porada ředitelů Asociace SŠ a VOŠ s výtvarnými obory v Praze, Studentský design 2020 - zrušeno
 • 20. 3. 2020 - termín odevzdání přihlášek ke studiu na obor Technologie keramiky
 • 26. 3. 2020 - jarní pohár dívek v sálové kopané v Bechyni - zrušeno
 • 28. 3. 2020 - Den učitelů v ČR (narození J. A. Komenského)
 • 30. 3. 2020 - odevzdání vlastního seznamu literárních děl, určených pro ústní maturitní zkoušku z CJL, všemi žáky 4. ročníků řediteli školy
 • 31. 3. 2020 - termín zveřejnění kritérií hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky - odloženo
 • 31. 3. 2020 - jmenování zadavatelů didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky - odloženo
 • 31. 3. 2020 - jmenování dalších členů zkušebních komisí ředitelem školy pro maturitní zkoušky v jarním období - odloženo

Duben 2020

 • 1. 4. 2020 - vernisáž výstavy plakátů v rámci festivalu Jeden svět 2019 MP7 Gallery v Táboře - zrušeno
 • 7. 4. 2020 - Den vzdělanosti
 • 8. 4. 2020 - písemná maturitní práce 1. jazyk v rámci společné části maturitní zkoušky 4.D, 4.G, 4.K, 4.M - zrušeno
 • 9. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny, 10. 4. 2020 - Velký pátek, státní svátek
 • 13. 4. 2020 - Velikonoční pondělí, státní svátek
 • 20. - 27. 4. 2020 - Bazárek pro Rolničku 2020 - odkládá se, termín bude upřesněn
 • 21. 4. 2020 - pedagogická rada 1. - 3. ročníků (sborovna, 14.00) - zrušeno
 • 24. 4. 2012 - uzavření klasifikace a absence 4. ročníků (12.00) - zrušeno
 • 24. 4. 2020 - termín předložení odborných maturitních prací 4. G (Mgr. Marta Kotková), 4.M (Mg.A. Jan Martinec, Mgr. Jan Mála),
  4.D (ak. soch. Miroslav Oliva), 4.K (Jan Vančura) - zrušeno
 • 24. 4. 2020 - třídní schůzky (12.00 - 16.00) - zrušeno
 • 25. 4. 2020 - Jaga Cup 2020 (35. ročník) - zrušeno
 • 27. - 28. 4. 2020 - instalace odborných maturitních prací - zrušeno
 • 27. 4. 2020 - pedagogická rada 4. ročníků (sborovna, 10.20) - zrušeno
 • 28. 4. 2020 - dokončování instalací maturitních prací 4.D. 4.G, 4.K, 4.M, třídnické hodiny- zrušeno
 • 29. 4. 2020 - poslední zvonění, předání vysvědčení žákům 4. ročníků - zrušeno
 • 30. 4. 2020 - písemná maturitní práce 2. jazyk v rámci společné části maturitní zkoušky 4.D, 4.G, 4.K, 4.M - zrušeno

Květen 2020

 • 1. 5. 2020 - Svátek práce
 • 4. - 6. 5. 2020 - blok didaktických testů společné části maturitní zkoušky 4.G, 4.D, 4.K, 4.M - zrušeno
 • 8. 5. 2020 - Den vítězství, státní svátek,
 • 7. - 10. 5. 2020 - instruktorský kurz pro kurzy Start 2020 - zrušeno
 • 11. 5.  2020 - termín odevzdání písemných posudků na odborné maturitní práce vedoucím práce a oponentem - zrušeno
 • 11. - 17. 5. 2020 - předmaturitní volno 4.G, 4.D, 4.K, 4.M - zrušeno
 • květen 2020 - předáné výpisu didaktických testů a písemných částí společné části maturitní zkoušky žákům 4. ročníků - zrušeno
 • 18. - 29. 5. 2020 - ústní maturitní zkoušky 4. ročníků výtvarných oborů - zrušeno
  18. - 22. 5. 2020 - třídy 4.G a 4.K (předseda komise MgA. Karel Dvořák)
  25. - 29. 5. 2020 - třídy 4.M a 4.D (předseda komise MgA. Jan Bobáň)
 • 18. - 29. 5. 2020 - praxe žáků 3. ročníků - zrušeno
 • květen - listopad 2020 - výstava exteriérových plastik v Plané nad Lužnicí
 • květen - listopad 2020 - výstava exteriérových plastik na náměstí v Bechyni
 • 31. 5. - 4. 6. 2020 - tělovýchovný kurz žáků 2. ročníků sjížění  Vtavy) - zrušeno

