MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Důležité informace k nové maturitě jsou na www.novamaturita.cz. Další aktuality k maturitní zkoušce v tomto školním roce budou postupně zveřejňovány. Seznam četby pro maturitní zkoušku 2020/2021 je zveřejněn ZDE.

Profilová část maturitní zkoušky 2021 z CJL a CIJ v jarním termínu
Didaktické testy maturitní zkoušky 2021 z CJL a CIJ v jarním termínu
Určení předmětů maturitní zkoušky 2021 v jarním termínu
Seznam četby k maturitní zkoušce 2021
Orientační kalendář maturitních zkoušek v jarním období školního roku 2020/2021
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

 • Žák si zvolí jedno ze 4 nabídnutých zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 120 minut včetně času na volbu zadání.
 • Žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu v tištěné podobě.
 • Hodnocení: hodnotí se slohový útvar, téma, rozsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost. Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z českého jazyka

 • Žák si vylosuje jednu ze 20 knih svého žákovského seznamu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Ústní zkouška tvoří 60% z celkového hodnocení předmětu.
 • Hodnotí se vždy známkou.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - CIZÍ JAZYK

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka (ANJ, RUJ)

 • Ředitel školy stanoví jedno zadání.
 • Žák vytvoří souvislý text s minimálním rozsahem 200 slov.
 • Časová dotace pro konání písemná práce je 75 min.
 • Žák má možnost využít překladový slovník v tištěné podobě.
 • Hodnocení - hodnotí se rozsah, obsah, lexikální, gramatická a stylistická dovednost.
 • Hodnotí se vždy známkou. Písemná práce tvoří 40% z celkového hodnocení předmětu.

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška z cizího jazyka (ANJ, RUJ)

 • Žák losuje jednu ze 20 monotematických otázek zahrnujících odbornou slovní zásobu.
 • Doba na přípravu je 15 min. Doba na vlastní zkoušku je 15 min.
 • Hodnotí se vždy známkou.
 • Ústní zkouška tvoří 60% z celkového hodnocení předmětu.


Poznámka: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.


Bechyně 23. 10. 2020

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

DIDAKTICKÉ TESTY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk) jsou součástí maturitní zkoušky 2021. Nejsou hodnoceny známkou, ale pouze "uspěl(la) / neuspěl(la)". Konají se v termínu 3. - 7. 5. 2021.

URČENÍ PŘEDMĚTŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

Ředitel školy určuje předměty společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 takto:

GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Praktická zkouška

KERAMICKÝ DESIGN (VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU 82-41-M/12)

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk)
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (anglický jazyk / ruský jazyk) / matematika
 • Dějiny výtvarné kultury
 • Technologie
 • Maturitní zkouška s obhajobou

V Bechyni 24. 9. 2020

Mgr. Otakar Novák, v. r., ředitel školy

SEZNAM ČETBY PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 Z ČESKÉHO JAZYKA

Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla)

Světová:
01. Homér - Odyssea (7. stol. př. n. l.)

02. Aisópos - Bajky (6. stol. př. n. l.)
03. Alighieri - Božská komedie (1307 - 1321)
04. Petrarca - Zpěvník (1327 - 1370)
05. Boccaccio - Dekameron (1348 - 1363)
06. Shakespeare - Romeo a Julie (1595)
07. Shakespeare - Hamlet (1600 - 1601)
08. Shakespeare - Král Lear (1605 - 1606)
09. Moliére - Lakomec (1668)
10. Goethe - Utrpení mladého Werthera (1774)
Česká:
11. První staroslověnská legenda o sv. Václavu (pol. 10. stol.)

12. Hus - Knížky o svatokupectví (1413)
13. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (1623)

2. Světová a česká literatura 19. století (minimálně 3 literární díla)
Světová:
14. Puškin - Evževn Oněgin (1823 - 1831)

15. Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (1831)
16. Gogol - Revizor (1836)
17. Poe - Havran (1845)
18. Dumas st.- Hrabě Monte Christo (1845 -1846)
19. Hugo - Bídníci (1862)
20. Balzac - Otec Goriot (1835)
21. Baudelaire - Květy zla (1857)
22. Dostojevskij - Zločin a trest (1866)
23. Tolstoj - Anna Karenina (1878)
24. Wilde - Obraz Doriana Graye (1891)
Česká:
25. Mácha - Máj (1836)
26. Čelakovský - Ohlas písní českých (1839)
27. Tyl - Strakonický dudák (1847)
28. Erben - Kytice z pověstí národních (1853)
29. Erben - Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)
30. Havlíček - Král Lávra (1854)
31. Němcová - Babička (1855)
32. Němcová - Divá Bára (1856)
33. Neruda - Povídky malostranské (1878)
34. Neruda - Balady a romance (1883)
35. Vrchlický - Noc na Karlštejně (1884)
36. Jirásek - F. L. Věk (1888 - 1906)
37. Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1889)
38. Sova - Z mého kraje (1892)
39. Klostermann - V ráji šumavském (1893)
40. Mrštíkové - Maryša (1894)

3. Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 literární díla)
41. London - Volání divočiny (1903)
42. London - Bílý tesák (1906)
43. Kafka - Proměna (1912)
44. Shaw - Pygmalion (1912)
45. London - Tulák po hvězdách (1915)
46. Barbusse - Oheň (1916)
47. Rolland - Petr a Lucie (1920)
48. Remarque - Na západní frontě klid (1928)
49. Remarque - Tři kamarádi (1938)
50. Steinbeck- Hrozny hněvu (1939)
51. Exupéry - Malý princ (1943)
52. Orwell - Farma zvířat (1945)
53. Prévert - Slova (1946)
54. Hemingway - Stařec a moře (1952)
55. Steinbeck - Na východ od ráje (1952)
56. Nabokov - Lolita (1955)
57. Moravia - Horalka (1957)
58. Heller - Hlava XXII (1961)
59. Kesey - Vyhoďme ho z kola ven (1962)
60. Styron - Sophiina volba (1979)
61. Eco - Jméno růže (1980)

4. Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 literárních děl)
62. Bezruč - Slezské písně (1909)
63. Dyk - Krysař (1915)
64. Čapek - R.U.R. (1920)
65. Šrámek - Měsíc nad řekou (1922)
66. Wolker - Těžká hodina (1922)
67. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 - 1923)
68. Vančura - Rozmarné léto (1926)
69. Nezval - Edison (1928)
70. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník (1933)
71. Havlíček - Petrolejové lampy (1935)
72. Čapek - Bílá nemoc (1937)
73. Čapek - Matka (1938)
74. Bass - Cirkus Humberto (1941)
75. Kainar - Nové mýty (1946)
76. Poláček - Bylo nás pět (posmrtně 1946)
77. Otčenášek - Romeo, Julie a tma (1958)
78. Škvorecký - Zbabělci (1958)

79. Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965)
80. Skácel - Smuténka (1965)
81. Kundera - Žert (1967)
82. Páral - Milenci a vrazi (1969)
83. Hrabal - Postřižiny (1970)
84. Pavel - Smrt krásných srnců (1971)
85. Škvorecký - Tankový prapor (1971)
86. Kryl - Kníška Karla Kryla (1972)
87. Hrabal - Slavnosti sněženek (1978)
88. Pavel - Zlatí úhoři (1991)
89. Viewegh - Báječná léta pod psa (1992)
90. Šabach - Hovno hoří (1994)
91. Viewegh - Účastníci zájezdu (1996)

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MZ 2021 V JARNÍM OBDOBÍ MZ ŠR 2020/2021

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2020 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 01. 12. 2020 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 15. 12. 2020 - nejzazší datum, dokdy žák potvrdí správnost údajů ve výpisu z přihlášky k MZ- jaro 2021;
 • 01. 02. 2021 - termín ukončení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odeslání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období); Při registraci použijte kód uvedený na výpisu z přihlášky.
 • 02 - 15. 01. 2021 - období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika+;
 • 15. 01. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS)  SČ MZ pro jarní zkušební období;
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 31. 03. 2021 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • 01. 04. - 10. 06. 2021 - období, kdy se mohou konat praktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 07. 04. 2021 - Termín písemné práce z českého jazyka.
 • 09. 04. 2021 - Termín písemné práce z cizího jazyka.
 • 03. - 07. 05. 2021 - období, kdy se budou konat didaktické testy SČ MZ - upřesnění harmonogramu vyjde 15. 1. 2021;
 • 14. 05. 2021- termín uvolnění výsledků didaktických testů;
 • 17. 05 - 28. 05. 2021 - období konání ústních maturitních zkoušek SČ a profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou.
 • 15. 06. 2020 - uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebo od ŘŠ bez zbytečného odkladu;
 • 04. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konané formou didaktického testu
 • 30. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.