ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020 bude aktualizováno.

Předběžné důležité informace

 • Státní svátek: 
  sobota 28. 9. 2019
 • Podzimní prázdniny:
  28. - 30. 10. 2019, 28. 10. 2019  - Den české státnosti, státní svátek
  31. 10 - 1. 11. 2019 - ředitelské volno (začátek vyučování v pondělí 4. 11. 2019)
 • Vánoční prázdniny:
  23. 12. 2019 - 3. 1. 2020; začátek vyučování v pondělí 6. 1. 2019
 • Talentové zkoušky v 1. termínu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
  pondělí 6.1. 2020 a úterý 7. 1. 2020 (zkoušky probíhají v jednom dni, uchazeč si vybere jeden z termínů)
 • Pololetní prázdniny:
  pátek 31. 1. 2020 (konec 1. pololetí: čtvrtek 30. 1. 2020); začátek 2. pololetí 3. 2. 2020
 • Jarní prázdniny:
  3. 2. - 9. 2. 2020
 • Velikonoční prázdniny:
  9. - 10. 4. 2020, 13. 4. 2020 - Velikonoční pondělí, začátek vyučování v úterý 14. 4. 2020
 • Konec školního roku:
  středa 30. 6. 2020
 • Hlavní prázdniny:
  1. 7. - 31. 8. 2020, začátek vyučování v úterý 1. 9. 2020

Září 2019

 • 26. 8. 2019 - nástup pedagogů do školy (9.00 pedagogická rada)
 • Opravné zkoušky z ANJ, SPJ, PMM a CJL se konají 26. 8. 2019 od 10.00
  Opravné zkoušky z ANK a DVK se budou konat 27. 8. 2019 od 8.00
  Po ukončení zkoušek následuje pedagogická rada.
 • 2. 9. 2019 - zahájení školního roku 2019/2020
 • 3. 9. 2029 - exkurze do galerií v Bechyni
 • 2. - 6. 9. 2019 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
 • 4. - 6. 9. 2019 - adaptační kurz „Start“ 1.M a 1. G
 • 4. 9. - 27. 9. 2019 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
 • 7.9. - 28. 10. 2019 - výstava školních prací v MKS MěXus v Sezimově Ústí
 • 9. 9. - 20. 9. 2019 - praxe 4. ročníků
 • 11. - 13. 9. 2019 - adaptační kurz „Start“ 1.D a 1. K
 • 11. 9. 2019 - termín uvolnění výsledků didaktických testů všem školám současně (podzimní období)
 • 16. - 20. 9. 2019 - krajinářský kurz 3. ročníků (Hlavatce)
 • 18. 9. 2019 - maturitní zkouška v podzimním termínu
 • 20. - 21. 9. 2019 - oslavy 135. výročí založení školy
 • 22. 9. - 31. 10. 2019 - výstava výsledků Plenéru 2019 ve školní Galerii Na chodbě (1. patro)
 • 20. 9. - 31. 11. 2019 - výstava absolventů Spojeni školou v rámci oslav 135. výročí založení školy v Galerii Na chodbě (17.00)
 • 21. 9. 2019 - derniéra výstavy Silný ročník v Galerii Zámecká sýpka Bechyně (15.00)
 • 23. - 27. 9. 2019 - zahraniční exkurze Údolím Loiry
 • 24. 9. 2019 - Srdíčkový den
 • 28. 9. 2018 - státní svátek

Říjen 2018

 • 1. 10. 2019 - den otevřených dveří (9.00 - 16.00)
 • 2. 10. 2019 - burza učebnic (čítárna, od 10.20)
 • 3. 10. 2019 - burza škol v Jindřichově Hradci (Ing. Marcela Pánková, Ing. Jaroslava Bínová)
 • 3. 10. 2019 - exkurze na výstavu knih Tabook Tábor (1.G, 3.G, 4.G a Mgr. Marta Kotková)
 • 3. - 6. 10. 2019 - účast MgA. Romana Šediny na výstavě SHAPES AND SHAPERS v Ankaře (Turecko)  
 • 5. 10. 2019 - přípravný kurz k talentových zkouškám (9.00 - 16.00)
 • 5. 10. - 15. 11. 2019 - Alena Kissová vystavuje na ART setkání 2019 v MKS MěXus v Sezimově Ústí
 • 10. 10. 2019 - burza škol v Třeboni (Jan Vančura, Mgr. Ludmila Krůčková)
 • 12. 10. 2019 - Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji (13.00 - 16.00) - dílna grafických technik, ateliér sochařství, ateliér kresby a malby, dílna točení na kruhu
 • 16. 10. 2019 - školní kolo točířské soutěže
 • 16. 10. 2019 - burza škol v Táboře (Mgr. Marta kotková, Mgr. Irena Nováková)
 • 16. - 21. 10. 2019 - účast školy na Designbloku 2019 
 • 16. - 21. 10. 2019 - účast MgA. Romana Šediny na Designbloku 2019 (samostatná expozice)
 • 26. 10. 2019 - odhalení náhrobku Rudolfa Krajce
 • 28. 10. 2019 - státní svátek - Den české státnosti
 • 29. - 30. 10. 2018 - podzimní prázdniny
 • do 31. 10. 2019 - výstava Keramické věže Jana Bendy ve školní Galerii Na chodbě (1. patro) - v rámci oslav 135. výročí založení školy
 • 31. 10. - 1. 11. 2019 - ředitelské volno
 • 31. 10. 2019 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2019

 • 4. - 15. 11. 2019 - účast školy na výstavě Cesty svobody (Pražský hrad, Mladotův dům)
 • 5. 11. 2019 - den otevřených dveří (8.00 - 16.00)
 • 7. - 8. 11. 2019 - celostátní točířská soutěž 2019 (zajišťuje Mgr. Milan Vágner, Jan Vančura)
 • 7. - 9. 11. 2019 - veletrh Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích (čtvrtek - Mgr. Irena Nováková, Mgr. Otakar Novák; pátek - Ing. Jaroslava Bínová, David Stankuš; sobota - Ing. Jaroslava Bínová, Jan Vančura)
 • 09. 11. 2019 - přípravný kurz k talentovým zkouškám (9.00 - 16.00)
 • 11. 11. 2019 - přednáška Romana Povaly pro 1. ročníky v rámci prevence patologických jevů
 • 12. 11. 2019 - školní divadelní představení Frida na Střelnici v Táboře (Mgr. Ludmila Krůčková, Mgr. Marta Kotková)
 • 14. 11. 2019 - burza škol ve Strakonicích (Ing. Jaroslava Bínová, Ing. Marcela Pánková)
 • 18. 11. 2019 - burza škol Písek (BcA. Daša Jarošová, Jan Vančura)
 • 19. - 20. 11. 2019 - jednání Asociace středních výtvarných škol v Plzni (Mgr. Otakar Novák)
 • 22. 11. 2019 - přednáška Vladimíra Váchy pro 1. a 2. ročníky v rámci prevence patologických jevů
 • 22. 11. 2019 - maturitní ples třídy 4.DGKM
 • listopad 2019 - leden 2020 - adventní výstava skupiny Devět+ a hostů v Galerii Galvína
 • 26. 11. 2019 - pedagogická rada (14.00)
 • 29. 11. 2019 - třídní schůzky (12.00 - 16.00)
 • 30. 11. 2019 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021

Prosinec 2019

 • 02. 12. 2019 - uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce 2020 pro jarní termín do CERMATu)
 • prosinec 2019 - školní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • prosinec 2019 - školní kolo olympiády v českém jazyce
 • prosinec 2019 - vánoční turnaj v sálové kopané dívek v Soběslavi
 • 19. 12. 2019 - mezní termín pro potvrzení správnosti výpisu z přihlášky k MZ Jaro 2020
 • 20. 12. 2019 -  zpívání koled u vánočního stromku ve vestibulu školy
 • 20. 12. 2019 - předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce 2020 žákům 4. ročníků
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2019 - vánoční prázdniny; začátek vyučování 6. 1. 2020