MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

Ředitel školy stanovil termíny ústních maturitních zoušek na období od 8. do 19. 6. 2020. Složení maturitních komisí bylo stanoveno takto:

TŘÍDY 4.G A 4.K
Termín: 8. - 12. 6. 2020
Předseda: MgA. Karel Dvořák
Místopředseda: Mgr. Otakar Novák
Třídní učitelé: Mgr. Marta Kotková (4.G), uč. Jan Vančura (4.K)
Vedoucí učitelé oboru:
Mgr. Marta Kotková (Grafický design), uč. Jan Vančura (Keramický design)
Český jazyk a literatura:
HOD Mgr. Ludmila Krůčková, přísedící Mgr. Miloš Smetana
Anglický jazyk:
HOD Mgr. Bc. Markéta Kuthanová, přísedící PhDr. Iva Vágnerová
Dějiny výtvarné kultury:
ZK Mgr. Drahomíra Bočanová, PŘ Mgr. Milan Vágner (4.G)
ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Drahomíra Bočanová (4.K)
Technologie:
ZK BcA. Libor Hošek, PŘ Mgr. Marta Kotková (4.G)
ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura (4.K)
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za praktickou maturitní zkoušku):
Mgr. Marta Kotková (4.G)
uč. Jan Vančura (4.K)
Oponent odborné maturitní práce:
Mgr. Eva Lišková, uč. Alena Kissová (4.G)
ak.soch. Miroslav Oliva (4.K)
 

TŘÍDY 4.M a 4.D
Termín: 15. - 19. 6. 2020
Předseda: MgA. Jan Bobáň
Místopředseda: Ing. Jaroslava Bínová
Vedoucí pedagogové oboru: BcA. Libor Hošek (Multimediální tvorba), uč. David Stankuš (Průmyslový design)
Český jazyk a literatura: HOD Mgr. Ludmila Krůčková, přísedící Mgr. Miloš Smetana
Anglický jazyk: HOD Mgr. Bc. Markéta Kuthanová, přísedící Ing. Jiří Kokeš
Dějiny výtvarné kultury:
ZK Mgr. Drahomíra Bočanová, PŘ Mgr. Milan Vágner (4.M)
ZK Mgr. Milan Vágner, PŘ Mgr. Drahomíra Bočanová (4.D)
Technologie:
ZK BcA. Libor Hošek, PŘ Mgr. Jan Mála (4.M)
ZK Ing. Marcela Pánková, PŘ uč. Jan Vančura (4.D)
Vedoucí odborné maturitní práce (odpovědný za praktickou maturitní zkoušku):
Mgr. Jan Mála, Mgr. Jan Martinec (4.M)
ak.soch. Miroslav Oliva (4.D)
Oponent odborné maturitní práce:
Mgr. Jan Mála, Mgr. Jan Martinec (4.M)
ak.soch. Jiří Fuchs (4.D)