MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

Důležité informace k nové maturitě jsou na https://maturita.cermat.cz/.


Podmínky ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2021-22
Maturitní kalendář 2022
Profilová část MZ 2022
Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy
Určení předmětů MZ 2022
Seznam četby ústní MZ z ČJ
 

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ MZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Maturitní zkoušky 2022:

 • může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl v druhém pololetí školního roku 2021/2022 (prospěl ze všech povinných předmětů);
 • žákovi, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2021/2022, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2021;
 • v případě úspěšného složení této zkoušky může žák po přihlášení k podzimnímu termínu, konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2022 (na tyto opravné zkoušky se vztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
 • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální;
 • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK

Podrobné informace, hodnocení - zde

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

 • Žák si zvolí jedno ze 4 nabídnutých zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 120 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu v tištěné podobě.
 • Hodnocení: hodnotí se slohový útvar, téma, rozsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost. Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z českého jazyka

 • Žák si vylosuje jednu z 20 knih svého žákovského seznamu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Ústní zkouška vytvoří známku celkového hodnocení předmětu.
 • Hodnotí se vždy známkou.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - CIZÍ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka (ANJ, RUJ)

 • Ředitel školy stanoví jedno zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 200 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 75 min.
 • Žák má možnost využít překladový slovník v tištěné podobě.
 • Hodnocení - hodnotí se rozsah, obsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost.
 • Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky -ústní zkouška z cizího jazyka

 • Žák losuje jednu ze 20 monotematických otázek zahrnujících odbornou slovní zásobu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Hodnotí se vždy známkou.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky - Odborná maturitní práce s obhajobou ( obory MT a KD)

 obhajoba maturitní práce proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2022

Profilová část maturitní zkoušky - Praktická zkouška ( obory GD a PD)

Praktická zkouška proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2022

 

 


Poznámka: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.


Bechyně 30.9 2022

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 - DIDAKTICKÉ TESTY

 

Podrobné informace, hodnocení- zde

Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) jsou součástí maturitní zkoušky 2022. Konají se v termínu 2.–5. května 2022

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut.

Didaktické testy z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) trvá 110 minut.

Didaktický test z matematiky bude hodnocen známkou a trvá 135 minut.

Obsah zkoušek a jejich hodnocení

 

 

URČENÍ PŘEDMĚTŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

Ředitel školy určuje předměty společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním termínu 2022 takto:

GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

KERAMICKÝ DESIGN (VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU 82-41-M/12)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk) / matematika
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

V Bechyni 24. 9. 2022

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2022 Z ČESKÉHO JAZYKA

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 2022 pro třídy 4.G, 4.K, 4.M

 

Žák si vybere 20 titulů, z toho min. 2 díla do konce 18.století, min. 3 díla z 19. století, 4 díla ze světové liter. 20. a 21.století a 5 děl z české literatury 20. a 21.století.

Sofokles – Král Oidipus

G.Boccaccio – Dekameron

W. Shakespeare – Hamlet, Othello K.J.Erben – Kytice

Moliére – Lakomec, Tartuffe K.H.Mácha – Máj, Marinka J.Neruda – Povídky malostranské

J. W. Goethe – Utrpení mladého Werthera J. Vrchlický – Selské balady, Noc na Karlštejně

A.S. Puškin – Evžen Oněgin J. Zeyer – Radúz a Mahulena

N.V. Gogol - Revizor K.Světlá – Frantina

V.Hugo - Bídníci K.H.Borovský – Tyrolské elegie

L.N.Tolstoj – Anna Karenina K.V. Rais – Kalibův zločin

F. M.Dostojevskij – Zločin a trest S. Čech – Hanuman

E. A. Poe – Černý kocour, Havran B.Němcová – Divá Bára, Babička

Ch.Baudelaire – Květy zla A.Jirásek - Psohlavci

H.de Balzac - Otec Goriot A.a V. Mrštíkovi - Maryša

O.Wilde – Obraz Doriana Graye

E. Zola - Zabiják

 

