MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ MZ 2020 V JARNÍM OBDOBÍ MZ 2019/2020

Nejdůležitější termíny:

 • 30. 09. 2019 - nejzazší termín zveřejnění školního seznamu minimálně 60 literárních děl (pro jarní i podzimní termín);
 • 02. 12. 2019 - nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k MZ jarním zkušebním období (žáci PUP a MZ musí s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení);
 • 18. 12. 2019 - nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému;
 • 02. 01. 2020 - termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odeslání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 02 - 15. 01. 2020 - období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika+;
 • 15. 01. 2020 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období;
 • 31. 03. 2020 - nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období);
 • 31. 03. 2020 - nejzazší datum, dokdy může žák předat ŘŠ svůj seznam minimálně 20 vybraných literárních děl;
 • 01. 04. - 10. 06. 2020 - období, kdy se mohou konatpraktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 08. 04 a 30. 04. 2020 - období, kdy se budou konat písemné práce SČ MZ (konkrétní termíny budou stanoveny JZS);
 • 04. - 06. 05. 2020 - období, kdy se budou konat didaktické testy SČ MZ (konkrétní termíny určí ŘŠ);
 • 06. - 07. 05. 2020 - období pro konání výběrové zkoušky Matematika+;
 • 15. 05. 2020 - termín uvolnění výsledků didaktických testů;
 • 15. - 29. 5. 2020 - termín uvolnění výsledků písemných prací;
 • 16. 05 - 10. 06. 2020 - období konání ústních maturitních zkoušek SČ a profilových zkoušek konaných formouústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou (termín určí ŘŠ);
 • 19. 05 - 12. 06. 2020 - uvolnění maturitních vysvědčení pro tisk ve škole, vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání všech výsledků za danou třídu školy (termín předání vysvědčení určí ŘŠ);
 • 15. 06. 2020 - uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebood ŘŠ bez zbytečného odkladu;
 • 04. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konané formou didaktického testu nebo písemné práce;
 • 30. 06. 2020 - nejzazší termín, dokdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.