MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

Důležité informace k nové maturitě jsou na https://maturita.cermat.cz/.


Podmínky ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2021-22
Maturitní kalendář 2022
Profilová část MZ 2022
Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy
Určení předmětů MZ 2022
Seznam četby ústní MZ z ČJ
 

PODMÍNKY PRO KONÁNÍ MZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Maturitní zkoušky 2022:

 • může konat žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl v druhém pololetí školního roku 2021/2022 (prospěl ze všech povinných předmětů);
 • žákovi, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů v druhém pololetí školního roku 2021/2022, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. června 2021;
 • v případě úspěšného složení této zkoušky může žák po přihlášení k podzimnímu termínu, konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2022 (na tyto opravné zkoušky se vztahuje limit maximálně dvou opravných zkoušek - §69 odst. 7 školského zákona);
 • opravné a náhradní zkoušky jsou zkoušky komisionální;
 • ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK

Podrobné informace, hodnocení - zde

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

 • Žák si zvolí jedno ze 4 nabídnutých zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 120 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu v tištěné podobě.
 • Hodnocení: hodnotí se slohový útvar, téma, rozsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost. Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z českého jazyka

 • Žák si vylosuje jednu z 20 knih svého žákovského seznamu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Ústní zkouška vytvoří známku celkového hodnocení předmětu.
 • Hodnotí se vždy známkou.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - CIZÍ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka (ANJ, RUJ)

 • Ředitel školy stanoví jedno zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 200 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 75 min.
 • Žák má možnost využít překladový slovník v tištěné podobě.
 • Hodnocení - hodnotí se rozsah, obsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost.
 • Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky -ústní zkouška z cizího jazyka

 • Žák losuje jednu ze 20 monotematických otázek zahrnujících odbornou slovní zásobu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Hodnotí se vždy známkou.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky - Odborná maturitní práce s obhajobou ( obory MT a KD)

 obhajoba maturitní práce proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2022

Profilová část maturitní zkoušky - Praktická zkouška ( obory GD a PD)

Praktická zkouška proběhne v termínu od 16. května do 10. června 2022

 

 


Poznámka: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.


Bechyně 30.9 2022

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 - DIDAKTICKÉ TESTY

 

Podrobné informace, hodnocení- zde

Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) jsou součástí maturitní zkoušky 2022. Konají se v termínu 2.–5. května 2022

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut.

Didaktické testy z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) trvá 110 minut.

Didaktický test z matematiky bude hodnocen známkou a trvá 135 minut.

Obsah zkoušek a jejich hodnocení

 

 

URČENÍ PŘEDMĚTŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

Ředitel školy určuje předměty společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním termínu 2022 takto:

GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

KERAMICKÝ DESIGN (VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU 82-41-M/12)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk) / matematika
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

V Bechyni 24. 9. 2022

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2022 Z ČESKÉHO JAZYKA

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 2022 pro třídy 4.G, 4.K, 4.M

 

Žák si vybere 20 titulů, z toho min. 2 díla do konce 18.století, min. 3 díla z 19. století, 4 díla ze světové liter. 20. a 21.století a 5 děl z české literatury 20. a 21.století.

Sofokles – Král Oidipus

G.Boccaccio – Dekameron

W. Shakespeare – Hamlet, Othello K.J.Erben – Kytice

Moliére – Lakomec, Tartuffe K.H.Mácha – Máj, Marinka J.Neruda – Povídky malostranské

J. W. Goethe – Utrpení mladého Werthera J. Vrchlický – Selské balady, Noc na Karlštejně

A.S. Puškin – Evžen Oněgin J. Zeyer – Radúz a Mahulena

N.V. Gogol - Revizor K.Světlá – Frantina

V.Hugo - Bídníci K.H.Borovský – Tyrolské elegie

L.N.Tolstoj – Anna Karenina K.V. Rais – Kalibův zločin

F. M.Dostojevskij – Zločin a trest S. Čech – Hanuman

E. A. Poe – Černý kocour, Havran B.Němcová – Divá Bára, Babička

Ch.Baudelaire – Květy zla A.Jirásek - Psohlavci

H.de Balzac - Otec Goriot A.a V. Mrštíkovi - Maryša

O.Wilde – Obraz Doriana Graye

E. Zola - Zabiják

 

 

20.století – současnost

A.de Saint-Exupéry – Malý princ

V.Dyk – Krysař G.B. Shaw - Pygmalion F.Kafka - Proměna E. Hemingway – Stařec a moře

K. Čapek – Matka, Bílá nemoc R. Rolland – Petr a Lucie

V.Vančura – Rozmarné léto J. Steinbeck – O myších a lidech

K.Poláček – Bylo nás pět W. Styron – Sophiina volba

J.Havlíček – Petrolejové lampy A.Moravia -Horalka

J.Seifert – Na vlnách T.S.F. G.Orwell – Farma zvířat, 1984

V.Nezval – Edison, Manon Lescaut P. Coelho - Alchymista

Z.Jirotka – Saturnin G.G. Márquez – Láska za časů cholery

J.Otčenášek – Romeo, Julie a tma B. Schlink - Předčítač

B.Hrabal – Postřižiny, Ostře sledované vlaky H. Murakami – Kafka na pobřeží

O.Pavel – Smrt krásných srnců M. Zusak – Zlodějka knih

A.Lustig – Dita Saxová F.S. Fitzgerald – Velký Gatsby

M.Kundera – Žert

J.Škvorecký – Prima sezona

M.Viewegh – Báječná léta pod psa

Výchova dívek v Čechách

P.Šabach – Občanský průkaz

H.Andronikova – Zvuk slunečních hodin

J.Topol – Miluju tě k zbláznění

J. Hájíček – Selské baroko

P. Soukupová – Zmizet

V.Havel – Odcházení

K.Tučková – Žítkovské bohyně

A. Mornštajnová - Hana

K. Lednická – Šikmý kostel

Mgr. Ludmila Krůčková, schváli ředitel školy: Mgr. Otakar Novák

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury 2022 pro třídu 4.D

 

Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla)

 

  1. Homér - Odyssea (7. stol. př. n. l.)

  2. Aisópos - Bajky (6. stol. př. n. l.)

  3. Alighieri - Božská komedie (1307 - 1321)

  4. Petrarca - Zpěvník (1327 - 1370)

  5. Boccaccio - Dekameron (1348 - 1363)

  6. Shakespeare - Romeo a Julie (1595)

  7. Shakespeare - Hamlet (1600 - 1601)

  8. Shakespeare - Král Lear (1605 - 1606)

  9. Moliére - Lakomec (1668)

10. Goethe - Utrpení mladého Werthera (1774)

 

11. První staroslověnská legenda o sv. Václavu (pol. 10. stol.)

12. Hus - Knížky o svatokupectví (1413)

13. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (1623)

 

2. Světová a česká literatura 19. století (minimálně 3 literární díla)

 

14. Puškin - Evžen Oněgin (1823 - 1831)

15. Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (1831)

16. Gogol - Revizor (1836)

17. Poe - Havran (1845)

18. Dumas st.- Hrabě Monte Christo (1845 -1846)

19. Hugo - Bídníci (1862)

20. Balzac - Otec Goriot (1835)

21. Baudelaire - Květy zla (1857)

22. Dostojevskij - Zločin a trest (1866)

23. Tolstoj - Anna Karenina (1878)

24. Wilde - Obraz Doriana Graye (1891)

 

25. Mácha - Máj (1836)

26. Čelakovský - Ohlas písní českých (1839)

27. Tyl - Strakonický dudák (1847)

28. Erben - Kytice z pověstí národních (1853)

29. Erben - Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)

30. Havlíček - Král Lávra (1854)

31. Němcová - Babička (1855)

32. Němcová - Divá Bára (1856)

33. Neruda - Povídky malostranské (1878)

34. Neruda - Balady a romance (1883)

35. Vrchlický - Noc na Karlštejně (1884)

36. Jirásek - F. L. Věk (1888 - 1906)

37. Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1889)

