MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

MATURITNÍ KALENDÁŘ

Na základě aktuálních informací z Cermatu a MŠMT zveřejňujeme Maturitní kalendář. Další změny budou podle vývoje situace aktualizovány.

Změna podoby maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) dnes 29. ledna 2021 vydalo Opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Nejdůležitější změny jsou přehledně shrnuty v tiskové zprávě MŠMT.

Podrobnosti ohledně mimořádného červnového termínu didaktických testů (zejm. způsob přihlašování žáků v IS CERTIS) budou součástí metodického pokynu, který od nás obdržíte v dostatečném předstihu. Mimořádný termín bude probíhat ve vybraných spádových školách ve dnech 7. 7. - 9. 7. 2021, je určen pro žáky, kteří byli nemocní nebo v karanténě.

24. 5. - 26. 5. 2021 didaktické testy

1.6. - 4.6. 2021 profilové zkoušky pro obory GD a PD

7. 6. - 11. 6. profilové zkoušky pro obory KD, MT