Červen 2020

 • 1. 6. 2020 - písemné zkoušky společné části MZ 2020 - didaktické testy ANJ, MAT
 • 2. 6. 2020 - písemné zkoušky společné části MZ 2020 - didaktické testy CJL
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oboru grafický design a keramický design předseda maturitní komise: MgA. Karel Dvořák);
 • 15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky pro obory multimediální tvorba a průmyslový design (předseda maturitní komise: MgA. Jan Bobáň);
 • 5. 6. 2020 - slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům 4. ročníků na radnici města - zrušeno
 • červen 2020 - uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky ředitelům všech škol současně - zrušeno
 • červen 2020 - předání protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky žákům 4. ročníků - zrušeno
 • červen 2020 - účast školní posádky na závodu Dračí lodě Tábor 2020 - zrušeno
 • červen 2020 - setkání rodičů žáků budoucích 1. ročníků s třídními učiteli od 14.00 hodin - zrušeno
 • červen 2020 - opravné zkoušky žáků 4. ročníků - zrušeno
 • 22. 6. 2020 - uzávěrka přihlášek žáků k maturitní zkoušce 2020 v podzimním termínu
 • 22. 6. 2020 - uzavření klasifikace a absence žáků 1. - 3. ročníků
 • 22. - 23. 6. 2020 - tečka za fotbalovou sezónou 2019/2020 - zrušeno
 • 23. 6. 2020 - závěrečná klasifikační pedagogická rada pro 1. - 3. ročníky (9.00)
 • 24. 6. 2020 - třídnické hodiny - zrušeno
 • 25. 6. 2019 - třídnické hodiny, exkurze do bechyňských galerií - zrušeno
 • 24. 6. 2020 - předání vysvědčení žákům 4. ročníků a maturitních vysvědčení
 • 26. 6. 2020 - předání vysvědčení žákům 1. - 3. ročníků, konec 2. pololetí
 • 26. 6. 2020 - jmenování členů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky 2020 v podzimním období ředitelem školy
 • 26. 6. 2020 - uzávěrka podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní období maturitní zkoušky školou do CERMATu
 • 26. 6. 2020 - předání vlastního seznamu četby pro maturitní zkoušku v podzimním termínu
 • 29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno
 • 29. 6. - 31. 8. 2020 - hlavní prázdniny

Upravené termíny duben - červen 2020 (mohou být změněny po zveřejnění metodiky MŠMT)

 • 20. 4. 2020 - porada s vedoucími a oponenty maturitních prací;
 • 4. - 8. 5. 2020 - sjednocení kritérií pro hodnocení žáků za druhé pololetí;
 • 11. 5 - 12. 5. 2020 - konzultace a realizace maturitních prací;
 • 19. 5. 2020 - uzavření klasifikace 4. ročníků
 • 20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací;
 • 20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací;
 • 21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, vytištění vysvědčení (předáme u maturit); pokud by někdo neprospěl, bude neprodleně informován;
 • 25. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
 • 1. 6. 2020 - didaktické testy z ANJ a MAT;
 • 2. 6. 2020 - didaktický test z ČJL;
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oboru grafický design a keramický design předseda maturitní komise: MgA. Karel Dvořák);
 • 15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky pro obory multimediální tvorba a průmyslový design (předseda maturitní komise: MgA. Jan Bobáň);
 • 22. 6. 2020 -  uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročníky (12.00);
 • 23. 6. 2020 - klasifikační porada pro 1. - 3. ročníky (9.00);
 • 23. 6. 2020 - stanovení termínů náhradních a opravných zkoušek;
 • 24. 6. 2020 - pravděpodobně individuální předání maturitních vysvědčení;
 • 26. 6. 2020 - vydání vysvědčení pro žáky 1. - 3. ročníků, elektronické zaslání vysvědčení žákům, konec školního roku;
 • 29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno.

Červenec - srpen 2020

 • 5. 6. 2020 - den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, státní svátek
 • 6. 6. 2020 - Den upálení Mistra Jana Husa, státní svátek
 • 25. 7. 2020 - účast školy na Bechyňských keramických trzích 2020
 • čevenec - srpen 2020 - výstavy exteriérové keramiky v Plané nad Lužnicí a v Městském muzeu Bechyně
 • 24. 8. 2020 - nástup vyučujících do školy
 • srpen 2020 - reparáty za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (termín bude upřesněn);
  po skončení zkoušek následuje pedagogická rada
 • 1. 9. 2020 - začátek školního roku 2020/2021

Upravené termíny duben - červen 2020 (mohou být změněny po zveřejnění metodiky MŠMT)

 • 20. 4. 2020 - porada s vedoucími a oponenty maturitních prací;
 • 4. - 8. 5. 2020 - sjednocení kritérií pro hodnocení žáků za druhé pololetí;
 • 11. 5 - 12. 5. 2020 - konzultace a realizace maturitních prací;
 • 20. 5. 2020 - odevzdání maturitních prací;
 • 20.5. 2020 - uzavření klasifikace 4. ročníků (12.00);
 • 20. - 22. 5. 2020 - instalace maturitních prací (2. a 3. patro opravené budovy);
 • 21. 5. 2020 - klasifikační pedagogická rada 4. ročníků, vytištění vysvědčení (předáme u maturit); pokud by někdo neprospěl, bude neprodleně informován;
 • 25. - 29. 5. 2020 - předmaturitní volno;
 • 1. 6. 2020 - didaktické testy z ANJ a MAT;
 • 2. 6. 2020 - didaktický test z ČJL;
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky oboru grafický design a keramický design;
 • 15. - 19. 6. 2020 - ústní a praktické zkoušky pro obory multimediální tvorba a průmyslový design;
 • 22. 6. 2020 -  uzavření klasifikace pro 1. - 3. ročníky (12.00);
 • 23. 6. 2020 - klasifikační porada pro 1. - 3. ročníky (9.00);
 • 23. 6. 2020 - stanovení termínů náhradních a opravných zkoušek;
 • 24. 6. 2020 - pravděpodobně individuální předání maturitních vysvědčení;
 • 26. 6. 2020 - vydání vysvědčení pro žáky 1. - 3. ročníků, elektronické zaslání vysvědčení žákům, konec školního roku;
 • 29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno.