ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019 bude průběžně aktualizováno.

Předběžné důležité informace

 • Státní svátek: 
  pátek 28. 9. 2018
 • Podzimní prázdniny:
  29. - 30. 10. 2018, 28. 10. 2018  - Den české státnosti, státní svátek
 • Vánoční prázdniny:
  22. 12. 2018 - 2. 1. 2019; začátek vyučování 7. 1. 2019
  (3. - 4. 1. 2019 - ředitelské volno)
 • Pololetní prázdniny:
  1. 2. 2019 (konec 1. pololetí: středa 31. 1. 2019)
 • Jarní prázdniny:
  11. 3. - 17. 3. 2019
 • Velikonoční prázdniny:
  18. - 19. 4. 2019
 • Konec školního roku:
  28. 6. 2019
 • Hlavní prázdniny:
  29. 6. - 1. 9. 2019, začátek vyučování 2. 9. 2019

   

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Září 2018

 • 29. 8. 2018 - nástup pedagogů do školy
 • 3. 9. 2018 - zahájení školního roku 2018/2019
 • 4. 9. 2018 - návštěva filmového představení „S láskou Vincent“, exkurze do galerií v Bechyni
 • 4. - 8. 9. 2018 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období (bude se konat pouze na vybraných školách)
 • 5. - 7. 9. 2018 - adaptační kurz „Start“ 1.D a 1. K (zajišťují Mgr. Vaněk, prof. Kotouč, vych. Štastný, třídní učitelé MgA. Šedina, Mgr. Smetana)
 • 5. 9. - 1. 10. 2018 - výstava maturitních prací v Galerii M v Milevsku
 • 6. 9. - 28. 10. 2018 - účast školy na výstavě v Sezimově Ústí (Měxus, zajišťuje Alena Kissová)
 • 8. 9. 2018 - zahájení konzultací dálkového oboru 2.T Technologie keramiky
 • 10. 9. - 14. 9. 2018 - krajinářský kurz 3.M (Brloh u Českého Krumlova, zajišťuje A.Kissová)
 • 10. 9. - 21. 9. 2018 - individuální praxe 4. ročníků (zajišťuje Ing. Pánková)
 • 12. 09. 2018 - termín uvolnění výsledků didaktických testů všem školám současně (podzimní období)
 • 12. - 14. 9. 2018 - adaptační kurz „Start“ 1.G, a 1. M, (zajišťují Mgr.Vaněk, prof. Kotouč, vych. Štastný, třídní učitelka Hrdinková)
 • 13. 9. 2018 - Sportovní den postižených sportovců DOZP Zběšičky (zajišťuje Mgr. Krejčová a studenti 2.G a 2.M)
 • 13. 9. 2018 - maturitní zkouška v podzimním termínu
 • 13. 9. 2018 - instalace výstavy v Dobersbergu (trvá do 11. 10. 2018)
 • 17. 9. 2018 - charitativní akce „Srdíčkový den“ pro nadační fond Život dětem
 • 17. 9. - 15. 10. 2018 - výstava prací z plenéru 3.M na chodbě ve 2. patře
 • 24. 9. 2018 - burza učebnic
 • 26. 9. 2018 - školní filmové představení Český sen (kino Bechyně)
 • 28. 9. 2018 - státní svátek

Říjen 2018

 • 1. 10. 2018 - den otevřených dveří (8.00 - 16.00)
 • 1. - 5. 10 2018 - krajinářský kurz 3. G, 3.DK (zajišťuje Mgr. Marta Kotková, akad. sochař Miroslav Oliva, MgA. Václav Kupský)
 • 4. 10. 2018 - burza škol v Jindřichově Hradci (zajišťuje Ing. Marcela Pánková, Ing. Jaroslava Bínová)
 • 5. 10. - 4. 11. 2018 - výstava prací z plenéru 3.G a 3. GK v Galerii Na chodbě 
 • 6. 10. 2018 - přípravný kurz k talentových zkouškám (9.00 - 16.00)
 • 11. 10. 2018 - burza škol v Třeboni (zajišťuje Mgr. Ludmila Krůčková, Jan Vančura)
 • 13. 10. 2018 - Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji (10.00 - 16.00) - grafika, modelování, točení; ve 14.00 komentovaná prohlídka školy
 • 17. 10. 2018 - burza škol v Táboře (zajišťuje Mgr. Otakar Novák, Ing. Jaroslava Bínová)
 • 29. - 30. 10. 2018 - podzimní prázdniny
 • 31. 10. 2018 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou

Listopad 2018

 • 5. 11. 2018 - den otevřených dveří (8.00 - 16.00)
 • 6. 11. 2018 - burza škol ve Strakonicích
 • 7. - 9. 11. 2018 - veletrh Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
 • 8. - 9. 11. 2018 - celostátní točířská soutěž 2018 (zajišťuje Mgr. Milan Vágner, Jan Vančura)
 • 10. 11. 2018 - přípravný kurz k talentovým zkouškám (9.00 - 16.00)
 • 12. 11. 2018 - burza škol v Písku
 • 14. 11. 2018 - 5. 1. 2019 - studentská výstava v Galerii Na chodbě
 • 23. 11. 2018 - maturitní ples třídy 4.DGK
 • 24. 11. 2018 - leden 2019 - adventní výstava skupiny Devět+ a hostů v Galerii Galvína
 • 27. 11. 2018 - Exkurze Za uměním do Vídně
 • 30. 11. 2018 - vernisáž výstavy Hodiny Miroslava Olivy a Dany Malé v ČT Praha
 • 30. 11. 2018 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola studijních oborů s maturitní zkouškou pro šk. rok 2019/2020
 • 30. 11. 2018 - maturitní ples tříd 4.MK

Prosinec 2018

 • 03. 12. 2018 - uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce 2018 pro jarní termín do CERMATu)
 • 04. 12. 2018 - pedagogická rada (od 14.00)
 • 05. 12. 2018 - exkurze na výstavy do Prahy
 • 08. 12. 2018 - třídní schůzky
 • prosinec 2018 - školní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • prosinec 2018 - školní kolo olympiády v českém jazyce
 • 18. 12. 2018 - vánoční turnaj v sálové kopané dívek v Soběslavi
 • 19. 12. 2018 - mezní termín pro potvrzení správnosti výpisu z přihlášky k MZ Jaro 2019
 • 21. 12. 2018 -  zpívání koled u vánočního stromku ve vestibulu školy
 • 21. 12. 2018 - předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce 2018 žákům 4. ročníků
 • 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 - vánoční prázdniny

Leden 2019

 • 3. 1. 2019 - 4. 1. 2019 ředitelské volno
 • 4. 1. 2019 - oficiální termín zadání odborné maturitní práce třídám 4.D, 4.G, 4.K, 4.M, vzhledem ke stanovenému ředitelskému volnu, bude zadání maturitní práce vyhlášeno před Vánočními prázdninami.
 • 3. - 4. 1. 2019 - 1. kolo talentových zkoušek pro školní rok 2019/2020.
 • 20. 1. 2019 - nejzašší termín zveřejnění výsledků talentových zkoušek na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy. Výsledky budou zveřejněny ve formě zda uchazeč u TZ uspěl nebo neuspěl. Úspěch u TZ ještě neznamená, že uchazeč je na školu přijat. O tom rozhodne bodové pořadí. Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení bude 5. 2. 2019.
 • 15. 1. 2019 - určení jednotného schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky MŠMT
 • leden 2019 - porada ředitelů škol zřizovaných Jihočeským krajem
 • 25. 1. 2019 -  uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
 • 29. 1. 2019 - klasifikační porada 1. - 4. ročníků za 1. pololetí školního roku 2018/2019
 • leden 2019 - okresní kolo olympiády v českém jazyce
 • 31. 1. 2019 - předání vysvědčení za první pololetí, konec 1. pololetí


2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Únor 2019

 • 1. 2. 2019 - pololetní prázdniny
 • 4. 2. 2019 - začátek vyučování v 2. pololetí 
 • 4. 2. 2019 - den otevřených dveří
 • 5. 2. 2019 - zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20
 • 11. - 16. 2. 2019 - LVVZ žáků prvních ročníků v Lienzu (Mgr. Jana Krejčová, Mgr. Jiří Vaněk, Libor Hošek)
 • 12. 2. 2019 - divadelní představení Anna Kareninová v divadle DON v Táboře
 • 19. 2. 2019 - akce v rámci programu Blázníš? No a!
 • 20. 2. 2019 - 2. kolo talentových zkoušek na obor Keramický design
 • 22. 2. 2019 - jmenování předsedů zkušebních komisí krajskými úřady, jmenování školního maturitního komisaře CERMATem
 • 26. 2. 2019 - exkurze na výstavu studia Pixar v Praze (Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti 1.G)
 • 26. 2. 2019 - přednáška a prezentace 3D tiskárny Patrika Flégra pro studenty keramického a designového oboru
 • 26. 2. - 14. 3. 2019 - účast na výstavě Studentský design 2019
 • 27. - 28. 2. 2019 - prezentace školy v rámci akce Řemesla živě na Novoměstské radnici v Praze

Březen 2019

 • 1. 3. 2019 - termín vygenerování pozvánek k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2019 pro žáky 4. ročníků
 • 7. 3. 2019 - vernisáž školní výstavy keramiky Střepy a střípky v Městském muzeu Bechyně (trvá do 16. 6. 2019)
 • 7. 3. - 29. 3. 2019 - výstava MgA. Romana Šediny LIFE OF VASE v Laufen Prague Gallery v Praze
 • 7. 3. - 28. 4. 2019 - výstava ak. soch. Miroslava Olivy v Muzeu berounské keramiky v Berouně
 • 11. - 17. 3. 2019 - jarní prázdniny
 • 13. - 14. 3. 2019 - porada ředitelů Asociace SŠ a VOŠ s výtvarnými obory v Praze, Studentský design 2019
 • 19. 3. 2019 -Exkurze do grafických dílen AI IVEST Břidličná, a. s. TAPA Tábor a Kalas sportwear Tábor (Mgr. Marta Kotková, třídy 2.G a 3.G)
 • 20. 3. 2019 - termín odevzdání přihlášek ke studiu na obor Technologie keramiky
 • 21. 3. 2019 - jarní pohár sálové kopané v Bechyni
 • 26. 3. 2019 - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • 26. 3. 2019 - exkurze do závodu Laufen.cz v Bechyni (Ing. Marcela Pánková a třídy 4.K a 2.D)
 • 27. 3. - 14. 4. 2019 - výstava plakátů v rámci festivalu Jeden svět 2019 MP7 Gallery v Táboře (Mgr. Marta Kotková)
 • 28. 3. 2019 - Den učitelů v ČR (narození J. A. Komenského)
 • 29. 3. 2019 - odevzdání vlastního seznamu literárních děl, určených pro ústní maturitní zkoušku z CJL, všemi žáky 4. ročníků řediteli školy
 • 31. 3. 2018 - termín zveřejnění kritérií hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky
 • 31. 3. 2018 - jmenování zadavatelů didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky
 • 31. 3. 2018 - jmenování dalších členů zkušebních komisí ředitelem školy pro maturitní zkoušky v jarním období

Duben 2019

 • 2. 4. 2019 - exkurze Praha renesanční (Drahomíra Bočanová a studenti)
 • 3. 4. 2019 - vyhlášení výsledků soutěže firmy Brispol Kadaň
 • 6. - 13. 4. 2019 - výměnná praxe Bechyně - Trento - pobyt našich studentů v Itálii (Alena Kissová a studenti)
 • 7. - 14. 4. 2019 - výměnná praxe Bechyně - Trento - pobyt italských studentů u nás (Jitka Hášová, Jan Vančura, ak. soch. Miroslav Oliva, Mgr. Marta Kotková, Jiří Novotný)
 • 7. 4. 2019 - Den vzdělanosti
 • 8. 4. 2019  - Rolničkový den (Ing. Jaroslava Bínová a studenti)
 • 10. 4. 2019 - písemná práce z CJL v rámci společné části maturitní zkoušky 4.D, 4.G, 4.K, 4.M
 • 11. 4 . 2019 - Písemná práce z ANJ v rámci společné části maturitní zkoušky 4.D, 4.G, 4.K, 4.M
 • 12. - 13. 4. 2019 - písemná část maturitní práce studentů pomaturitního studia 2.T
 • 15. 4. 2019 - přednáška Jiřího Folty v rámci projektu  Staleté kořeny
 • 16. 4. 2019 - vernisáž výstavy grafiky 3.G (Mgr. Marta Kotková a studenti 3.G)
 • 18. - 19. 4. 2019 - velikonoční prázdniny
 • 22. 4. 2019 - velikonoční pondělí - státní svátek
 • 23. 4. 2019 - uzavření klasifikace 4. ročníků
 • 23. 4. 2019 - termín předložení odborných maturitních prací 4. G (Alena Kissová), 4.M (Mg.A. Václav Kupský, Mgr. Jan Mála), 4.D (ak. soch. Jiří Fuchs), 4.K (ak. soch. Jiří Fuchs); uzavření klasifikace a absence žáků 4. ročníků
 • 23. - 26. 4. 2019 - instalace praktických maturitních prací 4.G, 4.D, 4.K, 4.M
 • 24. 4. 2019 - pedagogická rada 4. ročníků
 • 25. - 26. 4. 2019 - třídnické hodiny 4.G, 4.D, 4.K, 4.M
 • 26. 4. 2019 - poslední zvonění, předání vysvědčení za 2. pololetí třídám 4.G, 4.D, 4.K, 4.M
 • 26. - 27. 4. 2019 - praktická část maturitní práce studentů pomaturitního studia 2.T
 • 27. 4. 2019 - třídní schůzky; Jagacup - turnaj v malé kopané
 • 29. 4. 2019 - přednáška Jana Činčery o obalovém designu

Květen 2019

 • 1. 5. 2019 - Svátek práce
 • 2. 5. 2019 - přednáška Romana Povaly pro 1. a 2. ročníky na téma Sex, AIDS a vztahy
 • 2. - 3. 5. 2019 - exkurze Do Vídně za uměním (Mgr. Pavlína Novotná a 1. - 3. ročníky)
 • 2. - 10. 5. 2019 - blok didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky 4.G, 4.D, 4.K, 4.M
 • 8. 5. 2019 - státní svátek, Den vítězství
 • 9. - 12. 5. 2019 - instruktorský kurz pro kurzy Start 2019
 • 10. 5. 2019 - termín odevzdání písemných posudků na odborné maturitní práce vedoucím práce a oponentem (4.G - Alena Kissová, Mgr. Marta Kotková; 4.D - ak. soch. Miroslav Oliva, ak. soch. Jiří Fuchs; 4.K - ak. soch. Miroslav Oliva, uč. Jan Vančura; 4.M - uč. Libor Hošek, MgA. Václav Kupský, Mgr. Jan Mála)
 • 13. - 17. 5. 2019 - předmaturitní volno 4.G, 4.D, 4.K, 4.M
 • 15. 5. 2019 - předáné výpisu didaktických testů a písemných částí společné části maturitní zkoušky žákům 4. ročníků
 • 20. - 31. 5. 2019 - ústní maturitní zkoušky 4. ročníků výtvarných oborů a 2. ročníku zkráceného pomaturitního studia 2.T; předsedové maturitních komisí: 20. - 25. 5. 2019 - 4. G, 4.D, 4.K, 2.T - MgA. Karel Dvořák, 27. - 30. 5. 2019 - MgA. Jan Bobáň pro 4.M.
 • 24. 5. 2019 - ústní část maturitní zkoušky studentů pomaturitního studia 2.T (předseda komise: MgA. Karel Dvořák)
 • 20. 5. - 31. 5. 2019 - praxe žáků 3. ročníků
 • květen - listopad 2019 - výstava exteriérových plastik v Plané nad Lužnicí

Červen 2019

 • 2. 6. - 6. 6. 2019 - tělovýchovný kurz žáků 2. ročníků (prof. Evžen Kotouč, Mgr. Jiří Vaněk, vych. Vratislav Šťastný)
 • 7. 6. 2019 - slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům 4. ročníků na radnici města
 • 12. 6. 2019 - exkurze do Prahy (návštěva Národního technického muzea a divadelního představení Sen čarovné noci v ND Praha)
 • 13. 6. 2019 - uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky ředitelům všech škol současně
 • 14. 6. 2019 - předání protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky žákům 4. ročníků
 • 15. 6. - 31. 8. 2019 - školní výstava historické keramiky v Muzeu Vladimíra Preclíka v Bechyni
 • 17. 6. 2019 - účast školní posádky na závodu Dračí lodě Tábor 2019
 • 17. 6. 2019 - setkání rodičů žáků budoucích 1. ročníků s třídními učiteli od 14.00 hod.
 • 19. - 20. 6. 2019 - opravné zkoušky žáků 4. ročníků
 • 21. 6. 2019 - uzávěrka přihlášek žáků k maturitní zkoušce 2019 v podzimním termínu
 • 24. 6. 2019 - uzavření klasifikace a absence žáků 1. - 3. ročníků
 • 26. 6. 2019 - závěrečná klasifikační pedagogická rada pro 1. - 3. ročníky (14.00)
 • 27. 6. 2019 - třídnické hodiny, exkurze do bechyňských galerií
 • 28. 6. 2019 - předání vysvědčení, konec 2. pololetí
 • 28. 6. 2019 - jmenování členů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky 2019 v podzimním období ředitelem školy
 • 28. 6. 2019 - uzávěrka podání přihlášek k maturitní zkoušce pro podzimní období maturitní zkoušky školou do CERMATu
 • 28. 6. 2019 - předání vlastního seznamu četby pro maturitní zkoušku v podzimním termínu

Červenec - srpen 2019

 • 28. 6. - 7. 7. 2019 - výtvarné kurzy pro veřejnost (6. 7. 2019 výstava výsledků kurzů v Galerii Na chodbě)
 • 29. 6. - 1. 9. 2019 - účast školy na výstavě Expo Týn ´19 v Galerii U zlatého slunce v Týně nad Vltavou
 • 27. 7. 2019 - účast školy na Bechyňských keramických trzích 2019
 • čevenec - srpen 2019 - výstavy exteriérové keramiky v Plané nad Lužnicí a v Městském muzeu Bechyně
 • 26. 8. 2019 - nástup vyučujících do školy
 • 26. - 27. 8. 2019 - reparáty za 2. pololetí školního roku 2018/2019; po skončení zkoušek následuje pedagogická rada