MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MZ 2021 V JARNÍM OBDOBÍ MZ ŠR 2020/2021

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2020 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 01. 12. 2020 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 15. 12. 2020 - nejzazší datum, dokdy žák potvrdí správnost údajů ve výpisu z přihlášky k MZ- jaro 2021;
 • 01. 02. 2021 - termín ukončení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odeslání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období); Při registraci použijte kód uvedený na výpisu z přihlášky.
 • 02 - 15. 01. 2021 - období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika;
 • 31. 01. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS)  SČ MZ pro jarní zkušební období;
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • 01. 04. - 10. 06. 2021 - období, kdy se mohou konat praktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 03. - 05. 05. 2021 - období, kdy se budou konat didaktické testy SČ MZ - upřesnění harmonogramu vyjde 15. 1. 2021;
 • 14. 05. 2021- termín uvolnění výsledků didaktických testů;
 • 17. 05 - 28. 05. 2021 - období konání ústních maturitních zkoušek SČ a profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou.
 • 15. 06. 2021 - uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebo od ŘŠ bez zbytečného odkladu;
 • 04. 06. 2021 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konané formou didaktického testu
 • 30. 06. 2021 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.