MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

MATURITNÍ KALENDÁŘ MZ 2022

Maturitní kalendář

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2021 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 01. 12. 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 25. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022
 • Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.
 • Nejpozději do 20. prosince 2021, resp. 5. července 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

  Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2022 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

 • Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2022. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) zatím nebyl stanoven, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej vydá nejpozději do 15. ledna 2022.

 • Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2022. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

  Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

 • Podzimní zkušební období 2022

  Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2022. Konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022, podrobný časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) bude vydán nejpozději 15. srpna 2022.

  Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

  Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 budou moci konat 1.–20. září 2022. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2022.

  Předání výsledků profilových zkoušek žákům se v podzimním zkušebním období řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

Podrobnější informace si můžete přečíst níže po rozkliknutí přílohy v Mtauritním zpravodaji, který je zaměřen na organizaci letošních MZ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maturitni-zpravodaj-terminy-mz.pdf 1295.3 Kb