38. Sova - Z mého kraje (1892)

39. Klostermann - V ráji šumavském (1893)

40. Mrštíkové - Maryša (1894)

 

 

3. Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 literární díla)

 

41. London - Volání divočiny (1903)

42. London - Bílý tesák (1906)

43. Kafka - Proměna (1912)

44. Shaw - Pygmalion (1912)

45. London - Tulák po hvězdách (1915)

46. Barbusse - Oheň (1916)

47. Rolland - Petr a Lucie (1920)

48. Remarque - Na západní frontě klid (1928)

49. Remarque - Tři kamarádi (1938)

50. Steinbeck- Hrozny hněvu (1939)

51. Exupéry - Malý princ (1943)

52. Orwell - Farma zvířat (1945)

53. Prévert - Slova (1946)

54. Hemingway - Stařec a moře (1952)

55. Steinbeck - Na východ od ráje (1952)

56. Nabokov - Lolita (1955)

57. Moravia - Horalka (1957)

58. Heller -Hlava XXII (1961)

59. Kesey - Vyhoďme ho z kola ven (1962)

60. Styron - Sophiina volba (1979)

61. Eco - Jméno růže (1980)

 

4. Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 literárních děl)

 

62. Bezruč - Slezské písně (1909)

63. Dyk - Krysař (1915)

64. Čapek - R.U.R. (1920)

65. Šrámek - Měsíc nad řekou (1922)

66. Wolker - Těžká hodina (1922)

67. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)

68. Vančura - Rozmarné léto (1926)

69. Nezval - Edison (1928)

70. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník (1933)

71. Havlíček - Petrolejové lampy (1935)

72. Čapek - Bílá nemoc (1937)

73. Čapek - Matka (1938)

74. Bass - Cirkus Humberto (1941)

75. Kainar - Nové mýty (1946)

76. Poláček - Bylo nás pět (posmrtně 1946)

77. Otčenášek - Romeo, Julie a tma (1958)

78. Škvorecký - Zbabělci (1958)

79. Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965)

80. Skácel - Smuténka (1965)

81. Kundera - Žert (1967)

82. Páral - Milenci a vrazi (1969)

83. Hrabal - Postřižiny (1970)

84. Pavel - Smrt krásných srnců (1971)

85. Škvorecký - Tankový prapor (1971)

86. Kryl - Kníška Karla Kryla (1972)

87. Hrabal - Slavnosti sněženek (1978)

88. Pavel - Zlatí úhoři (1991)

89. Viewegh - Báječná léta pod psa (1992)

90. Šabach - Hovno hoří (1994)

91. Viewegh - Účastníci zájezdu (1996)

 

Mgr. Miloš Smetana, schváli ředitel školy: Mgr. Otakar Novák

 

 

 

 

 

 

MATURITNÍ KALENDÁŘ MZ 2022

Maturitní kalendář

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2021 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 01. 12. 2021 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 25. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022
 • Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.
 • Nejpozději do 20. prosince 2021, resp. 5. července 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

  Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 3. ledna 2022 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

 • Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2022. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) zatím nebyl stanoven, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej vydá nejpozději do 15. ledna 2022.

 • Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2022. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2022. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

  Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Podzimní zkušební období 2022

 • Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat od 1. 9.  do 6. 9.  2022 na spádové škole!
 • Písemná práce z CJL se budou psát 7. 9. 2022 v budově SUPŠ Bechyně.

 • Ústní část maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací proběhnou 8 a 9. 9. 2022 v budově SUPŠ Bechyně.

 • Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

  Předání výsledků profilových zkoušek žákům se v podzimním zkušebním období řídí stejnými pravidly jako v jarním zkušebním období.

Podrobnější informace si můžete přečíst níže po rozkliknutí přílohy v Mtauritním zpravodaji, který je zaměřen na organizaci letošních MZ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maturitni-zpravodaj-terminy-mz.pdf 1295.3 Kb