MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka - ve školním roce 2020-21 je zrušena!

 • Žák si zvolí jedno ze 4 nabídnutých zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 120 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu v tištěné podobě.
 • Hodnocení: hodnotí se slohový útvar, téma, rozsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost. Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z českého jazyka

 • Žák si vylosuje jednu z 20 knih svého žákovského seznamu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Ústní zkouška vytvoří známku celkového hodnocení předmětu.
 • Hodnotí se vždy známkou.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - CIZÍ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka (ANJ, RUJ) - ve školním roce 2020-21 je zrušena!

 • Ředitel školy stanoví jedno zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 200 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 75 min.
 • Žák má možnost využít překladový slovník v tištěné podobě.
 • Hodnocení - hodnotí se rozsah, obsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost.
 • Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z cizího jazyka (ANJ, RUJ)

 • Žák losuje jednu ze 20 monotematických otázek zahrnujících odbornou slovní zásobu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Hodnotí se vždy známkou.
 • Ústní zkouška vytvoří  známku z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - Odborná maturitní práce s obhajobou ( obory MT a KD)

Pokud bude umožněna osobní přítomnost žáků 4. ročníků ve škole do 19. 2. 2021 proběhne obhajoba maturitní práce v termínu 24 - 28. 5. 2021

Pokud bude umožněna osobní přítomnost žáků 4. ročníků ve škole teprve od 1. 3. 2021 proběhne obhajoba maturitní práce v termínu 24 - 25. 6. 2021

Profilová část maturitní zkoušky - Praktická zkouška ( obory GD a PD)

Praktická zkouška proběhne v termínu 17- 21. 5. 2021

 

 


Poznámka: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.


Bechyně 5. 2. 2021

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy