MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

MATURITNÍ KALENDÁŘ

Na základě aktuálních informací z Cermatu a MŠMT zveřejňujeme Maturitní kalendář. Další změny budou podle vývoje situace aktualizovány.

Změna podoby maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) dnes 29. ledna 2021 vydalo Opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Nejdůležitější změny jsou přehledně shrnuty v tiskové zprávě MŠMT.

Podrobnosti ohledně mimořádného červnového termínu didaktických testů (zejm. způsob přihlašování žáků v IS CERTIS) budou součástí metodického pokynu, který od nás obdržíte v dostatečném předstihu. Mimořádný termín bude probíhat ve vybraných spádových školách ve dnech 14.–16. června 2021.

Termíny a časový rozvrh konání didaktických testů

MŠMT 29. ledna 2021 také zveřejnilo jednotné zkušební schéma (časový rozvrh zkoušek) pro oba jarní termíny didaktických testů a sdělení, kterým se určují termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období 2021. Všechny dokumenty jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci Maturitní kalendář.