 

20.století – současnost

A.de Saint-Exupéry – Malý princ

V.Dyk – Krysař G.B. Shaw - Pygmalion F.Kafka - Proměna E. Hemingway – Stařec a moře

K. Čapek – Matka, Bílá nemoc R. Rolland – Petr a Lucie

V.Vančura – Rozmarné léto J. Steinbeck – O myších a lidech

K.Poláček – Bylo nás pět W. Styron – Sophiina volba

J.Havlíček – Petrolejové lampy A.Moravia -Horalka

J.Seifert – Na vlnách T.S.F. G.Orwell – Farma zvířat, 1984

V.Nezval – Edison, Manon Lescaut P. Coelho - Alchymista

Z.Jirotka – Saturnin G.G. Márquez – Láska za časů cholery

J.Otčenášek – Romeo, Julie a tma B. Schlink - Předčítač

B.Hrabal – Postřižiny, Ostře sledované vlaky H. Murakami – Kafka na pobřeží

O.Pavel – Smrt krásných srnců M. Zusak – Zlodějka knih

A.Lustig – Dita Saxová F.S. Fitzgerald – Velký Gatsby

M.Kundera – Žert

J.Škvorecký – Prima sezona

M.Viewegh – Báječná léta pod psa

Výchova dívek v Čechách

P.Šabach – Občanský průkaz

H.Andronikova – Zvuk slunečních hodin

J.Topol – Miluju tě k zbláznění

J. Hájíček – Selské baroko

P. Soukupová – Zmizet

V.Havel – Odcházení

K.Tučková – Žítkovské bohyně

A. Mornštajnová - Hana

K. Lednická – Šikmý kostel

Mgr. Ludmila Krůčková, schváli ředitel školy: Mgr. Otakar Novák

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 2022 pro třídu 4.D

 

Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla)

 

  1. Homér - Odyssea (7. stol. př. n. l.)

  2. Aisópos - Bajky (6. stol. př. n. l.)

  3. Alighieri - Božská komedie (1307 - 1321)

  4. Petrarca - Zpěvník (1327 - 1370)

  5. Boccaccio - Dekameron (1348 - 1363)

  6. Shakespeare - Romeo a Julie (1595)

  7. Shakespeare - Hamlet (1600 - 1601)

  8. Shakespeare - Král Lear (1605 - 1606)

  9. Moliére - Lakomec (1668)

10. Goethe - Utrpení mladého Werthera (1774)

 

11. První staroslověnská legenda o sv. Václavu (pol. 10. stol.)

12. Hus - Knížky o svatokupectví (1413)

13. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (1623)

 

2. Světová a česká literatura 19. století (minimálně 3 literární díla)

 

14. Puškin - Evžen Oněgin (1823 - 1831)

15. Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (1831)

16. Gogol - Revizor (1836)

17. Poe - Havran (1845)

18. Dumas st.- Hrabě Monte Christo (1845 -1846)

19. Hugo - Bídníci (1862)

20. Balzac - Otec Goriot (1835)

21. Baudelaire - Květy zla (1857)

22. Dostojevskij - Zločin a trest (1866)

23. Tolstoj - Anna Karenina (1878)

24. Wilde - Obraz Doriana Graye (1891)

 

25. Mácha - Máj (1836)

26. Čelakovský - Ohlas písní českých (1839)

27. Tyl - Strakonický dudák (1847)

28. Erben - Kytice z pověstí národních (1853)

29. Erben - Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)

30. Havlíček - Král Lávra (1854)

31. Němcová - Babička (1855)

32. Němcová - Divá Bára (1856)

33. Neruda - Povídky malostranské (1878)

34. Neruda - Balady a romance (1883)

35. Vrchlický - Noc na Karlštejně (1884)

36. Jirásek - F. L. Věk (1888 - 1906)

37. Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1889)

38. Sova - Z mého kraje (1892)

39. Klostermann - V ráji šumavském (1893)

40. Mrštíkové - Maryša (1894)

 

 

3. Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 literární díla)

 

41. London - Volání divočiny (1903)

42. London - Bílý tesák (1906)

43. Kafka - Proměna (1912)

44. Shaw - Pygmalion (1912)

45. London - Tulák po hvězdách (1915)

46. Barbusse - Oheň (1916)

47. Rolland - Petr a Lucie (1920)

48. Remarque - Na západní frontě klid (1928)

49. Remarque - Tři kamarádi (1938)

50. Steinbeck- Hrozny hněvu (1939)

51. Exupéry - Malý princ (1943)

52. Orwell - Farma zvířat (1945)

53. Prévert - Slova (1946)

54. Hemingway - Stařec a moře (1952)

55. Steinbeck - Na východ od ráje (1952)

56. Nabokov - Lolita (1955)

57. Moravia - Horalka (1957)

58. Heller -Hlava XXII (1961)

59. Kesey - Vyhoďme ho z kola ven (1962)

60. Styron - Sophiina volba (1979)

61. Eco - Jméno růže (1980)

 

4. Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 literárních děl)

 

62. Bezruč - Slezské písně (1909)

63. Dyk - Krysař (1915)

64. Čapek - R.U.R. (1920)

65. Šrámek - Měsíc nad řekou (1922)

66. Wolker - Těžká hodina (1922)

67. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)

68. Vančura - Rozmarné léto (1926)

69. Nezval - Edison (1928)

70. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník (1933)

71. Havlíček - Petrolejové lampy (1935)

72. Čapek - Bílá nemoc (1937)

73. Čapek - Matka (1938)

74. Bass - Cirkus Humberto (1941)

75. Kainar - Nové mýty (1946)

76. Poláček - Bylo nás pět (posmrtně 1946)

77. Otčenášek - Romeo, Julie a tma (1958)

78. Škvorecký - Zbabělci (1958)

79. Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965)

80. Skácel - Smuténka (1965)

81. Kundera - Žert (1967)

82. Páral - Milenci a vrazi (1969)

83. Hrabal - Postřižiny (1970)

84. Pavel - Smrt krásných srnců (1971)

85. Škvorecký - Tankový prapor (1971)

86. Kryl - Kníška Karla Kryla (1972)

87. Hrabal - Slavnosti sněženek (1978)

88. Pavel - Zlatí úhoři (1991)

89. Viewegh - Báječná léta pod psa (1992)

90. Šabach - Hovno hoří (1994)

91. Viewegh - Účastníci zájezdu (1996)

 

Mgr. Miloš Smetana, schváli ředitel školy: Mgr. Otakar Novák

 

 

 

 

 

 

MATURITNÍ KALENDÁŘ MZ 2022

Maturitní kalendář

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2021 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 01. 12. 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 25. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022
 • Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.
 • Nejpozději do 20. prosince 2021, resp. 5. července 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

  Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2022 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

 • Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2022. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) zatím nebyl stanoven, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej vydá nejpozději do 15. ledna 2022.

 • Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2022. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

  Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

 • Podzimní zkušební období 2022

  Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. do 10. září 2022. Konkrétní termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2022, podrobný časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) bude vydán nejpozději 15. srpna 2022.

  Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

  Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 budou moci konat 1.–20. září 2022. Praktické zkoušky lze, pokud to povaha dané zkoušky vyžaduje, konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2022.

  Předání výsledků profilových zkoušek žákům se v podzimním zkušebním období řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

Podrobnější informace si můžete přečíst níže po rozkliknutí přílohy v Mtauritním zpravodaji, který je zaměřen na organizaci letošních MZ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maturitni-zpravodaj-terminy-mz.pdf 1295.3 Kb