MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

AKTUÁLNÍ ÚPRAVA A HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021

AKTUÁLNÍ ÚPRAVA KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021

Povinné zkoušky

 • Profilová část maturitní zkoušky - DVK, TEC, Praktická maturitní zkouška (GD, PD) nebo obhajoba maturitní práce (KD, MT)
 • Společná část maturitní zkoušky - ČJ a CJ (ANJ, RUJ) - didaktický test

Volitelná zkouška

 • Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z ČJ a CJ
  Vysvětlení ke zkouškám z ČJ a CJ - všichni žáci mají povinnost vykonat z ČJ a CJ pouze didaktický test, k ústní zkoušce se hlásí dobrovolně. Pokud úspěšně vykonají didaktický test a nepřihlásí se k ústní zkoušce zČJ a CJ, mají platnou maturitu. Pokud z ústní části neprospějí a uspějí z didaktického testu, pak také mají platnou maturitu.

Harmonogram

 • 07. 05. 2021 - odevzdávání maturitních prací, uzavření klasifikace 4. ročníků
 • 11. 05. 2021 - klasifikační pedagogickárada 4. ročníků
 • 10. 05. - 13. 5. 2021 - u 4. ročníků konzultace maturitních předmětů, instalace maturitních prací, úklid skříněk, šaten, dílen (zajistí TU, vedoucích maturitních předmětů prací a učitelé maturitních předmětů; vedoucí maturitních prací a oponenti v tomto týdnu vypracují posudky a 14. 5. 2021 je předají žákům)
 • 14. 05. 2021 - ukončení 2. pololetí 4. ročníků, předání vysvědčení žákům 4. ročníků
 • 17. 05. - 21. 05. 2021 - předmaturitní studijní volno
 • 24. 05. - 26. 05. 2021 - didaktické testy
 • 01. 06. - 04. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky GD a PD
 • 07. 06. - 11. 06. 2021 - profilová část maturitní zkoušky KD a MT
 • 18. 06. 2021 - předpokládaný termín slavnostního předání maturitního vysvědčení
 • 07. 07. - 09. 07. 2021 - náhradní termín konání společné části maturitní zkoušky, pro ty žáky, kteří byli nemocní nebo v karanténě při řádném termínu (24. 6. 26. 6. 2021).Tyto zkoušky budou probíhat na spádových školách.